Bestrijden olijfwilgbladvlo in wijk Boechorst

Dit item is verlopen op 08-06-2018.

Wegens de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld

De gemeente voert op maandag 11 december werkzaamheden uit in de brandweerliedenbuurt in de Boechorst ter bestrijding van de olijfwilgbladvlo.

Veel overlast

De volwassen exemplaren van de bladvlo zorgen omstreeks mei voor veel overlast, omdat ze massaal de huizen binnendringen. De larven verblijven de rest van het jaar als een soort bladluis in de olijfwilghagen die in deze straten staan.

Nieuwe proefbladvlo

De olijfwilgbladvlo is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Bestrijding ervan is lastig. De gemeente zet gaasvlieglarven in als biologische bestrijding. Hoewel dit wel helpt, is het tot op heden niet voldoende gebleken om de overlast te minimaliseren. Daarom gaat in de brandweerliedenbuurt een nieuwe proef van start. Deze proef maakt gebruik van een vrij nieuwe, succesvolle techniek die al bestaat voor de bestrijding van bladluizen. In de grond waar de olijfwilgen wortelen, wordt een groeiplaatsverbeterend middel geïnjecteerd (organische voedingssupplementen). Dit versterkt de weerstand van de olijfwilg, waardoor deze weerbaarder is tegen de larvan van de bladvlo.

Het middel wordt met lage luchtdruk geïnjecteerd met een lans, waardoor er niet gegraven hoeft te worden. De overlast van de werkzaamheden zal daarom minimaal zijn.