10 gemeenten 1 agenda voor de toekomst

Dit item is verlopen op 15-02-2018.

10 gemeenten bouwen aan de toekomst aan de hand van 1 gezamenlijkheid agenda. Op die agenda staan de grote thema’s. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met deze gezamenlijke agenda betere resultaten boeken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De 10 gemeenten

Noordwijk is één van de 10. Nu de gemeenteraad van Noordwijk Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 heeft vastgesteld. Hart van Holland is het gezamenlijke product van de gemeenten:

  • Kaag en Braassem
  • Katwijk
  • Leiden
  • Leiderdorp
  • Noordwijk
  • Oegstgeest
  • Teylingen
  • Voorschoten
  • Wassenaar
  • Zoeterwoude

De agenda is het resultaat van Denk mee, Doe meer. De 10 hebben het afgelopen jaar samen met burgers, bedrijven en instellingen gewerkt aan een gezamenlijke visie op de toekomst van onze regio.

Afstemmen

Het stuk is, zoals de naam al zegt, een agenderend document. De agenda wordt gebruikt als regionaal kader voor de eigen lokale omgevingsvisies. Hart van Holland zorgt ervoor dat de ruimtelijke ontwikkeling in de regio richting 2040 beter op elkaar afgestemd wordt. Regionale afstemming is belangrijk, omdat alle trends en ontwikkelingen grensoverschrijdend zijn of grensoverschrijdende effecten hebben. Niemand leeft op een eiland.

Lokaal en regionaal

De regionale agenda is zo opgesteld dat de 10 gemeenten ruimte hebben om lokaal maatwerk te leveren op het moment dat ze aan de slag gaan met hun eigen omgevingsvisie. In Noordwijk is dat bijna afgerond. In de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 zijn de verschillende thema’s uit de regionale agenda op lokaal niveau toegepast. Lokaal versterkt de regionale agenda en vice versa.

Omgevingsvisie Noordwijk 2030

Binnenkort spreekt de gemeenteraad van Noordwijk zich uit over de Noordwijkse omgevingsvisie. Zie ook Omgevingsvisie Noordwijk 2030 

Link