Aan tafel. Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

Maandagavond 9 juli 2018 was de wijkavond Calorama en de Kern binnen Noord. Het werd een fijne wijkavond waar openhartig werd gesproken over heel herkenbare vraagstukken.

Fusiedrie mensen aan tafel met een plan van de wijk die een discussie voeren over

Klokslag 20:00 uur heette de burgemeester Jan Rijpstra de circa 60 bewoners in De Wieken welkom. Hij sprak over de fusie met Noordwijkerhout. En dat die fusie juist is ingezet om inwoners nog beter te betrekken bij was er gebeurt in hun gemeente.

App

Wethouder Salman vervolgde met het introduceren van het programma en enkele huishoudelijke mededelingen. Voor klachten over de openbare ruimte verwees hij naar de nieuwe app verbeterdebuurt.nl. Deze app bleek nog niet bij iedereen bekend. Wie er wel mee werkte, was positief over de app. Mooie reclame.

Groen doen

In de zaal was er tevens een standje ingericht door de afdeling groen, waar bewoners langs konden gaan voor informatie van onder andere Operatie Steenbreek. Ook Noordwijk wil daaraan bijdragen. De hulp van de wijkbewoners is daarbij onontbeerlijk.

Gastspreker

De bewoners hebben het eerste uur kunnen luisteren naar de gastsprekers van Stichting Welzijn. Het ging over de nieuwe participatiegemeente en over het project zorg en ondersteuning.

Gehandicaptvriendelijk

Na een korte koffie- en theepauze, namen bewoners plaats aan een tafel bij een wethouder naar keuze. Ge├»nteresseerden voor het project zorg en ondersteuning konden bij de wethouder Marie Jos├ę Fles plaatsnemen. Hier werd druk gediscussieerd hoe we de gemeente gehandicaptvriendelijk konden maken.

Verbeterpunten

Populair was de tafel van Dennis Salman over openbare ruimte. Hier is druk gesproken over buiten spelen, de groenvoorziening van de gemeente, plastic afvalinzameling en parkeerproblemen. Het leverde veel verbeterpunten voor de wijk op.  

Verslag

Alle gesprekken zijn vastgelegd en het verslag van de avond zal over enkele weken online komen. Wie op de presentielijst staat, ontvangt het verslag via de mail. Na een hapje en een borrel ging iedereen met een plantje van Operatie Steenbreek en een doosje pepermuntjes weer naar huis. Dat werd zeer gewaardeerd.