Bekendmaking vaststelling Standplaatsenbeleid 2017

Dit item is verlopen op 30-04-2017.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 25 oktober 2016 heeft besloten het Standplaatsenbeleid 2017 vast te stellen. Bij dit Standplaatsenbeleid 2017 is ook een eindverslag vastgesteld in verband met de inspraakprocedure die heeft plaatsgevonden. Het Standplaatsenbeleid 2017 vervangt het Standplaatsenbeleid 2006.

Wijziging Standplaatsenbeleid

Op dinsdag 29 november heeft het college besloten om de standplaats aan de Koningin Astrid Boulevard tegenover huisnummer 57 te laten vervallen. In het verleden is via een recht van erfdienstbaarheid vastgelegd dat op deze locatie het uitzicht op zee niet mag worden belemmerd. Dit was ons eerder niet bekend. 

Doel en inhoud Standplaatsenbeleid 2017

Met de in deze beleidsnota opgenomen beleidsregels wordt het innemen van standplaatsen voor de verkoop van goederen of diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een mobiel verkoopmiddel geregeld. De beleidsregels dienen als toetsingskader bij de beoordeling van een aanvraag om standplaatsvergunning. Ook vormen deze beleidsregels de basis aan de hand waarvan het maximum aantal te verlenen standplaatsvergunningen is bepaald.

Inwerkingtreding en raadplegen

  • Het Standplaatsenbeleid 2017 treedt op 1 januari 2017 in werking. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.
  • Het Standplaatsenbeleid 2017 is voor iedereen in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Voorstraat 42 en via onderstaande link.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Standplaatsenbeleid 2017 kunt u contact opnemen met mevrouw Bakkum of de heer Van Ham, telefoonnummer: (071) 36 60 000.

Link