College beantwoordt schriftelijke vragen statushouders

Dit item is verlopen op 30-06-2017.

Hoeveel statushouders moeten we in Noordwijk nog huisvesten voor 2016 en eerste helft 2017? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de stand van zaken op het gebied van huisvesting statushouders.

Vragen en antwoorden

"Kloppen de genoemde aantallen en is het juist dat Noordwijk in 2017 nog 33 statushouders van de taakstelling 2016 moet huisvesten?", vraagt de fractie van PvdA-GroenLinks in haar brief. 

"Dit zijn de aantallen die in 2016 daadwerkelijk door Vluchtelingenwerk zijn geplaatst. Hierbij moet opgemerkt worden dat de administratieve verwerking door het COA altijd iets achterloopt en de cijfers van de provincie per 1 januari 2017 lager zullen uitvallen. Zoals aangegeven bedroeg de reguliere taakstelling voor Noordwijk 66. Hiervan zijn 50 statushouders gehuisvest (peildatum 31 december 2016). Met het amendement van 17 statushouders komt het totaal nog te huisvesten statushouders op 33", aldus het college. Voor meer informatie onderstaand de brief van de fractie met alle schriftelijke vragen aangevuld met de antwoorden van het college.

Link