Aan de slag met de Grent

Dit item is verlopen op 26-02-2017.

De Grent nieuw leven in blazen. Aantrekkelijk maken voor inwoners, bezoekers en onze gasten. Revitaliseren, zoals dat in bestuur termen heet. Het college van burgemeester en wethouders heeft de handen ineen geslagen en een start gemaakt om het uitgaansgebied aan te pakken, waar zo veel mensen van binnen en buiten Noordwijk goede stapherinneringen aan hebben.

Start gemaakt

Een eerste sessie is achter de rug. Gesprekken met belangrijke partijen zijn gestart. Een werkgroep is opgezet, waarin ook de Noordwijkse Ondernemers Vereniging is vertegenwoordigd. De toestand waarin De Grent zich op dit moment bevindt, wordt de komende weken in kaart gebracht. De vragen voor nu luiden: ervaren partijen de huidige gang van zaken als een neerwaartse spiraal, welke ideeën leven er om De Grent duurzaam vitaal en levendig te houden en hoe komen we samen in beweging?

Alleen door goed en gericht samen te werken

Het college heeft een duidelijke aanpak. Het weer aantrekkelijk maken van het uitgaansgebied kan alleen maar als ondernemers, eigenaren en gemeente intensief samenwerken. Het streven is om samen een effectief actieprogramma te ontwikkelen. De partijen staan voor verschillende opgaven. Samen zullen ze het speelveld, de knelpunten en de kansen in kaart moeten brengen. Samen moeten ze kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe aansprekende horecaformules, innovatieve functiecombinaties en herinrichting van de openbare ruimte. Samen moeten ze aan de slag. Alternatieven schetsen en uitdiepen. Het bureau APPM management consultants treedt daarbij op als procesbegeleider.

Integrale benadering

Revitaliseren van een gebied is een moeilijke opgave. Een zaak van lange adem ook. De ontwikkelingen op De Grent zullen daarom integraal worden benaderd. De focus ligt op thema’s als ‘ruimte en inrichting’, ‘branding en branchering’ en ‘verandering en transformatie’. Binnen al deze thema’s zijn kaderstellende uitspraken gedaan, in andere trajecten tot stand gekomen, en die van invloed zijn op de keuzes.

Laat samen de sterren schijnen

Zo is de revitalisering van De Grent in lijn met De Krijtlijnen van de Omgevingsvisie. De gewenste beleving van het gebied moet in lijn zijn met de merkopbouw: Noordwijk: energieke Zeven Sterren kustgemeente, waarbij relevante sterren als ‘sfeervolle dorpscentra’, ‘aantrekkelijke leefomgeving’ en ‘veelzijdige economie en toerisme’ helder moeten stralen, juist door initiatieven vanuit de inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers.

College WERKT programma

In het Collegewerkprogramma 2014-2018 is De Grent al benoemd als gebied waar een innoverende visie voor dient te komen. De start van het college deze week past dus 100% in het streven om te komen tot een integrale ontwikkeling van het toeristisch kerngebied van Noordwijk aan Zee.