20 april 2017: Extra Raadsvergadering

Dit item is verlopen op 21-04-2017.

Op donderdagavond 20 april 2017 is er een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Noordwijk. De raad komt bijeen om een oordeel te geven over de uitkomst van de verkenning van intensievere samenwerkingsvormen Noordwijk – Noordwijkerhout.

Raad beoordeelt het advies

De gemeenteraad spreekt zich onder meer uit over het advies dat een bestuurlijke fusie met Noordwijkerhout de beste optie is om op duurzame wijze de ambities en opgaven van beide gemeenten te realiseren. Kort en goed luidt de vraag die voorligt. Is fusie de beste optie?

Bewoners vertellen wat ze ervan vinden

Het onderzoek startte vorig jaar. Het is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraden Noordwijk en Noordwijkerhout. Om de inwoners te betrekken bij de voorbereidingen op de Verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is in de zomer 2016 5 weken lang campagne gevoerd onder het motto ‘Samen met de buren’. De inbreng van inwoners is nu ook nodig. Maar eerst moeten de gemeenteraad van Noordwijk aangeven hoe zij tegen het uitgebrachte advies aankijkt. Dat bepaalt het vervolg.

Oordeel raad bepaalt vervolgtraject

Vindt de raad dat een bestuurlijke fusie inderdaad de beste optie is dan volgt een heel traject waarin Noordwijkers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen kunnen reageren op de instemming van de gemeenteraad. De gemeente zal daarvoor een tervisieleggingsprocedure starten. Op donderdag 6 juli 2017 neemt de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit.

Links