Beleid Bodembeheer Offem Zuid

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Weg aanleggen? Uitbaggeren van watergangen? Huizen bouwen? Gemeente Noordwijk wil dan op een duurzame manier omgaan met de bodem en de grond. Daarvoor stelt de gemeente regels op.

Deze regels helpen om allerlei activiteiten mogelijk te maken en in goede banen te leiden. De regels helpen ook om de negatieve effecten van de activiteiten op de bodem en grond tegen te gaan. 

Ook voor de bouwlocatie Offem Zuid zijn er regels nodig. Ze maken bijvoorbeeld het verplaatsen van herbruikbare grond mogelijk waardoor er minder afvoer is van deze goed herbruikbare grond naar een stortplaats of verwerker. Scheelt kosten!

Daarom zijn er algemene regels opgesteld. En regels die speciaal gelden voor deze bouwlocatie. 

Het gaat om de ontwerp-Bodembeheernota:

De gemeente nodigt u uit om kennis te nemen van deze regels en om er op te reageren. Dat kan van 18 oktober tot en met 29 november 2017. Graag onder vermelding van  ‘Zienswijze bodembeheernota’s gebiedsspecifiek beleid Offem Zuid fase 1’. Weten we waar het precies over gaat en kunnen we uw zienswijze goed in behandeling nemen.

Overzichtsfoto Offem Zuid Overzichtsfoto Offem Zuid