Aanbesteding leerlingenvervoer

Dit item is verlopen op 06-03-2018.

Met ingang van dit schooljaar rijdt Willemsen de Koning voor 6 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk). Vanaf het begin van het schooljaar hebben deze gemeenten een gezamenlijk contract voor het leerlingenvervoer.

Eerder dit jaar heeft er een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer. Stichting RIJK begeleidt voor de betrokken gemeenten de aanbestedingstukken, onder meer door deze op de website Tenderned te publiceren. Tendernet is een website waarop documentatie voor aanbestedingen wordt gepubliceerd. Gedurende de aanbestedingsperiode heeft in een bijlage van een document een lijst met postcodes en huisnummers van leerlingen en locatiegegevens van scholen op Tenderned gestaan. Deze gegevens zijn nodig bij de berekening van de prijs van het leerlingenvervoer. Deze documenten worden gewoonlijk alleen door vervoerders bekeken.

Bescherming van persoonsgegevens

Een journalist van RTL Nieuws heeft hierover Stichting Rijk benaderd omdat dit mogelijk privacygevoelige informatie is. De combinatie van de gegevens die tijdelijk online zijn geweest, geeft een zeer kleine kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Op Tenderned zijn geen namen, geboortedata, burgerservicenummers of zorgindicaties van de betrokkenen opgenomen. Inmiddels zijn de ouders hierover geïnformeerd. Bij de gemeenten wordt uiteraard bezien welke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (071) 36 60 000.