Bestrijden Olijfwilgbladvlo

Dit item is verlopen op 02-11-2017.

De gemeente bestrijdt dit voorjaar de Olijfwilgbladvlo. Op een natuurlijke manier. Gaasvlieglarven pakken de niet-mobiele larven aan nog voordat ze zich ontwikkelen tot de volwassen bladvlo.

Bestrijding met effect

Vorig jaar is de gemeente gestart met deze aanpak. De biologische bestrijding werkt. Het leidde in 2016 tot een merkbare vermindering van de klachten. Veel minder kleine springende vliegjes die in groten getale de huizen binnendringen.

Dit voorjaar weer

De gemeente heeft de afgelopen week zakjes opgehangen waar de gaasvlieglarven in zitten. Ze hangen in de hagen in de wijk Boechorst (brandweerliedenbuurt) en de Morgenster. Laat de zakjes hangen. Ze doen nuttig werk.