College beantwoordt CDA-vragen De Branding

Dit item is verlopen op 24-02-2017.

Het college heeft de CDA-vragen beantwoord over De Branding. De fractie stelt dat de mensen die daar wonen 'gewone Hollanders' zijn die door een combinatie van tegenslagen hun huisvesting kwijtraakten. Die situatie kun je zien als acute, tijdelijke niet-zelfredzaamheid. Ze hebben volgens het CDA derhalve recht op 'opvang' op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Alleen bewoners opvangen die niet zelfredzaam zijn

Daarmee staat het CDA tegenover de gemeente. Die vindt dat zij juist geen rol heeft in het huisvesten van de bewoners van Hotel de Branding, anders dan hen te informeren over de procedure rond het regionale woonruimteverdeelsysteem. De gemeente heeft wel een rol in het opvangen van bewoners die niet zelfredzaam zijn. Die rol pakt zij, samen met de ISD en De Binnenvest, serieus op.

Individuele gesprekken nodig om te bepalen of hulp nodig is

Het is niet gelukt om met de bewoners hun persoonlijke situatie in kaart te brengen. Daarvoor was wel een bijeenkomst belegd. “Doel van de bijeenkomst was om de bewoners individueel te spreken. Zij waren uitgenodigd. De heer Den Dulk was geen bewoner. Omdat iedere situatie uniek is, en er individuele gesprekken waren gepland, kan een gezamenlijke vertegenwoordiger niet. Aangeboden is aan de heer Den Dulk om als toehoorder aanwezig te zijn. Dat was voor hem niet acceptabel, waarna de meeste bewoners helaas vertrokken, zonder dat wij ze konden helpen.”, aldus het college-antwoord.

Link