Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Dit item is verlopen op 02-02-2018.

Op donderdag 13 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De procedure is nu doorlopen. Vanaf zaterdag 22 juli 2017 kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen ook aan dit bestemmingsplan getoetst worden.

Een bestemmingsplan geeft uitsluitsel over belangrijke zaken

De naam van het bestemmingsplan zegt het al. Het is het bestemmingsplan voor nagenoeg alle agrarisch bestemde gronden in Noordwijk. Het bestemmingsplan geeft precies aan voor welke gebruiksfuncties de gronden in het landelijk gebied mogen worden gebruikt en wat en waar er gebouwd mag worden.

Als onderdeel van de Duin- en Bollenstreek

Het buitengebied van Noordwijk hoort tot het gebied van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Om die reden sluiten het beleid en de regels van dit Noordwijkse bestemmingsplan nauw aan op die van de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied van de andere Greenportgemeenten.

Samen sterk voor een aantrekkelijk en economisch vitale regio

Alleen daardoor wordt het gewenste effect bereikt. Bijdragen aan een florerende Greenport. Een ronkende economische motor die -op de keper beschouwd- de hele wereld in de bloemen zet. Maar ook draagt Noordwijk zo bij aan een gebied waar mensen graag wonen en recreĆ«ren.

Van kracht geworden

Het in Noordwijk vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied heeft kort geleden ter visie gelegen. Er zijn twee beroepen ingediend bij de bestuursrechter. Aangezien deze beroepen geen schorsende werking hebben, is het bestemmingsplan op zaterdag 22 juli 2017 van kracht geworden. Er kunnen dus vanaf zaterdag 22 juli 2017 aanvragen om omgevingsvergunningen direct getoetst worden aan dit bestemmingsplan.

Kijken en controleren welke bestemmingen van kracht zijn

U wilt toegestane gebruiken checken? Zie het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Gebruik de zoekbalk. Vul daar de straat of de weg dicht bij het perceel in of het gebied waarnaar uw belangstelling uitgaat.