Bestaande woningvoorraad verduurzamen

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Deze maand zet gemeente Noordwijk duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies op de agenda. Op donderdag 12 oktober bespreekt de raad het voorstel om een regeling duurzaamheidsleningen en -subsidies in te stellen.

Het doel van het pakket maatregelen. Het stimuleren van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Met het raadsvoorstel wordt bijna 1,2 miljoen euro voor deze groene impuls gevraagd. Woningeigenaren, VvE’s en (maatschappelijke) organisaties kunnen een laagrentende lening aanvragen voor investeringen op het gebied van duurzaamheid. Particuliere woningbezitters kunnen voor kleine duurzaamheidsmaatregelen van een subsidieregeling gebruik maken.