College beantwoordt vervolgvragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

Dit item is verlopen op 12-09-2018.

“Wat is de gemeentelijke schadevergoeding geweest als compensatie voor het realiseren van sociale woningbouw in Offem Zuid?”, wil het CDA Noordwijk van het college weten.

Opnieuw aandacht voor het sociale-woningaspect

De partij heeft opnieuw vragen over de sociale woningbouw gesteld in Offem Zuid en de afspraken met Van Rhijn Bouw BV. Dit naar aanleiding van een eerdere reeks antwoorden op vragen Zie: College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid.

“In 2001 is er met Van Rhijn Bouw BV een Bouwclaimovereenkomst afgesloten. Hierin was een woningbouwprogramma voor 240 woningen afgesproken. Sociale woningbouw maakte daar geen onderdeel van uit. Rekening houdend met de motie Woningdifferentiatie Woonvisie van 29-03-2012 is voor de realisatie van Offem Zuid deze Bouwclaimovereenkomst door de gemeente Noordwijk in 2016 opengebroken. Hiervoor is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Om het woningbouwprogramma uit de motie toch te kunnen realiseren is een schadevergoeding berekend”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief.

Een hogere grondprijs

“De berekeningen hiervan zijn gepresenteerd tijdens een vertrouwelijke informatieavond met de financieel deskundige per fractie op 19 november 2014”. En: “Door de overeenkomst open te breken is tevens de mogelijkheid gecreëerd om een hogere residuele grondprijs te realiseren voor het programma behorend bij de Samenwerkingsovereenkomst 2016.”