Betalen voor advies ruimtelijk initiatief

Dit item is verlopen op 01-05-2017.

Noordwijk bruist van de bouwplannen. Dat merken ze op het raadhuis. Veel partijen komen bij de gemeente langs met vragen over hun plan. Kan het wel? Wat staat er in het bestemmingsplan? Hoe werken de procedures?

Gemeenteraad op de hoogte gesteld van de nieuwe werkwijze

Voor deze plannenmakers is de gemeente een adviesbureau. De gemeente geeft dan een advies over een ‘ruimtelijk initiatief’. Een ding is wel duidelijk. Het ambtelijk apparaat wordt door al dat advieswerk stevig belast. Voorheen was het gratis. Dat is veranderd. De gemeente brengt het advieswerk voortaan in rekening. Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld van deze nieuwe manier van werken. 

Eerste 8 uur gratis advies 

“Initiatiefnemers kunnen de dialoog aangaan met de gemeente en hun eerste vragen stellen over het plan. Voor dit eerste gesprek en de beantwoording van de vragen is de ambtelijke inzet vastgelegd op een maximum van 8 uur. Het gesprek en de beantwoording van de vragen moet leiden tot een eerste indruk van de haalbaarheid van het ruimtelijk plan. De daarna gemaakte uren worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer”, aldus het college in de brief aan de gemeenteraad. 

Stoppen van de teller

De gemeente helpt de plannenmakers dus om kosteloos de haalbaarheid van hun plan in beeld te krijgen. Daarna is het uurtje factuurtje. De teller stopt pas als de initiatiefnemer een principeverzoek indient of een aanvraag omgevingsvergunning.

Link