College beantwoordt schriftelijke vragen over duurzaamheid

Dit item is verlopen op 03-07-2017.

Wat is er bereikt op het gebied van duurzaamheid? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van D66 beantwoord over de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

Vragen en antwoorden

"De coalitiekoers voor de periode 2014-2018 met de inspirerende titel Denk Mee, Doe meer vertolkt de (grote) ambities op het gebied van duurzaamheid als volgt: Noordwijk heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en wil in 2030 een energie-neutrale gemeente zijn op basis van actief beleid en voorbeeldgedrag. D66 Noordwijk kan aan deze tekst uit de coalitiekoers tenminste zeven actiepunten op het gebied van duurzaamheid ontlenen. Om aan de ambities op het gebied van duurzaamheid voortvarend vorm en inhoud te geven heeft het college circa twee jaar geleden een duurzaamheidco├Ârdinator aangesteld. D66 moet echter - zeer tot haar spijt - constateren dat het college met haar duurzaamheidambities ernstig achter blijft."

"Tijdens het door u bedoelde debat in uw vergadering van 2 november 2016 is door wethouder Fles uitsluitend toegezegd een notitie te zullen laten vervaardigen over verdere actiepunten ter realisering van de bewuste beleidsvoornemens. De bedoelde notitie is verwerkt in de ontwerp-Omgevingsvisie Noordwijk 2030 waarin het thema Duurzaamheid als een rode draad doorheen loopt en waarbij het ambitieniveau hoog is, aldus het college."

Link

Voor uw informatie onderstaand de brief van de fractie van D66 met alle schriftelijke vragen aangevuld met de antwoorden van het college.