2 ligplaatsen vrij in De Schie

Dit item is verlopen op 04-10-2017.

Er zijn in de Dinsdagse Watering, ook wel De Schie genoemd, 2 ligplaatsen vrijgekomen. Het gaat om de nummers 30 en 38. De plekken zijn geschikt voor een boot met een lengte van maximaal 8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter. Schrijf u snel in via het online formulier.

Aanmelden tot en met 3 oktober 2017

Belangstellenden kunnen nog tot en met dinsdag 3 oktober 2017 een vergunning voor een ligplaats indienen. Aan het indienen van een verzoek zijn geen kosten verbonden. Voor de vergunning voor een ligplaats moeten leges worden betaald. Meer informatie hierover vindt u bij het product: Ligplaats

Vergunning aanvragen

Voorwaarden en toetsing

Uw aanvraag wordt getoetst aan het bepaalde in Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk en de beleidsnota ‘Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015’.