Nieuws

 • Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

  (15-01-2018)

  In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er recent een ligplaats (nummer 44) vrijgekomen. Het betreft een ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal 8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.

 • Noordwijk scoort dikke 9 met openbare verlichting

  (11-01-2018)

  Met haar openbare verlichting draagt gemeente Noordwijk goed bij aan de landelijke doelstellingen voor energiebesparing. Een dikke 9 zegt de organisator die gemeenten monitort.

 • Inwoners bouwen mee aan nieuwe gemeente

  (09-01-2018)

  Ruim 600 inwoners hebben eind 2017 de enquête van de fusiegemeente Noordwijk ingevuld. 600 waardevolle bijdragen aan het opbouwen van de nieuwe gemeente.

 • Noordwijk bouwt verder in 2018

  (05-01-2018)

  Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Andere bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waarin de gemeente actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.

 • Uitslag loterij kerstbomeninzameling 2018

  (04-01-2018)

  Ondanks de storm is er ook dit jaar weer een groot aantal kerstbomen ingezameld. In totaal zijn er dit jaar 1640 kerstbomen ingezameld.

 • Nieuwjaarsspeech burgemeester in teken van Space en fusie 

  (04-01-2018)

  Op dinsdag 2 januari 2018 hield burgemeester Jan Rijpstra zijn nieuwjaarsspeech in een vol gemeentehuis in Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen Puur Noordwijk over Virenze

  (21-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie van Puur Noordwijk over de financiële situatie van Virenze. De organisatie is failliet. Wat gebeurt er met Noordwijkse kinderen die door deze organisatie behandeld worden.

 • College beantwoordt vragen CDA over hergebruik hulpmiddelen

  (21-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van CDA Noordwijk over het hergebruik van hulpmiddelen als trapliften, rolstoelen en scootmobiels.

 • Elektrisch rijden? Zo regelt u een oplaadpaal

  (20-12-2017)

  Vanaf 2018 ook laadpalen aanvragen voor elektrisch rijden in Noordwijk.

 • Goed idee voor themajaar Space? Subsidieregeling steunt uw evenement

  (20-12-2017)

  2018 staat in het teken van het thema Space. Heeft u een goed idee voor een passend evenement? Er staat een mooie subsidieregeling voor uw idee klaar. Subsidie aanvragen kan tot 1 maart 2018.

 • College licht evenementenvergunning toe voor toeristische markten Vuurtorenplein

  (11-12-2017)

  Evenementenvergunning voor het organiseren van de toeristische markten op het Vuurtorenplein in 2018. Hoe gaat dat?

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over beleid parkeren en stallen

  (11-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het beleid dat gaat over het parkeren van voertuigen.

 • Samen invoering omgevingswet voorbereiden  

  (11-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad uitgelegd hoe de fusiegemeenten zich voorbereiden op de komst van de omgevingswet. Samen op om deze wet goed in te voeren

 • Bestrijden olijfwilgbladvlo in wijk Boechorst

  (08-12-2017)

  Wegens de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld

  De gemeente voert op maandag 11 december werkzaamheden uit in de brandweerliedenbuurt in de Boechorst ter bestrijding van de olijfwilgbladvlo.

 • Tweede Kamer behandelt voorstel samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout

  (05-12-2017)

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

 • Eerste herziening ontwerp-exploitatieplan Offem-Zuid

  (05-12-2017)

  De eerste herziening van het ontwerp-exploitatieplan Offem Zuid is gereed. De gemeente legt dit huishoudboekje van deze veelbelovende bouwlocatie aan de oostkant van Noordwijk de komende weken ter inzage.

 • Burgemeester Rijpstra benoemd tot portefeuillehouder cybercrime

  (05-12-2017)

  Op 30 november 2017 werd burgemeester Jan Rijpstra benoemd tot bestuurlijk portefeuillehouder cybercrime. Dit gebeurde tijdens een vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Zij bestaat uit de regio-burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politiechef van de eenheid Den Haag.

 • Geen lampionnentocht voor oorlogsslachtoffers ter zee

  (05-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de herdenking van Eerste Wereldoorlog slachtoffers ter zee. Waarom is er niet weer een mooie lampionnenoptocht georganiseerd?

 • Voorbereidingsbesluit archeologische Offem Zuid

  (05-12-2017)

  De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de gronden met archeologische vindplaatsen A en B in het plangebied Offem Zuid. De vindplaatsen staan weergegeven op de plankaart.

 • Denk Mee, Bouw mee aan de fusiegemeente

  (28-11-2017)

  ‘Denk mee, Bouw mee aan uw nieuwe gemeente’. Onder dat motto nodigen de fusiegemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout  hun inwoners uit om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk.

 • Prestatieafspraken Noordwijk 2018 -2021 

  (28-11-2017)

  In het college van dinsdag 14 november 2017 zijn de hernieuwde Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting, de Stichting huurdersbelangen Noordwijk en de gemeente Noordwijk vastgesteld. De ondertekening van de Prestatieafspraken 2018-2021 heeft maandag 27 november 2017 plaatsgevonden.

 • Kick-off Sizzling Summer of Space 2018

  (27-11-2017)

  Na het thema ‘Sport’ volgt ‘Space’. Noordwijk bereidt het nieuwe jaar voor met een nieuw thema: ‘Space’. Donderdag 23 november 2017 gaf ‘Sport’ het estafettestokje door aan ‘Space’. De eerste leuke ideeën zijn gedeeld.

 • Eerste 18 sociale koopwoningen Offem Zuid beschikbaar

  (18-11-2017)

  De ontwikkelaar heeft de prijzen van de eerste 113 woningen op Offem Zuid bekend gemaakt. Onder deze 113 woningen zijn 18 sociale koopwoningen met een vrij op naam prijs van maximaal € 200.000,-. Aan de verkoop van deze sociale koopwoningen zijn door de gemeente Noordwijk voorwaarden verbonden. Logisch, want die woningen moeten natuurlijk in handen komen van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

 • Noordwijk doet mee aan Operatie Steenbreek

  (17-11-2017)

  Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie in nieuwbouwplannen beantwoord.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over thema’s 2018 en 2019

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van PUUR Noordwijk beantwoord over de thema's voor de jaren 2018 en 2019 respectievelijk Ruimtevaart en Fusie.

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over ontwikkeling Jan Kroonsplein

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Hoe pakt de gemeente dat op? Hoe zijn de bewoners betrokken?

 • Geen verkiezingen. Wel referendum

  (02-11-2017)

  Op woensdag 21 maart 2018 zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk vanwege de fusie. Wel bereidt de gemeente het raadgevend referendum over de sleepwet voor.

 • Burgemeester reikt eerste Noordwijkse Ruimtevaartprijs uit

  (30-10-2017)

  Goed gedaan. Slim denkwerk. Prachtige oplossing. Vrijdag 27 oktober heeft burgemeester Jan Rijpstra de eerste Noordwijkse Ruimtevaart Prijs uitgereikt.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over herindelingskosten

  (26-10-2017)

  Gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout fuseren tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat brengt onherroepelijk kosten met zich mee. De fractie PUUR Noordwijk heeft er vragen over gesteld.

 • Partnerschap Noordwijk met Alert Online

  (26-10-2017)

  Hoe alert ben jij online? Krijg jij weleens een valse e-mail? Ben je zelfs al eens gehackt? Digitale criminelen slaan zonder waarschuwing toe.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over website

  (26-10-2017)

  “Ziet u mogelijkheden om de website van de gemeente of een gedeelte daarvan toegankelijk te maken voor niet-Nederlandse bezoekers door middel van een verwijzing naar een of meerdere versies in een buitenlandse taal?”

 • Programmabegroting 2018

  (23-10-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2018. Een helder en toegankelijk verhaal over wat de plannen zijn voor het komend jaar en hun financiële onderbouwing. Het beeld. Het college blijft veel investeren in de kwaliteit van de gemeente en houdt al volop rekening met de fusie.

 • Fietsverlichtingsactie 2017

  (19-10-2017)

  Met de fiets op pad? Doen je voor- en achterlicht het? Laat het zaterdag 28 oktober 2017 gratis controleren. Gratis, want dan is de Fietsverlichtingsactie 2017.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Minima Effect Rapportage

  (18-10-2017)

  Gaat u de Minima Effect Rapportage van het Nibud inzetten? In de regio? Het CDA Noordwijk heeft het gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De rapportage kan nuttig zijn als de gemeenten hun gezamenlijke armoedebeleid evalueren.

 • College beantwoordt vragen over topinkomens

  (17-10-2017)

  Er werken bij de gemeente Noordwijk geen mensen die meer verdienen dan de norm. Dat geldt ook voor de inhuurkrachten. En dan met name specialisten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de fractie PvdA-Groenlinks Noordwijk.

 • Beleid Bodembeheer Offem Zuid

  (17-10-2017)

  Weg aanleggen? Uitbaggeren van watergangen? Huizen bouwen? Gemeente Noordwijk wil dan op een duurzame manier omgaan met de bodem en de grond. Daarvoor stelt de gemeente regels op.

 • Ruimtevaart. Thema voor 2018

  (12-10-2017)

  Voor 2018 zet Noordwijk het thema ruimtevaart op de agenda. De gemeente stelt er geld voor beschikbaar. € 150.000,- . Met een brief heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad er over geïnformeerd.

 • Statenontmoeting in Noordwijks ESA ESTEC

  (04-10-2017)

  Esa Estec in Noordwijk is een belangrijke Europese ruimtevaart locatie. Een bijzondere locatie voor bijzondere ontmoetingen en gelegenheden. Op vrijdag 29 september 2017 vond er de jaarlijkse Zuid-Hollandse Statenontmoeting plaats. Noordwijk. Ruimtevaart. Nederland. De vele kansen. Ze werden goed op de kaart gezet.

 • Bestaande woningvoorraad verduurzamen

  (04-10-2017)

  Deze maand zet gemeente Noordwijk duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies op de agenda. Op donderdag 12 oktober bespreekt de raad het voorstel om een regeling duurzaamheidsleningen en -subsidies in te stellen.

 • Reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

  (29-09-2017)

  De gemeenteraad besloot op 21 september 2017 het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan, weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie voor te bereiden.

 • Wisseling in gemeenteraad Noordwijk

  (18-09-2017)

  Henk Hoogervorst volgt Stephanie van den Bergh-Lemain op in de gemeenteraad van Noordwijk. Hoogervorst is de eerstvolgende op de kieslijst van Noordwijk Zelfstandig, waar Van den Bergh-Lemain uit voortkomt.

 • Proef met plekken voor campers

  (15-09-2017)

  Voor een proef komen er 3 vrije camperplaatsen zonder voorzieningen met een maximale parkeerduur van 48 uur op het parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard. Deze komen aan landzijde. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de vergadering van 7 juli 2016. Het gaat om een proef van 1 jaar.

 • College beantwoordt vragen over gemeentelijke website

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie VVD Noordwijk over de informatievoorziening van de gemeentelijke website.

 • College beantwoordt vragen over zak- en kleedgeld jeugdzorg

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA over zak- en kleedgeld voor jongeren in een instelling. 

 • Nieuwe kabels en leidingen in omgeving Grent en Parallel Boulevard

  (08-09-2017)

  Er komen nieuwe kabels (elektra) en leidingen (gas en water) onder het trottoir aan de Grent en de Parallel Boulevard. De nutsbedrijven starten met nieuwe kabels en een gasleiding aan de Grent. Hiervoor wordt tijdelijk 1 rijstrook afgezet. Daarna gaan ze verder aan de Parallel Boulevard. Alle werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2018.

 • Aanbesteding leerlingenvervoer

  (06-09-2017)

  Met ingang van dit schooljaar rijdt Willemsen de Koning voor 6 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk). Vanaf het begin van het schooljaar hebben deze gemeenten een gezamenlijk contract voor het leerlingenvervoer.

 • Help mee kinderen te bereiken die opgroeien in armoede

  (04-09-2017)

  Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Periodieke ruiming van graven

  (04-09-2017)

  Op deze gemeentelijke Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Oude Zeeweg 32 2202 CG Noordwijk, worden de komende periode ruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Plan voor palen op Jeroensplein

  (24-08-2017)

  Dinsdagavond 5 september 2017 organiseert gemeente Noordwijk een inloopavond over de paaltjes op het Jeroensplein en hoe op dat punt het plein opnieuw kan worden ingericht. Met het plan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de bezwaren die er tegen de granieten palen zijn.

 • Integriteitsonderzoek

  (22-08-2017)

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voert de komende weken een intern integriteitsonderzoek uit in de Noordwijkse ambtelijke organisatie. De aanleiding: de vele fouten die gemaakt zijn bij de actualisatie van het bestemmingsplan Zeewaardig.

 • Breng gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen naar de apotheek

  (21-08-2017)

  Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Niet veilig. En ook niet vriendelijk voor ons milieu. Lever daarom gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen in bij de apotheek. De gemeenten Noordwijk en Katwijk en de apothekers ondertekenen een convenant voor de inzameling van naalden en medicijnen.

 • 10 gemeenten 1 agenda voor de toekomst

  (15-08-2017)

  10 gemeenten bouwen aan de toekomst aan de hand van 1 gezamenlijkheid agenda. Op die agenda staan de grote thema’s. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met deze gezamenlijke agenda betere resultaten boeken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin

  (10-08-2017)

  Het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin is vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk bekend gemaakt. Sowieso bereidt de gemeente het bestemmingsplan Noordwijkerduin voor.

 • Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

  (08-08-2017)

  Deze maand krijgen 1450 inwoners van Noordwijk het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor 2017.

 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied

  (02-08-2017)

  Op donderdag 13 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De procedure is nu doorlopen. Vanaf zaterdag 22 juli 2017 kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen ook aan dit bestemmingsplan getoetst worden.

 • Fietspad Noordzijderpolder Noord opengesteld

  (26-07-2017)

  Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het nieuwe fietspad Noordzijderpolder Noord (F287) opengesteld. Dat hebben burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk, wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout en directeur Peter Klink van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V. afgesproken. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars van een nieuwe en aantrekkelijke route gebruikmaken.

 • Extra parkeerverboden in De Zuid

  (25-07-2017)

  Vanaf donderdag 27 juli 2017 stelt de gemeente op de wegen in De Zuid aan één zijde extra parkeerverboden in. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

 • Hebt u de Verbeterdebuurt-app al?

  (20-07-2017)

  Het doorgeven van een melding openbare ruimte aan de gemeente Noordwijk gaat tegenwoordig via Verbeterdebuurt.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  (14-03-2017)

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

 • Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

  (23-12-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

Archief