Afronding werkzaamheden Oude Zeeweg in zicht

Dit item is verlopen op 15-04-2017.

Het lijkt alsof het af is, maar er moeten nog heel wat werkzaamheden op de Oude Zeeweg worden uitgevoerd. Het streven is op vrijdag 14 april de Oude Zeeweg weer te openen.

Over welke werkzaamheden gaat het

De asfalteringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De wegbelijning is aangebracht. Ook is gestart met het aanbrengen van alle rioolinspectieputranden, die geboord moeten worden in het net aangebrachte asfalt. Als dit gereed is, zal het oude bestaande riool worden gerenoveerd. Dit wordt gedaan door middel van de zogenaamde kousmethode. Er wordt deze week en volgende week een kunststof kous in het riool aangebracht, die het bestaande riool vervangt. Een snelle effectieve manier om oude riolen te renoveren. Deze werkzaamheden zullen nog zeker tot volgende week donderdagmiddag 13 april duren.

In de tussentijd zullen onder andere nog plantwerkzaamheden plaatsvinden, bebording worden aangebracht, lichtmasten ingeregeld worden en straatwerk worden afgemaakt.

Volgens de planning wordt er op vrijdag 14 april nog wat poetswerk verricht en aan het einde van de dag de weg geopend.