Nieuws

 • Wie wint de Cultuurprijs 2019? Top-5 bekend

  De genomineerden voor de Cultuurprijs, Cultuur Verbindt 2019 zijn bekend. De uiteindelijke winnaar wordt op basis van de Top-5 gekozen op de Cultuur Verbindt-avond. Deze avond wordt op woensdag 17 oktober 2018 georganiseerd in De Muze.

 • Telefonisch niet bereikbaar | 12-10-2018 | 14:00-15:00 uur

  De gemeente is op vrijdag 12 oktober 2018 tussen 14:00 en 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar. Dit komt door onderhoudswerkzaamheden aan de telefooncentrale. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.

 • 12-10-2018 | lijstnummering verkiezingen bekend

  Op 12 oktober 2018 om 16:00 uur worden de lijstnummers van de politieke partijen die aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen bekend gemaakt. Dit gebeurt in een openbare zitting van het centraal stembureau in de Nieuwe Raadzaal van de gemeente Noordwijk. Naast de lijstnummering wordt in deze zitting ook beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

 • Werkzaamheden op Kloosterplein voor weekmarkt

  Het milieuparkje en 2 bomen worden verplaatst op het Kloosterplein. De werkzaamheden starten maandag 18 september 2018. Ze duren ongeveer 3 dagen. Vanaf 20 september 2018 is er elke donderdag markt op het Kloosterplein.

 • Informatiebijeenkomst ontwerpbestemmingsplan rotonde en fietspad Offem Zuid

  Om de nieuwe woonwijk Offem Zuid goed bereikbaar te kunnen maken is het noodzakelijk een nieuwe rotonde en fietspad aan te leggen. Hiervoor dient het ontwerpbestemmingsplan.

 • Registratie aanduidingen politieke partijen voor herindelingsverkiezing

  Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk gekozen. Uiterlijk 27 augustus 2018 moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld.

 • Noordwijk voor elkaar. Omgevingsvisie Noordwijk 2030 aangepast

  Gemeente Noordwijk heeft haar omgevingsvisie aangepast aan nieuwe omstandigheden. Geactualiseerd heet dat. Ook jij bent van harte uitgenodigd om te reageren op de aanpassingen. Zijn ze oké? Geven ze houvast om gericht te werken aan Noordwijk de energieke 7-sterren kustplaats?

 • Stem ook. Maak van de genomineerden echte winnaars

  Gemeente Noordwijk is supertrots op de unieke samenwerking met 9 collega-gemeenten. Het leidde tot een strak plan: 'Hart van Holland'. De kwaliteit ervan is al herkend. De gemeenten zijn inmiddels genomineerd voor de Aan de slag-Trofee. Nu spant het erom. Breng je stem uit. Maak van hun winnaars.

 • Voorbereiden. Sociale woningbouw op grond sporthal

  Na de sloop van de Northgo sporthal is er ruimte voor woningbouw. Het plan van de Noordwijkse Woningstichting voorziet in 100% sociale woningbouw. De gemeente brengt een aantal voorbereidende stukken in procedure.

 • Leidraad voor de toekomst. Huisvestingsplan Onderwijs 2018 - 2033

  Bijstellen. Aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Rekening houden met de groei van Noordwijk. De wens om te verduurzamen. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2033 gaat er heel nauwkeurig op in.

 • Verplaatsen weekmarkt naar Kloosterplein

  Het college van burgemeester en wethouders heeft haar voorgenomen besluit tot verplaatsing van de weekmarkt en het daarbij behorende verkeersbesluit vrijgegeven voor inspraak. Vanaf maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018 ligt het concept van dit besluit ter inzage.

 • Ontwerp bestemmingsplan rotonde en gedeelte fietspad Offem Zuid ter inzage

  Voor de toegang tot Offem Zuid als woonwijk is het noodzakelijk om een rotonde en een fietspad aan te leggen. Het bestemmingsplan Offem Zuid 2013 moet op die punten worden gewijzigd. Van 1 augustus 2018 t/m 12 september 2018 liggen de stukken ter inzage. Een informatieavond wordt nog gepland.

 • Zweten met zicht op zee

  Noordwijk krijgt verplaatsbare buitenfitnesstoestellen op het hoge deel van het Vuurtorenplein. Zweten met zicht op zee. Heerlijk.

 • Ga in gesprek met veteranen tijdens de 12e Noordwijkse Veteranendag

  Onze veteranen. Zij verdienen onze enorme waardering en respect. In Noordwijk eren wij hen jaarlijks met de Noordwijkse Veteranendag. Dit jaar vindt het prachtige evenement plaats op zaterdag 30 juni 2018 in Grand Hotel Huis ter Duin.

 • Presentatie onderzoek parkeervarianten aan Zee

  De Noordwijkse kustzone kan mooier. Maar hoe zet je de zaak in beweging? Duidelijk is geworden dat het oplossen van het parkeervraagstuk een randvoorwaarde is voor de gewenste kwaliteitsverbetering. Een eerste belangrijke mijlpaal is bereikt. Er zijn inmiddels verschillende parkeervarianten onderzocht.

 • Denk mee. Bouw mee aan Bronsgeest

  Woensdagavond 4 juli 2018 is er een denk mee, bouw mee-bijeenkomst over Bronsgeest. De plek waar Noordwijk een nieuwe wijk wil bouwen.

 • Project Snippergroen van start in Boechorst en Dobbelmannduin

  Na Duinpark, Noordwijk Binnen, Grashoek, Boerenburg en het Middengebied gaat het project Snippergroen verder in de wijken Boechorst en Dobbelmannduin. Op woensdag 4 juli 2018 en vrijdag 6 juli 2018 vinden de inloopmiddagen voor de wijken Boechorst en Dobbelmannduin plaats. Betrokken bewoners en geïnteresseerden zijn per brief uitgenodigd. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

 • Informatiebijeenkomst herinrichting Parallel Boulevard: 27-06-2018

  We gaan de Parallel Boulevard opnieuw inrichten. En tegelijkertijd een drain aanleggen onder de straat om de grondwaterstand te verlagen. Bewoners en betrokkenen worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 27 juni 2018. Deze wordt gehouden in de Nieuwe Raadzaal in het gemeentehuis.

 • Wijkavond Calorama en Kern binnen Noord

  Maandagavond 9 juli 2018 is er een wijkavond voor bewoners van de wijken Calorama en de Kern binnen Noord. Drie thema’s komen ter tafel: ‘participatie’, ‘samenwerking’ en ‘leefbaarheid’.

 • Bewonersavond: de noodverordening hoe nu verder?

  De bewoners uit het gebied van de noodverordening worden uitgenodigd met een brief voor een besloten bewonersavond.

 • Informatiepunt Dementie

  Gestart. Het Informatiepunt Dementie van het Sociaal Wijkteam Noordwijk. Speciaal voor Noordwijkers die in hun directe omgeving te maken krijgen met dementie of geheugenproblemen. Het is gratis. Vooraf aanmelden is bovendien niet nodig. Als je wilt, kun je ook bellen. Elke donderdag tijdens de kantooruren staat er iemand voor je klaar.

 • Noodverordening om openbare orde Rederijkersplein te herstellen

  De burgemeester van Noordwijk heeft op grond van artikel 176 van de Gemeentewet besloten tot het afkondigen van een noodverordening. Het doel van het afkondigen van de noodverordening is om de openbare orde op het Rederijkersplein te herstellen. 

 • Commissie bezwaarschriften 12 juni 2018

  Op dinsdagavond 12 juni 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • College beantwoordt schriftelijke vraag over WiFi4EU

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vraag van de fractie van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over het aanvragen van subsidie voor WiFi op openbare plekken in Noordwijk.

 • Van Bollenbad naar Duineveld

  Op woensdag 23 mei 2018 startte de bouw van project Duineveld fase 1. In 3 fasen komt een nieuwe wijk tot stand op de plek waar ooit het Bollenbad stond. Prachtig gelegen in Noordwijk.

 • Route zegetocht en huldiging vv Noordwijk en vv S.J.C.

  Maandag 21 mei 2018 worden de spelers van vv Noordwijk en vv S.J.C. gehuldigd in Noordwijk. Tweede Pinksterdag rijden zij eerst met een cabrio bus door het dorp. Daarna volgt de officiële huldiging op het plein bij het gemeentehuis.

 • Huldiging voetbalkampioenen 21 mei 2018

  Maandagmiddag 21 mei 2018. Zegetocht en Huldiging van onze voetbalkampioenen vv Noordwijk en vv S.J.C. Kom ook. Vier dit sporthistorisch hoogtepunt mee. Zanger Alex zingt de voetbalhelden toe.

 • Schot in roos. Informatieavond Wijkaanpak Duurzaamheid

  Duurzaamheidsmaatregelen voor uw woning? Van het gas af? Wat is mogelijk en vooral wat levert het op? Op woensdag 16 mei 2018 organiseerden de gemeente Noordwijk en het Duurzaam Bouwloket deze speciale avond voor mensen die werk willen maken van verduurzaming. De avond was een schot in de roos.

 • ‘Onvoorwaardelijk’ voor onze mantelzorgers en zorgprofessionals

  Wil je eens ervaren wat het betekent als Alzheimer je familie ‘binnendringt’? Ga dan naar de gratis dansvoorstelling 'Onvoorwaardelijk'. Speciaal voor onze mantelzorgers en zorgprofessionals.

 • Dienstverlening rondom Pinksteren 2018

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Pinksteren minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Dienstverlening rondom Hemelvaartsdag 2018

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Hemelvaartsdag minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Informatiebijeenkomst wijkaanpak Duurzaamheid

  Ook zo alert nu Nederland van het gas los gaat? Als woningeigenaar staat u voor een flinke uitdaging. Verduurzamen is natuurlijk prima. Maar er hangt wel een prijskaartje aan isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en al die andere zaken waarmee je als huiseigenaar aan de slag moet. 

 • Netwerkbijeenkomst Kennismaken met de Buren!

  Op maandagavond 14 mei 2018 is er voor de verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Noordwijk en Noordwijkerhout een speciale netwerkbijeenkomst. Samen in gesprek over de prikkelende vraag: Welke kansen biedt de fusie voor mijn organisatie?

 • 07-05-2018: Commissie Erfgoed Noordwijk

  Op maandagavond 7 mei 2018 vindt de vergadering van de Commissie Erfgoed Noordwijk plaats in het gemeentehuis van Noordwijk. Deze vergadering is openbaar.

 • Commissie Bezwaarschriften 3 mei 2018

  Op donderdagavond 3 mei 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Herdenken en vieren in Noordwijk: 4 en 5 mei 2018

  In heel Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Onderstaand programma voor beide dagen in de gemeente Noordwijk.

 • Dienstverlening rondom Koningsdag 2018

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Koningsdag minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Evenementenstad van het Jaar

  Noordwijk is ‘Evenementenstad van het Jaar’ in de categorie gemeente tot 100.000 inwoners. De thematische aanpak van evenementen waarvoor Noordwijk heeft gekozen heeft succes. De kustgemeente inspireert de evenementensector.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Monitor Sociaal Domein

  Naar aanleiding van de tweede meting van de Monitor Sociaal Domein stelde het CDA Noordwijk een aantal vragen over jeugdhulp en armoede. Maar ook over de toename van sociale eenzaamheid. Welke mogelijkheden ziet het college om deze toename in een daling om te gaan zetten?

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over voormalig hotel Sonnevanck

  De CDA-fractie stelde een aantal vragen over de stand van zaken en de toekomstplannen voor het voormalig hotel Sonnevanck.

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over aantal stemgerechtigde expats

  “Beschikt u over actuele cijfers over het aantal stemgerechtigde expats in Noordwijk?” Het is één van de vragen die de fractie van D66 Noordwijk aan het college heeft gesteld. Schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over payroll in de gemeenteorganisatie

  De PvdA-GroenLinks-fractie wilde van het college weten of er binnen de gemeentelijke organisatie gebruik wordt gemaakt van payrolling. De fractie vindt dat niet gewenst, omdat er dan een tweedeling ontstaat op de werkvloer.

 • Check. Verlenging parkeervergunning 

  P1 verzorgt in opdracht van de gemeente Noordwijk de uitgifte van parkeervergunningen. Heel veel Noordwijkers hebben zo’n parkeervergunning.

 • Deel Hogeweg dicht tot half mei 2018

  In de nieuwe woonwijk Offem Zuid wordt ook gezorgd voor verschillende waterpartijen, zoals sloten en vijvers. Deze moeten aangesloten worden op bestaand water in Noordwijk: de Woensdagse Watering. Hiervoor wordt een sifonduiker aangelegd. Om deze te kunnen aanleggen, wordt een gedeelte van de Hogeweg afgesloten.

 • College beantwoordt vragen PvdA-GroenLinks over de Landelijke Opschoondag 2018

  De PvdA-GroenLinks-fractie wilde van het college weten of er in Noordwijk acties werden gehouden op de Landelijke Opschoondag van 24 maart 2018.

 • Brandveiligheid recreatieparken flink verbeterd

  Brandveiligheid op recreatieparken. Cruciaal voor een badplaats als Noordwijk. En daar is terecht door de gemeente, de Brandweer Hollands Midden, de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en de recreatieparken veel aandacht aan besteed. De afgelopen twee jaren zijn succesvolle maatregelen genomen om de brandveiligheid te verbeteren.

 • Beoogd gemeentesecretaris voor nieuwe gemeente Noordwijk

  Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit en is Carsten Hof de nieuwe gemeentesecretaris. Tot die tijd wordt hij de projectleider/kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Na een overdrachtsperiode neemt hij het stokje over van Dirk Louter, de huidige projectleider Fusie. De nieuwe gemeentesecretaris komt een beetje thuis, want hij is geboren en getogen in Noordwijkerhout.

 • Kies het logo van de nieuwe gemeente Noordwijk

  Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit. Het betreft een fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Deze nieuwe gemeente vraagt om een nieuw logo. Daarvoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven.

 • Dienstverlening rond Pasen 2018

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Pasen minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Bevordering realiseren sociale woningen door wijziging verordening

  Op donderdag 15 maart 2018 stelde de Noordwijkse gemeenteraad de 'Verordening tot wijziging van de Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale Huurwoningen te Noordwijk' vast.

 • Processen-verbaal referendum ter inzage

  Woensdag 21 maart 2018 was het referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook in Noordwijk hebben stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Afschriften van de processen-verbaal, die voor de telling van het raadgevend referendum zijn opgemaakt, liggen bij de informatiebalie in het gemeentehuis Noordwijk ter inzage, totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum heeft bekendgemaakt.

 • Veel initiatieven Landelijke Opschoondag Noordwijk

  De Landelijke Opschoondag is op zaterdag 24 maart 2018. Er zijn op die dag in Noordwijk weer veel mensen actief om Noordwijk schoner te maken. Maak kennis met de inwoners en organisaties die iets doen. De gemeente ondersteunt de actie met schoonmaakmaterialen zoals hesjes, grijpers en afvalzakken.

 • Nu geen plannen met Noordwijks’ gasveld

  “Wij hebben geen plannen in Noordwijk”, aldus de NAM. Die aan de Leeweg nabij Noordwijk een locatie heeft. Het is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland.

 • Maatwerk mogelijk voor individuele werknemers met arbeidsbeperking

  Afgelopen week zijn bij ISD Bollenstreek vragen binnengekomen over de vergoeding die werkgevers ontvangen als zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Aanleiding hiervan is een artikel dat gisteren in het Leidsch Dagblad heeft gestaan.

 • Eerste herziening Exploitatieplan Offem Zuid

  De gemeenteraad heeft donderdag 15 maart 2018 het exploitatieplan Offem Zuid eerste herziening gewijzigd vastgesteld. Nodig. Het exploitatieplan Offem Zuid moet jaarlijks worden herzien. Dit is de eerste herziening.

 • Ontwerpwedstrijd logo nieuwe gemeente gestart

  1 januari 2019 is het startpunt van de nieuwe gemeente Noordwijk. En natuurlijk is er een nieuw gemeentelogo nodig. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder bureaus en vormgevers. Een jury van inwoners kiest uiteindelijk het winnende logo.

 • HartVeilig Wonen Noordwijk

  Noordwijk zoekt Noordwijkers voor het project HartVeilig Wonen. Een landelijk initiatief. Steeds meer gemeenten haken aan. Burgerhulpverlening bij een hartstilstand staat centraal. In Noordwijk is de kickoff dinsdag 3 april 2018.

 • Manegeruïne gesaneerd en ontmanteld

  Na de brand in de voormalig Manege Meeuwenoord spande het erom. Saneren? Slopen? En kon de gemeente dat wel eisen? Burgemeester Jan Rijpstra maakte er werk van. De maat was vol.

 • Wisseling in gemeenteraad Noordwijk

  Aldert Barnhoorn volgt Bas van den Berg op als raadslid voor CDA Noordwijk. Hij wordt op 15 maart 2018 tijdens de raadsvergadering beëdigd. Tegelijkertijd neemt Van den Berg afscheid.

 • College beantwoordt vervolgvragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

  “Wat is de gemeentelijke schadevergoeding geweest als compensatie voor het realiseren van sociale woningbouw in Offem Zuid?”, wil het CDA Noordwijk van het college weten.

 • Commissie Bezwaarschriften 15 maart 2018

  Op donderdagavond 15 maart 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Archeologische vondsten plangebied Offem Zuid

  Offem Zuid, tot voor kort landelijk gebied, wordt ontwikkeld tot nieuwe woonwijk. Uit enkele vooronderzoeken was de verwachting groot voor het aantreffen van archeologische vondsten.

 • Kap paardenkastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

  Aan de Gooweg, voor de katholieke begraafplaats, vlak bij de kruising met de Van de Mortelstraat-Van Berckelweg staan nog drie grote paardenkastanjes. De bomen moeten helaas vanuit veiligheidsoverwegingen worden gekapt. Dit gebeurt op vrijdag 9 maart 2018.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over tekorten thuiszorgmedewerkers

  “Zijn er klachten bij de gemeente Noordwijk binnengekomen over de tekorten?” Dat wil CDA Noordwijk weten van het college. Nee, zo luidt het antwoord. Met klachten gaan mensen namelijk naar de thuiszorginstelling.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Pleeghuiszorg 18+

  “Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?” Dat wil CDA Noordwijk van het college weten.

 • Operatie Steenbreek in actie op Landelijke Compostdag Noordwijk

  Operatie Steenbreek komt in actie op de Landelijke Compostdag - Noordwijk. Op zaterdag 17 maart. De kern van de actie: 5 tuintegels eruit – een mooie tuinplant erin. Bij de plantkraam delen gemeenten Katwijk en Noordwijk ook hun gezamenlijke flyer uit.

 • Gemeente stuurt aan op sloop voormalige manege

  Veel is er niet meer van over. De voormalige manege Meeuwenoord aan de Northgodreef stond in de nacht van 3 op 4 maart 2018 opnieuw in brand. Voor de derde keer in iets meer dan 2 jaar.

 • Woning Weteringkade gesloten

  De burgemeester heeft een woning aan de Weteringkade 17 voor 3 maanden laten sluiten.

 • LEADER: Europese subsidie beschikbaar voor lokale innovatieve projecten

  In het kader van het LEADER subsidieprogramma van Holland Rijnland kunnen er aanvragen worden ingediend. Dit kan van maandag 5 maart 2018 tot en met woensdag 25 april 2018. Uiterlijk om 17:00 uur.

 • Gemeente geen rol bij toewijzing woningen De Voorhof in Boechorst

  “Heeft de gemeente in de toewijzing van de huizen van De Voorhof een rol?”. En: “Welke toewijzingscriteria en methodiek worden hiervoor gebruikt?” Dat wil CDA Noordwijk van het college weten.

 • Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten

  Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk/Noordwijkerhout/Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. De cursus wordt van 9:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uur gegeven in De Schelft in Noordwijkerhout.

 • Conserveren met de Beheersverordening Noordwijkerduin 2018

  De gemeenteraad heeft de Beheersverordening Noordwijkerduin 2018 vastgesteld. Een verordening die tijdelijk van kracht is. Conserverend. Tot er een nieuw bestemmingsplan is geschreven.

 • Raadsinformatie nu makkelijker vindbaar

  Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland doet de gemeente Noordwijk mee met het project Open Raadsinformatie. Hiermee maken gemeenten alle documenten van de gemeenteraad – besluiten, agenda’s, moties, amendementen en beleidsstukken – eenvoudig en collectief toegankelijk.

 • Bestemmingsplan Middengebied gewijzigd vastgesteld

  Op donderdag 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Middengebied vastgesteld. Tijd voor de volgende stap. Het plan ligt vanaf woensdag 21 februari tot en met woensdag 4 april 2018 ter inzage.

 • College beantwoordt vervolgvragen D66 Noordwijk over toepassing van het beleid parkeren en stallen

  “Kunt u ons toelichten wat de relatie is tussen de aanbevelingen uit het Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee en de toepassing van de Nota Parkeren en Stallen bij concrete bouwplannen?”

 • CycloMedia maakt in maart en april 2018 foto's

  In maart en april 2018 worden in de gemeente Noordwijk foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Dit bedrijf is gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg.

 • Aanslagen Gemeentelijke belastingen 2018 verzonden

  De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden vanaf 22 februari 2018 verzonden. De aanslagen worden digitaal verzonden als de klant dit heeft aangegeven. Zo niet, dan verstuurt Belastingen Bollenstreek de aanslag per post.

 • Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Op woensdag 21 maart 2018 wordt het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gehouden. De burgemeester van Noordwijk heeft door middel van een openbare kennisgeving bekend gemaakt dat tekst van de wet is in te zien via www.elkestemtelt.nl.

 • BING-onderzoek: geen aanwijzingen dat fouten Zeewaardig met opzet zijn gemaakt

  Het onderzoeksrapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) over het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond en vandaag door burgemeester Jan Rijpstra aangeboden aan de gemeenteraad. 

 • Commissie Bezwaarschriften 15 februari 2018

  Op donderdagavond 15 februari 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen over Schiphol

  “Klopt de berichtgeving dat de gemeente Noordwijk geen vertrouwen heeft in het onderzoek op basis waarvan de groei van de luchthaven straks wordt gebaseerd?”. En: Gaat u dat bericht corrigeren”. Dat wil Dick Gutlich, fractie van D66 Noordwijk, van het college van burgemeester en wethouders weten. Hij stelde zijn vragen schriftelijk.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over sociale woningbouw Offem Zuid

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de bouw van sociale huurwoningen op Offem Zuid.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk Onrust op de Grent

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van CDA Noordwijk beantwoord over de Onrust op de Grent, begin januari 2018.

 • Reglement van Orde gemeenteraad gepubliceerd

  Het Reglement van Orde 2017 van de Noordwijkse gemeenteraad is op 25 januari 2018 officieel gepubliceerd. Op 30 november 2017 stelde de gemeenteraad deze verordening al vast.

 • Project Snippergroen van start in het Middengebied

  Na het Duinpark, Noordwijk Binnen, de Grashoek en Boerenburg is het Middengebied aan de beurt. Op dinsdag 30 januari 2018 vindt de informatieavond voor deze wijk plaats. De avond wordt gehouden op Sportpark Duinwetering in de kantine van v.v. Noordwijk.

 • 31-01-2018: geen rijbewijzen en reisdocumenten aanvragen en ophalen

  Op woensdag 31 januari 2018 kunnen er geen identiteitskaarten, paspoorten of rijbewijzen aangevraagd of opgehaald worden bij de gemeente Noordwijk.

 • Cliënten ‘s Heerenloo in actie tegen verrommeling bij milieuparkjes

  Vijf milieuparkjes in Noordwijk zijn vaak verrommelde plekken. Wat fijn dat cliënten van ’s Heerenloo helpen de verrommeling tegen te gaan. Het gaat om een proef voor een jaar.

 • Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

  In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er recent een ligplaats (nummer 44) vrijgekomen. Het betreft een ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal 8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.

 • Commissie Bezwaarschriften 16 januari 2018

  Op dinsdagavond 16 januari 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Noordwijk scoort dikke 9 met openbare verlichting

  Met haar openbare verlichting draagt gemeente Noordwijk goed bij aan de landelijke doelstellingen voor energiebesparing. Een dikke 9 zegt de organisator die gemeenten monitort.

 • Inwoners bouwen mee aan nieuwe gemeente

  Ruim 600 inwoners hebben eind 2017 de enquête van de fusiegemeente Noordwijk ingevuld. 600 waardevolle bijdragen aan het opbouwen van de nieuwe gemeente.

 • Noordwijk bouwt verder in 2018

  Er wordt gebouwd in Noordwijk. Heel veel projecten zijn gestart. Andere bereidt de gemeente voor. Hieronder een overzicht van wat er allemaal gebeurt. Het zijn vooral de projecten waarin de gemeente actief is. Ook vindt u verwijzingen naar extra informatie.

 • Uitslag loterij kerstbomeninzameling 2018

  Ondanks de storm is er ook dit jaar weer een groot aantal kerstbomen ingezameld. In totaal zijn er dit jaar 1640 kerstbomen ingezameld.

 • Nieuwjaarsspeech burgemeester in teken van Space en fusie 

  Op dinsdag 2 januari 2018 hield burgemeester Jan Rijpstra zijn nieuwjaarsspeech in een vol gemeentehuis in Noordwijk.

 • Gratis parkeren van 28 december 2017 tot en met 1 januari 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2017 tot en met 1 januari 2018 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • Nieuwjaarsreceptie 2018

  Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari om 17:00 uur in het gemeentehuis.

 • Gewijzigde dienstverlening rondom feestdagen: kerst en oud en nieuw

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingspartners zijn rondom de feestdagen minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • College beantwoordt vragen Puur Noordwijk over Virenze

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie van Puur Noordwijk over de financiële situatie van Virenze. De organisatie is failliet. Wat gebeurt er met Noordwijkse kinderen die door deze organisatie behandeld worden.

 • College beantwoordt vragen CDA over hergebruik hulpmiddelen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van CDA Noordwijk over het hergebruik van hulpmiddelen als trapliften, rolstoelen en scootmobiels.

 • Elektrisch rijden? Zo regelt u een oplaadpaal

  Vanaf 2018 ook laadpalen aanvragen voor elektrisch rijden in Noordwijk.

 • Goed idee voor themajaar Space? Subsidieregeling steunt uw evenement

  2018 staat in het teken van het thema Space. Heeft u een goed idee voor een passend evenement? Er staat een mooie subsidieregeling voor uw idee klaar. Subsidie aanvragen kan tot 1 maart 2018.

 • 19-12 vanaf 12:30 uur gemeentelijke locaties gesloten

  Dinsdag 19 december 2017 van 12:30 – 17:00 uur zijn alle gemeentelijke locaties gesloten.

 • Commissie Erfgoed Noordwijk 19 december 2017

  Op dinsdagavond 19 december 2017 zal de vergadering van de Commissie Erfgoed Noordwijk plaatsvinden in de gemeentelijke locatie aan de Goohorstlaan 10. Deze vergadering is openbaar.

 • College licht evenementenvergunning toe voor toeristische markten Vuurtorenplein

  Evenementenvergunning voor het organiseren van de toeristische markten op het Vuurtorenplein in 2018. Hoe gaat dat?

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over beleid parkeren en stallen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van D66 Noordwijk over het beleid dat gaat over het parkeren van voertuigen.

 • Samen invoering omgevingswet voorbereiden  

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad uitgelegd hoe de fusiegemeenten zich voorbereiden op de komst van de omgevingswet. Samen op om deze wet goed in te voeren

 • Bestrijden olijfwilgbladvlo in wijk Boechorst

  Wegens de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden uitgesteld

  De gemeente voert op maandag 11 december werkzaamheden uit in de brandweerliedenbuurt in de Boechorst ter bestrijding van de olijfwilgbladvlo.

 • Tweede Kamer behandelt voorstel samenvoeging Noordwijk en Noordwijkerhout

  De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

 • Eerste herziening ontwerp-exploitatieplan Offem-Zuid

  De eerste herziening van het ontwerp-exploitatieplan Offem Zuid is gereed. De gemeente legt dit huishoudboekje van deze veelbelovende bouwlocatie aan de oostkant van Noordwijk de komende weken ter inzage.

 • Burgemeester Rijpstra benoemd tot portefeuillehouder cybercrime

  Op 30 november 2017 werd burgemeester Jan Rijpstra benoemd tot bestuurlijk portefeuillehouder cybercrime. Dit gebeurde tijdens een vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO). Zij bestaat uit de regio-burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politiechef van de eenheid Den Haag.

 • Geen lampionnentocht voor oorlogsslachtoffers ter zee

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA Noordwijk over de herdenking van Eerste Wereldoorlog slachtoffers ter zee. Waarom is er niet weer een mooie lampionnenoptocht georganiseerd?

 • Voorbereidingsbesluit archeologische Offem Zuid

  De gemeenteraad heeft op 30 november 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor de gronden met archeologische vindplaatsen A en B in het plangebied Offem Zuid. De vindplaatsen staan weergegeven op de plankaart.

 • Commissie Bezwaarschriften 14 december 2017

  Op donderdagavond 14 december 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Denk Mee, Bouw mee aan de fusiegemeente

  ‘Denk mee, Bouw mee aan uw nieuwe gemeente’. Onder dat motto nodigen de fusiegemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout  hun inwoners uit om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente Noordwijk.

 • Prestatieafspraken Noordwijk 2018 -2021 

  In het college van dinsdag 14 november 2017 zijn de hernieuwde Prestatieafspraken met de Noordwijkse Woningstichting, de Stichting huurdersbelangen Noordwijk en de gemeente Noordwijk vastgesteld. De ondertekening van de Prestatieafspraken 2018-2021 heeft maandag 27 november 2017 plaatsgevonden.

 • Kick-off Sizzling Summer of Space 2018

  Na het thema ‘Sport’ volgt ‘Space’. Noordwijk bereidt het nieuwe jaar voor met een nieuw thema: ‘Space’. Donderdag 23 november 2017 gaf ‘Sport’ het estafettestokje door aan ‘Space’. De eerste leuke ideeën zijn gedeeld.

 • De bladkooien staan er weer

  U heeft ze misschien al zien staan. Drie weken terug zijn weer de 15 bladkooien geplaatst. De gemeente leegt de bladkooien in principe 1 keer per week tot het einde van het jaar. Is er veel blad dan komen we vaker. Vorig jaar hebben we meer dan 45.000 kilo blad via de bladkooien ingezameld.

 • Eerste 18 sociale koopwoningen Offem Zuid beschikbaar

  De ontwikkelaar heeft de prijzen van de eerste 113 woningen op Offem Zuid bekend gemaakt. Onder deze 113 woningen zijn 18 sociale koopwoningen met een vrij op naam prijs van maximaal € 200.000,-. Aan de verkoop van deze sociale koopwoningen zijn door de gemeente Noordwijk voorwaarden verbonden. Logisch, want die woningen moeten natuurlijk in handen komen van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

 • Noordwijk doet mee aan Operatie Steenbreek

  Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

 • Commissie Bezwaarschriften 20 november 2017

  Op maandag 20 november 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie in nieuwbouwplannen beantwoord.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over thema’s 2018 en 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van PUUR Noordwijk beantwoord over de thema's voor de jaren 2018 en 2019 respectievelijk Ruimtevaart en Fusie.

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over ontwikkeling Jan Kroonsplein

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Hoe pakt de gemeente dat op? Hoe zijn de bewoners betrokken?

 • Noordwijk organiseert Cybercrime event 

  Hoe alert bent u online? Krijgt u weleens een valse email? Bent u zelfs al eens gehackt? Digitale criminelen slaan zonder waarschuwing toe!

 • Geen verkiezingen. Wel referendum

  Op woensdag 21 maart 2018 zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk vanwege de fusie. Wel bereidt de gemeente het raadgevend referendum over de sleepwet voor.

 • Burgemeester reikt eerste Noordwijkse Ruimtevaartprijs uit

  Goed gedaan. Slim denkwerk. Prachtige oplossing. Vrijdag 27 oktober heeft burgemeester Jan Rijpstra de eerste Noordwijkse Ruimtevaart Prijs uitgereikt.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over herindelingskosten

  Gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout fuseren tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat brengt onherroepelijk kosten met zich mee. De fractie PUUR Noordwijk heeft er vragen over gesteld.

 • Commissie Bezwaarschriften 2 november 2017

  Op donderdag 2 november 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Partnerschap Noordwijk met Alert Online

  Hoe alert ben jij online? Krijg jij weleens een valse e-mail? Ben je zelfs al eens gehackt? Digitale criminelen slaan zonder waarschuwing toe.

 • Ter inzage. Regionale Woonagenda 2017

  De Regionale Woonagenda 2017 ligt van maandag 30 oktober 2017 tot en met vrijdag 22 december 2017 voor iedereen ter inzage en kan worden gedownload op de website van Holland Rijnland. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over website

  “Ziet u mogelijkheden om de website van de gemeente of een gedeelte daarvan toegankelijk te maken voor niet-Nederlandse bezoekers door middel van een verwijzing naar een of meerdere versies in een buitenlandse taal?”

 • Programmabegroting 2018

  Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2018. Een helder en toegankelijk verhaal over wat de plannen zijn voor het komend jaar en hun financiële onderbouwing. Het beeld. Het college blijft veel investeren in de kwaliteit van de gemeente en houdt al volop rekening met de fusie.

 • Gemeente nodigt organisaties uit voor bijdrage aan wijkavonden

  Gemeente Noordwijk nodigt organisaties die actief zijn in het Oude Zeedorp of in het Buitengebied uit voor een eigen bijdrage aan de wijkavonden die de gemeente organiseert.

 • Fietsverlichtingsactie 2017

  Met de fiets op pad? Doen je voor- en achterlicht het? Laat het zaterdag 28 oktober 2017 gratis controleren. Gratis, want dan is de Fietsverlichtingsactie 2017.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Minima Effect Rapportage

  Gaat u de Minima Effect Rapportage van het Nibud inzetten? In de regio? Het CDA Noordwijk heeft het gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De rapportage kan nuttig zijn als de gemeenten hun gezamenlijke armoedebeleid evalueren.

 • College beantwoordt vragen over topinkomens

  Er werken bij de gemeente Noordwijk geen mensen die meer verdienen dan de norm. Dat geldt ook voor de inhuurkrachten. En dan met name specialisten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de fractie PvdA-Groenlinks Noordwijk.

 • Beleid Bodembeheer Offem Zuid

  Weg aanleggen? Uitbaggeren van watergangen? Huizen bouwen? Gemeente Noordwijk wil dan op een duurzame manier omgaan met de bodem en de grond. Daarvoor stelt de gemeente regels op.

 • Ruimtevaart. Thema voor 2018

  Voor 2018 zet Noordwijk het thema ruimtevaart op de agenda. De gemeente stelt er geld voor beschikbaar. € 150.000,- . Met een brief heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad er over geïnformeerd.

 • Coming-Out dag 2017. Noordwijk vlagt uitbundig

  Woensdag 25 oktober 2017, 11:00 uur, onthullen Gemeente en het Northgo College nabij de school een regenboogpad. Het pad vervangt een op het terrein met spuitbussen gespoten tijdelijk pad uit 2016. Het is een van de acties die in Noordwijk die dit jaar zijn georganiseerd in het kader van de Coming-Out dag.

 • Statenontmoeting in Noordwijks ESA ESTEC

  Esa Estec in Noordwijk is een belangrijke Europese ruimtevaart locatie. Een bijzondere locatie voor bijzondere ontmoetingen en gelegenheden. Op vrijdag 29 september 2017 vond er de jaarlijkse Zuid-Hollandse Statenontmoeting plaats. Noordwijk. Ruimtevaart. Nederland. De vele kansen. Ze werden goed op de kaart gezet.

 • Bestaande woningvoorraad verduurzamen

  Deze maand zet gemeente Noordwijk duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies op de agenda. Op donderdag 12 oktober bespreekt de raad het voorstel om een regeling duurzaamheidsleningen en -subsidies in te stellen.

 • Reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

  De gemeenteraad besloot op 21 september 2017 het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan, weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie voor te bereiden.

 • 2 ligplaatsen vrij in De Schie

  Er zijn in de Dinsdagse Watering, ook wel De Schie genoemd, 2 ligplaatsen vrijgekomen. Het gaat om de nummers 30 en 38. De plekken zijn geschikt voor een boot met een lengte van maximaal 8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter. Schrijf u snel in via het online formulier.

 • 30 september 2017: Open dag milieustraat

  Op zaterdag 30 september 2017 vanaf 9:00 uur tot 15:00 uur is de open dag van de milieustraat van de gemeente Noordwijk en Katwijk. 

 • Commissie Bezwaarschriften 28 september 2017

  Op donderdag 28 september 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Wisseling in gemeenteraad Noordwijk

  Henk Hoogervorst volgt Stephanie van den Bergh-Lemain op in de gemeenteraad van Noordwijk. Hoogervorst is de eerstvolgende op de kieslijst van Noordwijk Zelfstandig, waar Van den Bergh-Lemain uit voortkomt.

 • Project Snippergroen van start in Boerenburg en Grashoek

  Na Duinpark en omgeving Noordwijk Binnen zijn de wijken Boerenburg en Grashoek aan de beurt. Op maandag 25 september 2017 vindt de informatieavond voor deze wijken plaats. De avond wordt gehouden op Sportpark Duinwetering in de kantine van v.v. Noordwijk. 

 • Proef met plekken voor campers

  Voor een proef komen er 3 vrije camperplaatsen zonder voorzieningen met een maximale parkeerduur van 48 uur op het parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard. Deze komen aan landzijde. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de vergadering van 7 juli 2016. Het gaat om een proef van 1 jaar.

 • College beantwoordt vragen over gemeentelijke website

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie VVD Noordwijk over de informatievoorziening van de gemeentelijke website.

 • College beantwoordt vragen over zak- en kleedgeld jeugdzorg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA over zak- en kleedgeld voor jongeren in een instelling. 

 • Bijeenkomst over toegang tot hulp en ondersteuning

  Praat u mee over toegang tot hulp en ondersteuning? Op dinsdag 26 september van 18:00 - 21:30 uur in De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk. Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden.

 • Nieuwe kabels en leidingen in omgeving Grent en Parallel Boulevard

  Er komen nieuwe kabels (elektra) en leidingen (gas en water) onder het trottoir aan de Grent en de Parallel Boulevard. De nutsbedrijven starten met nieuwe kabels en een gasleiding aan de Grent. Hiervoor wordt tijdelijk 1 rijstrook afgezet. Daarna gaan ze verder aan de Parallel Boulevard. Alle werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2018.

 • Aanbesteding leerlingenvervoer

  Met ingang van dit schooljaar rijdt Willemsen de Koning voor 6 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk). Vanaf het begin van het schooljaar hebben deze gemeenten een gezamenlijk contract voor het leerlingenvervoer.

 • Oplossingen en ideeën gezocht voor stallen fietsen

  We zitten massaal op de fiets. Dat is een mooie en positieve ontwikkeling. Gezond en goed voor het milieu. Maar die fiets kunnen we in ons dorp niet altijd goed kwijt. Dit willen we verbeteren. Geef via het online formulier uw idee of oplossing door. 

 • Help mee kinderen te bereiken die opgroeien in armoede

  Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Periodieke ruiming van graven

  Op deze gemeentelijke Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Oude Zeeweg 32 2202 CG Noordwijk, worden de komende periode ruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Plan voor palen op Jeroensplein

  Dinsdagavond 5 september 2017 organiseert gemeente Noordwijk een inloopavond over de paaltjes op het Jeroensplein en hoe op dat punt het plein opnieuw kan worden ingericht. Met het plan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de bezwaren die er tegen de granieten palen zijn.

 • Commissie Bezwaarschriften 31 augustus 2017

  Op donderdagavond 31 augustus 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Gemeenteraad bereidt vaststelling Omgevingsvisie 2030 voor

  Op 29 augustus 2017 behandelt de Noordwijkse gemeenteraad de Omgevingsvisie 2030 en de Nota van beantwoording zienswijzen.

 • Denk mee over ruimtes om buiten te spelen

  De gemeente stelt een nieuw plan op voor het speelruimtebeleid in Noordwijk. Welke soorten speelruimtes willen we in Noordwijk? Hoeveel? En hoe verdelen we deze over onze gemeente? Bij het maken van dit plan betrekken we u graag. Want wat vinden (groot)ouders, jongeren, kinderen en omwonenden in onze gemeente van de speelvoorzieningen? Om hier een beeld van te krijgen is een vragenlijst opgesteld. Invullen kan tot eind september 2017.

 • Integriteitsonderzoek

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voert de komende weken een intern integriteitsonderzoek uit in de Noordwijkse ambtelijke organisatie. De aanleiding: de vele fouten die gemaakt zijn bij de actualisatie van het bestemmingsplan Zeewaardig.

 • Breng gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen naar de apotheek

  Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Niet veilig. En ook niet vriendelijk voor ons milieu. Lever daarom gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen in bij de apotheek. De gemeenten Noordwijk en Katwijk en de apothekers ondertekenen een convenant voor de inzameling van naalden en medicijnen.

 • 10 gemeenten 1 agenda voor de toekomst

  10 gemeenten bouwen aan de toekomst aan de hand van 1 gezamenlijkheid agenda. Op die agenda staan de grote thema’s. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met deze gezamenlijke agenda betere resultaten boeken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Rondjes groen

  De gemeente Noordwijk nodigt buurtbewoners uit om samen door de groenvoorziening in de wijken Duinpark en Prinsessenbuurt te trekken. Tijdens de rondgang nemen ze de plannen voor een grondige groenvernieuwing door. Hoe dat ter plaatse uitpakt.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin

  Het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin is vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk bekend gemaakt. Sowieso bereidt de gemeente het bestemmingsplan Noordwijkerduin voor.

 • Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

  Deze maand krijgen 1450 inwoners van Noordwijk het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor 2017.

 • Duineveld: ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 3 stukken vanaf woensdag 2 augustus 2017 tot en met dinsdag 12 september 2017 ter inzage liggen. De officiële publicatie staat op de website Overheid.nl

 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied

  Op donderdag 13 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De procedure is nu doorlopen. Vanaf zaterdag 22 juli 2017 kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen ook aan dit bestemmingsplan getoetst worden.

 • Werkzaamheden tijdens en na de zomer op Offem Zuid

  Begin deze maand waren we klaar. Het gebied in Offem Zuid dat we verder gaan ontwikkelen is helemaal gesaneerd. De grond is afgegraven. Het puin en asbest dat er lag is opgeruimd. Al deze werkzaamheden zijn keurig uitgevoerd. We moeten nog 1 ding doen deze zomer. We gaan kijken wat het draagvermogen is van de grond. Na de zomer komt de bouw van de woonwijk echt in zicht. De grond wordt vanaf oktober tot het einde van het jaar helemaal klaar gemaakt voor de bouw. Het gaat opschieten in Offem Zuid. 

 • Fietspad Noordzijderpolder Noord opengesteld

  Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het nieuwe fietspad Noordzijderpolder Noord (F287) opengesteld. Dat hebben burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk, wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout en directeur Peter Klink van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V. afgesproken. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars van een nieuwe en aantrekkelijke route gebruikmaken.

 • Extra parkeerverboden in De Zuid

  Vanaf donderdag 27 juli 2017 stelt de gemeente op de wegen in De Zuid aan één zijde extra parkeerverboden in. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

 • Hebt u de Verbeterdebuurt-app al?

  Het doorgeven van een melding openbare ruimte aan de gemeente Noordwijk gaat tegenwoordig via Verbeterdebuurt.

 • Is uw parkeervergunning nog geldig?

  Heel veel Noordwijkers en bedrijven hebben een parkeervergunning. In april 2017 heeft de gemeente u geattendeerd op de geldigheidsduur van deze vergunning. Inmiddels zijn er veel vergunningen verlengd. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.

 • Meer waardering met Mantelzorgpas Noordwijk

  Nog meer waardering voor de Noordwijkse mantelzorgers. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de Mantelzorgpas Noordwijk. De pas wordt beter. Er kan meer mee. En meer bedrijven doen straks mee want het aantal winkels en organisaties wordt uitgebreid.

 • Geld voor haalbaarheidsstudie geen ongeoorloofde staatssteun

  Noordwijk heeft veel plannen voor de kustzone. Een prominente plek in de plannen voor Noordwijk aan Zee nemen de parkeeroplossingen in. 

 • Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout. Burgemeesters spreken van een 'historische beslissing'

  De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017 groen licht gegeven. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

 • College beantwoordt vragen over WiFi4EU

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

 • Raad kiest voor fusie met Noordwijkerhout

  Op donderdag 6 juli 2017, tijdens een extra vergadering, heeft de gemeenteraad van Noordwijk het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout vastgesteld.

 • Commissie Bezwaarschriften 11 juli 2017

  Op dinsdag 11 juli  2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Fusie of niet? Op naar een definitief besluit

  Gaan Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren? Op donderdag 6 juli 2017 nemen beide gemeenteraden hierover een definitief besluit.

 • Naamgeving nieuwe fusiegemeente: gemeente Noordwijk

  Persbericht Gemeente Noordwijkerhout. Een delegatie van de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft met een delegatie van Noordwijk overleg gehad over een naam van de nieuwe fusiegemeente. Deze naam is opgenomen in het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’.

 • Dierenwelzijn

  Meer dierenwelzijn. Wethouder Dennis Salman ondersteunt de landelijke gemeenteactie die daarop is gericht.

 • Fusie? Derde bijeenkomst raden Noordwijk en Noordwijkerhout 

  Op dinsdag 20 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout elkaar voor de derde keer bijgepraat over de beoogde bestuurlijke fusie.

 • Risico op duinbranden. Code Rood

  De brandweer heeft Code Rood afgekondigd. Wat betekent dat? Waarmee moet je vanaf nu rekening houden? Wat doe je niet meer?

 • Inventarisatie ‘hondenborden’

  Alle borden in Noordwijk die met honden te maken hebben zijn geïnventariseerd. Waar staan ze? Hoe zien ze eruit? Klopt het met de regels? Het overzicht laat het zien.

 • Jaarstukken 2016 ter inzage

  De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016, liggen vanaf woensdag 21 juni 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

 • Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel

  Het onderzoek naar het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond. De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd nadat bleek dat er bij het omzetten van de oude bestemmingsplannen naar een nieuw, actueel bestemmingsplan, fouten zijn gemaakt.

 • Kap kastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

  De gemeente bereidt de kap voor van enkele grote paardenkastanjes aan de Gooweg. Noordwijk Binnen. Voor de katholieke begraafplaats. De gemeente is van plan nieuwe bomen terug te planten.

 • Fusie? Gemeenteraden praten elkaar bij

  Op dinsdag 6 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk voor de tweede keer informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Er werd gesproken over bestuurskracht van Noordwijk en de ontwerp Omgevingsvisie. Daarna werden de resultaten van de financiële scan gepresenteerd. Dit keer werd er bijgepraat in de raadzaal van de gemeente Noordwijk. Een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden (Noordwijkerhout, red.) was aanwezig. Ook een aantal leden van beide colleges.

 • Fusie? Tuktuk zoekt de Noordwijker op

  Als Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren, waaraan moeten we dan volgens u tijdens de voorbereidingen volop aandacht besteden? Wanneer is het een succes? Op  zaterdag 10 juni 2017 rijdt in Noordwijk een fusietuktuk rond. Donderdag 8 juni heeft de tuktuk ook de hele dag door het dorp gereden. Noordwijkers kunnen spontaan of gevraagd vertellen wat zij vinden van een mogelijke fusie. Wat zij belangrijke zaken vinden die de aandacht nodig hebben. En wat de belangrijkste punten zijn in de aanloop naar die nieuwe gemeente.

 • Commissie Bezwaarschriften 15 juni 2017

  Op donderdag 15 juni 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Zorgpact Noordwijk

  Zorgwethouder Marie José Fles heeft woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk ondertekend. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.

 • Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen te Noordwijk

  Bouwen voor Noordwijkers die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Opnieuw is er een belangrijk stuk aangenomen dat dat stimuleert.

 • Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

  Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

 • Meedenken over website van de gemeente? Graag! Denk mee. Doe meer!

  Wij werken op dit moment aan een nieuwe website www.noordwijk.nl. We willen dat deze goed aansluit op de wensen van de bezoekers van onze website. Daarom zoeken we een aantal inwoners die tijdens een bijeenkomsten mee willen denken over de inrichting van de nieuwe website.

 • Dienstverlening rondom Hemelvaartsdag

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Hemelvaartsdag minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Fusie? Raden Noordwijk en Noordwijkerhout praten elkaar bij

  Op dinsdag 16 mei 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. In de raadszaal van de gemeente Noordwijkerhout was een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden aanwezig, alsmede leden van beide colleges.

 • Kunnen we het betaalafschrift zien?

  De gemeente en de NV Bever Holding en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV hebben een lastige zaak afgerond. De afhandeling van de dwangsommen en de dossierbehandeling riepen vragen op. In Noordwijk. In de gemeenteraad.

 • Lichte verkeershinder Hogeweg

  Weekje lichte verkeershinder bij de Hogeweg. Een bedrijf voert van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei een onderzoek uit. Ze werken van 7:00 uur tot 16:00 uur. Het onderzoek is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen in Offem Zuid.

 • Ter inzage ontwerp van Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op dinsdag 28 maart 2017 om het ontwerp van de Beleidsregels openbare elektrische laadinfrastructuur vrij te geven voor inspraak.

 • Kapotte Straatverlichting. Lichtbron van ergernis

  “Lantaarnpaal na bijna 3 maanden nog niet gemaakt. Geen verlichting nu op kruispunt tussen sloot aan de Overbeek. #veiligheid” - Tweet Raymond Salman. 

 • Onderzoek naar als Noordwijk zelfstandig blijft

  Gemeente Noordwijk gaat met ondersteuning van Twynstra Gudde het onderzoek doen naar de zelfstandigheid van Noordwijk.

 • Bestrijden Olijfwilgbladvlo

  De gemeente bestrijdt dit voorjaar de Olijfwilgbladvlo. Op een natuurlijke manier. Gaasvlieglarven pakken de niet-mobiele larven aan nog voordat ze zich ontwikkelen tot de volwassen bladvlo.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

  De voorbereidingen op de bouw van de wijk Duineveld zijn in volle gang. Maar er is meer dat in het Middengebied in het verschiet ligt. Een landschapspark met een speeleiland. Hoe staat het ermee?

 • Dienstverlening rondom Koningsdag

  De volgende gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn rondom Koningsdag minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

 • Noordwijk aan Zee laten stralen

  Hoe maken we de kust en de boulevard weer aantrekkelijk? Sfeervol. Mondain. Modern. Met een internationale uitstraling. Daar zijn inmiddels veel dingen voor in stelling gebracht. Bouwplannen, projecten, ideeën en initiatieven voor Noordwijk aan Zee.

 • Check. Geldigheidsduur parkeervergunning

  Parkeren. Heel veel Noordwijkers hebben een parkeervergunning. Tijd voor de jaarlijkse check en wellicht meteen actie. Want de vergunning is altijd voor een beperkte duur geldig. Voorkom teleurstelling. Verlengen.

 • Zienswijzen fusievoorstel

  AfbeeldingDe raden van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op donderdag 20 april 2017 het herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de gemeenten samen één nieuwe gemeenten te willen vormen. Voorafgaand aan het definitieve besluit op 6 juli 2017 dient nog een aantal vragen beantwoord te worden. Ook is het belangrijk te weten wat inwoners en bedrijven ervan vinden. Daarom kunnen inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden tot en met 20 juni 2017 zienswijzen indienen op het plan tot het samenvoegen van de twee gemeenten.

 • Herdenken op 4 mei 2017

  Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen, die in Nederland of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

 • Lintjesregen 2017

  Altijd weer een feestelijk moment. En wat regende het lintjes dit jaar! Wie kregen er woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding? Hieronder staan ze vermeld. Waarin ze benoemd zijn. En waarom.

 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en ontwerpaanpassing Welstandsnota Noordwijk 2014 Duineveld ter inzage

  Voor het plan Bloemenzee (bij het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg) is een alternatief plan ontwikkeld; Duineveld. Dit alternatieve plan heeft een andere stedenbouwkundige structuur, andere woningtypologieën en andere architectuur dan het oude plan Bloemenzee. Daarom is voor het plan Duineveld een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft de stedenbouwkundige opzet en de gewenste uitstraling van gebouwen, architectuur en openbare ruimte.

 • Noordwijk staat stil bij overlijden Chriet Titulaer

  Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. E.M.A.Ponjee, oud-gemeentesecretaris van de kustgemeente, maakte hem mee. Klom in de pen om de plek die de bekende Nederlander in de Noordwijkse geschiedenis in herinnering te brengen. Eerbetoon aan de man die weigerde zijn accent aan te passen voor zijn televisie optredens en boordevol goede ideeën zat.

 • Nieuw onderkomen Parkeerservicebureau Noordwijk

  Van een klein kantoor is het Parkeerservicebureau Noordwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen.

 • 20 april 2017: Extra Raadsvergadering

  Op donderdagavond 20 april 2017 is er een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Noordwijk. De raad komt bijeen om een oordeel te geven over de uitkomst van de verkenning van intensievere samenwerkingsvormen Noordwijk – Noordwijkerhout.

 • College beantwoordt vragen betonnen palen Jeroensplein

  Wat  gaat er gebeuren met de betonnen palen bij het Jeroensplein? Er zijn 2 moties over dit onderwerp aangenomen en voor 1 april 2017 zou het college komen met een plan voor het verwijderen of vervangen van de palen. De andere motie verzocht het college in gesprek te gaan met de architect en daarover terug te koppelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft alle de vragen beantwoord van de fractie van D66 Noordwijk.

 • Taskforce Dienstverlening

  Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

 • Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

  De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak. Het Wantveld. Ze liggen Noordwijk na aan het hart.

 • College beantwoordt vragen over zorgen om zorg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over zorgen om zorg beantwoord. "In veel gemeenten is de klachtenregeling bij problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp niet op orde. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de verschillende instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschuiven. In een rapport schrijft de Nationale Ombudsman dat burgers niet weten waar, wanneer en hoe ze hun problemen kunnen melden", aldus Lijst Salman Noordwijk.

 • Effectief samenwerken

  Van idee naar het gewenste resultaat. In Noordwijk werken daarvoor samen. Met partijen die er toe doen. De gemeente is één van de partijen. Maar hoe werkt u slim en effectief samen om uw doelen te bereiken?

 • Presentatie verkenningsstudie intensievere samenwerking Noordwijkerhout/Noordwijk

  De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten. 

 • Afronding werkzaamheden Oude Zeeweg in zicht

  Het lijkt alsof het af is, maar er moeten nog heel wat werkzaamheden op de Oude Zeeweg worden uitgevoerd. Het streven is op vrijdag 14 april de Oude Zeeweg weer te openen.

 • Gemeentelijke monumentenlijst

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. 38 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst. Voor het college een startpunt. De gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

 • Creatieve visie op vernieuwing SJC-terrein

  Wat architectenbureau Grosfeld en van der Velde Architecten voor ogen staat met de nieuwbouw op het terrein van voetbalvereniging S.J.C. Noordwijk (SJC) is perfect. Dit is de visie waarmee de gemeente en de voetbalvereniging dan ook verder gaan.

 • Commissie Bezwaarschriften 3 april 2017

  Op maandag 3 april 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • College beantwoordt vragen versneld afschaffen precariobelasting

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van D66 Noordwijk beantwoord over de versnelde afschaffing van de precariobelasting. De gemeente Noordwijk heft deze belasting. Door het amendement van de Tweede Kamer mag dit nog tot en met 1 januari 2022 in plaats van 1 januari 2027.

 • Raad stemt in met belangrijk document ontwikkeling Middengebied

  De gemeenteraad van Noordwijk heeft op donderdag 23 maart 2017 gesproken over een belangrijk document voor de ontwikkeling van het Noordwijkse Middengebied.

 • Openbare kennisgeving Tweede Kamerverkiezingen

  De burgemeester van Noordwijk heeft bekend gemaakt dat de processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezing 2017 zijn in te zien.

 • Van Berckelweg dicht voor autoverkeer

  Voor de Pasen komt er nieuw asfalt op de Van Berckelweg. Ook komt er nieuwe belijning. Tevens werken we op het kruispunt aan de verkeerslichten.

 • Hoge opkomst

  De Tweede Kamerverkiezingen waren woensdag 15 maart 2017. De stembureauspullen staan al weer klaar voor de opslag. De definitieve uitslagen werden donderdag 16 maart 2017 bekendgemaakt. Hoe stemde Noordwijk? 

 • Stroom, gas en elektriciteit gaat er soms af

  Het energie- en het waterbedrijf laten in 2017 hun leidingen en kabels vernieuwen en verbeteren die onder de Parallel Boulevard liggen. Het gaat in 2 stappen.

 • 28-03: Informatieavond over Energieke 7-sterren Kustgemeente

  Alle Noordwijkers worden binnenkort uitgenodigd om mee te doen en mee te denken bij de volgende stap die Noordwijk zet naar een Energieke 7-sterren Kustgemeente.

 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

 • Een 9 voor energiezuinige verlichting

  Gemeente Noordwijk is goed op weg met het toepassen van energiezuinige verlichting. Dat blijkt uit de verantwoording die de gemeente deze week binnenkreeg. De investeringen in het slimme systeem lonen.

 • College beantwoordt vragen over Maarten Kruytstraat en Jan Kroonsplein

  “Klopt het dat het onmogelijk wordt voor de huurders van drie garageboxen om op een fatsoenlijke manier hun auto in en uit te rijden?” 

 • Offem Zuid. Plan voor de financiële kanten

  De gemeente heeft een plan klaar voor de financiële kant van Offem Zuid. Het plan helpt de kosten van de grondexploitatie te verhalen. Ook kan de gemeente er eisen mee stellen aan de ontwikkeling van het hele plangebied. Dit plan hoort dan ook bij het plan voor eerste stuk bouwgrond in Offem Zuid.

 • Collegebrief over dumpen afval bij milieucontainers

  “De klachten zijn ons bekend. Er is al meerdere keren gezocht naar oplossingen”, aldus het college in een beantwoordingsbrief aan Puur Noordwijk. 

 • Offem Zuid. Plan voor eerste stuk bouwgrond

  Offem Zuid. Om er huizen te kunnen bouwen, moet de gemeente veel voorbereiden. De gemeente heeft nu een uitwerkingsplan Offem Zuid af.

 • College zet in op kwaliteitsoverleg

  “Wij hebben besloten de gewenste kwaliteit te bewaken door te werken met een kwaliteitsoverleg”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een beantwoordingsbrief aan de gemeenteraad.

 • Het Hart van Holland: Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat ‘Het Hart van Holland: Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040’ is vrijgegeven voor inspraak.

 • 08-03: Gratis Kennisevent Duurzaam Ondernemen

  Kom woensdag 8 maart 2017 naar het gratis Kennisevent Duurzaam Ondernemen in gemeentehuis Voorhout. Workshops, inspiratie en netwerkborrel voor alle ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek. Meld uw organisatie nu aan!

 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 1, vrijgegeven voor inspraak

  Op donderdag 23 februari 2017 heeft de Gemeenteraad besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid (BKP), deel 1, vrij te geven voor inspraak.

 • WOZ-waarden 2017 nog niet in te zien op WOZ-waardeloket

  De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen 2017 worden zaterdag 25 februari 2017 bezorgd in Noordwijk. Op uw aanslag staat ook de WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde 2017 van uw woning (peildatum 01-01-2016).

 • Verklaring over dossier Bever Holding en MIM

  Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 • Verder met de resultaten van de eerste verkenning

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers van Twynstra Gudde de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren?

 • Test. Bamboebeschoeiing

  Innovatie aan de waterkant. Noordwijk gebruikt bamboe voor een flink stuk beschoeiing. Een praktijkproef die de productontwikkeling verder helpt.

 • Stemmentellers gezocht

  Nederland loopt warm voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Noordwijk kun je er op 15 maart 2017 je stem voor uitbrengen.

 • Project Snippergroen van start in nieuwe wijken

  Na Duinpark is nu het snippergroen in de wijken Vinkeveld, Oude Dorpskern, Kern Noordwijk Binnen, Calorama en Beeklaanwartier aan de beurt. Op maandag
  20 februari 2017 wordt voor deze wijken het project gestart met een algemene informatieavond.

 • Nieuw groen in de wijk Dobbelmannduin

  De gemeente gaat dit voorjaar het openbaar groen in de wijk Dobbelmannduin aanpakken. Het doel is dat er gezond en mooi nieuw groen komt dat goed past bij de wijk. Samen met de bewoners van de wijk Dobbelmannduin hebben we een definitief ontwerp voor het groen opgesteld.

 • Grens voor sociale koopwoning aangepast

  De gemeente heeft de grens voor de prijs voor de sociale koopwoning aangepast. Van € 201.000- naar € 200.000,- . De aanpassing is officieel vastgesteld in de Noordwijkse Woonagenda. Voluit: ‘De Noordwijkse Woonagenda De toekomst van het wonen in Noordwijk: 2016-2020’. Nu loopt de Noordwijkse grens in pas met landelijke regelgeving.

 • Commissie Bezwaarschriften 16 februari 2017

  Op donderdag 16 februari 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Presentatie verkenning

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteren gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout de uitkomsten van hun onderzoek ‘Samen met de Buren?’. Ze doen dat in Congrescentrum NH Leeuwenhorst. Het gaat om het eerste deel van het onderzoek.

 • College beantwoordt schriftelijke vragen statushouders

  Hoeveel statushouders moeten we in Noordwijk nog huisvesten voor 2016 en eerste helft 2017? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de stand van zaken op het gebied van huisvesting statushouders.

 • College beantwoordt schriftelijke vragen over duurzaamheid

  Wat is er bereikt op het gebied van duurzaamheid? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van D66 beantwoord over de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

 • WOZ-waarde opvraagbaar van alle woningen in Noordwijk, Lisse en Teylingen

  Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van woningen uit Lisse, Noordwijk en Teylingen op te vragen. Dit zijn de 3 gemeenten die zijn aangesloten bij Belastingen Bollenstreek.

 • Start werkzaamheden Parallel Boulevard uitgesteld

  De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Parallel Boulevard met 1 jaar uit te stellen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in september 2018.

 • Transformatieagenda. Verandert U mee?

  De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout hebben al ingestemd met de Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving.

 • College beantwoordt vragen over huishoudelijke hulp ouderen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Puur Noordwijk beantwoord over de hulp bij huishouden ouderen.

 • College beantwoordt vragen over De Branding

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van CDA Noordwijk beantwoord over De Branding.

 • College beantwoordt vragen over huishoudelijke hulp ouderen 2

  Wordt er bezuinigd? Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van de fractie van PvdA-GroenLinks beantwoord over de hulp bij huishouden ouderen.

 • Samen met de buren?

  Samen met de buurgemeente Noordwijkerhout? Na verkenningen met de politieke partijen en het ambtenarenapparaat van Noordwijk en Noordwijkerhout, was het week 4 van 2017 de beurt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover mee te laten denken. Hoe kijken zij aan tegen intensievere samenwerkingsmogelijkheden tussen Noordwijkerhout – Noordwijk?

 • Herontwikkeling De Grent. Eerste stap gezet

  Het actieprogramma dat de herontwikkeling van De Grent in Noordwijk aanjaagt is gereed. De inbreng van ‘de markt’ is echter onontbeerlijk. Daarover steken partijen binnenkort de koppen bij elkaar.

 • Vaststelling herziene APV, Algemeen Aanwijzingsbesluit en verordening Speelautomatenhallen

  College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de Gemeenteraad op 15 december 2016 heeft besloten tot het vaststellen van de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Noordwijk 2017 met de daarbij behorende specifieke toelichting en de Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2017.

 • Aanpassingen documenten inzake plannen Hotels van Oranje

  De gemeenteraad heeft besloten om 2 belangrijke kaderstellende documenten voor de ontwikkeling van Hotels van Oranje aan te passen. Het besluit ligt er inzage. Onderstaand de tekst van de officiële publicatie.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen voor 2017 digitaal

  Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid

 • Kapwerkzaamheden op oud terrein Bollenbad

  Op het terrein waar vroeger het zwembad Bollenbad stond, bouwt projectontwikkelaar Heijmans een nieuwe wijk met woningen en appartementen. Naar verwachting start de bouw daarvan in het voorjaar van 2018. De begroeiing wordt zo veel als mogelijk behouden in dit nieuwe plan. Vooral de steilrand die kenmerkend is voor het landschap vormt een belangrijk element.

 • Nieuwjaarspeech burgemeester

  Teloorgang? Onzin! Burgemeester Jan Rijpstra is optimistisch over de toekomst van Noordwijk. Dat bleek uit de speech die hij tijdens de nieuwjaarsreceptie uitsprak op woensdag 4 januari 2017. Nederland wordt een verbonden samenleving waar we hoopvol realistisch zijn. 

 • Uitslag loterij inzamelen kerstbomen

  Er zijn op woensdag 4 januari 2017 in totaal 2221 kerstbomen ingeleverd.

 • Verzorging van knotlinden

  Gemeente Noordwijk start maandag 9 januari 2017 met het snoeien van de knotlinden in het centrum van Noordwijk Binnen. De werkzaamheden nemen ongeveer 8 weken in beslag. 

 • Afval loont nu ook naar Noordwijk

  Gescheiden afval inleveren in ruil voor geld en zo samen sparen voor een goed doel, vereniging, maatschappelijke instelling of uw eigen gezin? Dat lijkt te mooi om waar te zijn, of niet? De gemeente Noordwijk heeft ingestemd met een aanpak, genaamd Afval loont, om meer afval gescheiden in te zamelen. Op zaterdag 21 januari 2017 openen we aan de Stakman Bossestraat 65 het eerste filiaal van Afval loont in Noordwijk.

 • Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

 • College beantwoordt zorgvragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over betalingsachterstanden in het sociaal domein. Ook maakt de partij zich zorgen over de afstand tussen mensen die zorg nodig hebben en de zorgaanbieder. (Met name de zorg van het Centrum voor Jeugd en Gezin, noot webredactie)

 • Door met successen van jubileumjaar

  Het jubileumjaar 150 jaar badplaats Noordwijk is op zaterdagavond 10 december 2016 afgesloten. Met een feestelijke bijeenkomst voor de vele vrijwilligers op het Lindenplein in Noordwijk. Noordwijk kijkt terug op een feestelijk 2016. Het was een jaar van omkijken. Natuurlijk. Maar vooral ook van vooruit kijken. Boven alles was het een jaar van grote en kleine evenementen, die met elkaar de trots, de spirit en de kansen van de badplaats hebben getoond.

 • Stevig bouwprogramma voor sociale huurwoningen

  Drie partijen, één gemeenschappelijk doel: het bouwen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen in Noordwijk. Het gemeentebestuur, de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen (SHN) leggen deze en tal van andere ambities vast in de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in de periode 2017-2020. “We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers”, zegt wethouder Wonen Dennis Salman.

 • Tiny House Noordwijk

  Trend in wording? Tiny houses, of wel minihuisjes, spreken veel mensen aan. Ga maar na. Een tiny house is klein. Comfortabel. Duurzaam. Zeer betaalbaar. En flexibel.

 • Noordwijk breidt LED verlichting verder uit

  In 2017 gaat er weer meer LED-verlichting in Noordwijk branden.

 • Schoonmaken straatkolken

  De straatkolken, ook wel afwateringsputten genoemd, moeten regenwater afvoeren. Het liefst hebben we natuurlijk dat ze niet verstopt zijn. Daarom worden ze regelmatig schoongemaakt. Vanaf week 49 gaat firma Heemskerk in Noordwijk aan de slag. De kolken worden wijk voor wijk schoongemaakt. Vriendelijk verzoek om uw auto niet op de kolken te parkeren.

 • Evaluatie. Quickwins KW Boulevard

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad de evaluatie gestuurd van de quickwins Koningin Wilhelmina Boulevard. Ze zijn dit jaar ingevoerd. Hoe zijn ze bevallen?

 • Samenleving denkt mee doet mee bij verkenningsstudie

  Noordwijk wordt volop betrokken bij verkenningsstudie naar intensievere samenwerking met Noordwijkerhout.

 • Fairtrade. Ook voor nieuwe Noordwijkers

  Op dinsdag 29 november reikte wethouder Marie José Fles het eerste Fairtrade boodschappenpakket uit aan familie Alshamak.

 • Start bouw Galileo Reference Centre

  Nog even en het Galileo Reference Centre (GRC) verrijst op het Noordwijkse Space Business Park. Officieel is de bouw in aanwezigheid van burgemeester Jan Rijpstra gestart. Het centrum is onderdeel van het ambitieuze Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. De komst van het centrum is een bevestiging en versterking van het Noordwijkse ruimtevaartcluster dat de gemeente Noordwijk samen met vele andere partijen opbouwt.

 • Uitvaltij. Oogst van de informatieavond

  De oogst van de informatieavond over het mogelijk huisvesten van statushouders in de Uitvaltij is beschikbaar.

 • Noordwijkse vondsten te zien in Rijksmuseum van Oudheden

  Vanaf nu zijn er 3 Noordwijkse archeologische vondsten te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Een heiligenbeeldje, leren bakje en vuurstenen pijlpunt. Nieuwsgierig? Neem snel een keer een kijkje in het museum of bekijk ze online op de website Archeologieuitjeachtertuin.nl 

 • Nieuwe vaste standplaatslocaties

  In de vergadering van 25 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Standplaatsenbeleid 2017’ vastgesteld waardoor er nieuwe standplaatslocaties zijn aangewezen waarop een vaste  standplaats kan worden ingenomen onder de in dit beleid opgenomen voorwaarden.

 • Extreem weer. Bent u voorbereid?

  Regenbuien, zware stormen, hevige onweer, sneeuw, ijzel en extreme kou. Het dagelijkse leven kan er flink door worden verstoord. Ook kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Laat u zich hierdoor niet verrassen, maar bereid u voor!

 • Brandbrief Burgemeesters Kustgemeenten

  Op woensdag 16 november 2016 hebben de burgemeesters van de Hollandse kustgemeenten een brandbrief gestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. 

 • Commissie Bezwaarschriften 22 november 2016

  Op dinsdag 22 november 2016 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Wijkavond De Oude Dorpskern

  Op dinsdag 8 november 2016 vond de wijkavond in de wijk De Oude Dorpskern plaats. De avond werd goed bezocht. Wel zo’n 100 betrokken Noordwijkers. Dat deed goed.

 • Statushouders avond Vinkeveld

  Op maandagavond 7 november 2016 hebben zo’n 80 wijkbewoners van Vinkeveld de informatieavond bezocht over het onderzoek naar het omzetten van de Uitvaltij naar een plek waar statushouders mogelijk kunnen worden gehuisvest. Het werd een goede denk-mee-bijeenkomst. Na afloop klonk zelfs een applausje.

 • Notitie afwegingscriteria nieuwe woningbouwprojecten

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vastgestelde 'notitie Afwegingskader nieuwe woningbouwprojecten'd.d. 24 oktober 2016 voor kennisgeving aan de gemeenteraad toegestuurd. De gemeenteraad heeft op donderdag 25 augustus 2016  De Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020, 'De toekomst van het wonen in Noordwijk' vastgesteld. De notitie Afwegingscriteria nieuwe woningbouwprojecten maakt onderdeel uit van de vastgestelde Noordwijkse Woonagenda.

 • Onderzoeksbureau bekend

  Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra Gudde opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren naar intensievere samenwerking tussen beide gemeenten. De onderzoekers starten half november. Het onderzoek is in maart 2017 af, zo is de verwachting.

 • Nieuwe gemeentesecretaris Noordwijk

  Met ingang van dinsdag 15 november 2016 is mevrouw Lia van der Pol door het college van burgemeester en wethouders benoemd in de functie van gemeentesecretaris bij de gemeente Noordwijk.

 • Betalen voor advies ruimtelijk initiatief

  Noordwijk bruist van de bouwplannen. Dat merken ze op het raadhuis. Veel partijen komen bij de gemeente langs met vragen over hun plan. Kan het wel? Wat staat er in het bestemmingsplan? Hoe werken de procedures?

 • Bekendmaking vaststelling Standplaatsenbeleid 2017

  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 25 oktober 2016 heeft besloten het Standplaatsenbeleid 2017 vast te stellen. Bij dit Standplaatsenbeleid 2017 is ook een eindverslag vastgesteld in verband met de inspraakprocedure die heeft plaatsgevonden. Het Standplaatsenbeleid 2017 vervangt het Standplaatsenbeleid 2006.

 • College beantwoordt vragen afscheidsspeech

  “Het citaat komt niet overeen met wat wij gehoord hebben en wat in de schriftelijke versie staat (van de speech, noot red.)”

 • Rijke historie. Schitterend tegeltje

  Voor het Hof van Holland presenteerden (v.l.n.r.) Kim Wortel, Koen Marijt, Pieter Jan Barnhoorn, Thijs Kroon en Marjolijn van der Jagt onlangs een schitterend tegeltje. Kim Wortel en Thijs Kroon vonden het in hun achtertuin in Alkmaar. Tussen het bouwpuin.

 • Gemeente aan de slag met snippergroen

  Het project Snippergroen heeft als doel afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond om rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen. Voor iedereen in Noordwijk gelden dezelfde regels. Met de uitvoering van dit project geeft het college invulling aan de wens uit de Coalitiekoers 2014-2018: Denk mee. Doe meer! om dit project op te pakken. Stroken openbare gemeentegrond die grenzen aan tuin, huis of grond van bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden gekocht worden.

 • Kinderen in hoofdrol baanbrekend onderzoek

  8-11 jarigen uitrusten met technologie die in samenwerking met de European Space Agency is ontwikkeld. In Noordwijk doen ze het. Kinderen bouwen met topsporttechnologie aan een eigen beweegprofiel.

 • Netwerk versterken met Wmo Academie

  De maatschappij verandert. De rol van de gemeente ook. Vooral als het aankomt op zorg. De Noordwijkse Ouderenbonden organiseren daarom samen met de gemeente de Wmo Academie.

 • Uitdaging. 100% sociale huur op terrein Northgohal

  De sloop van de Northgohal is bijna klaar. De gemeente wil de plek snel opnieuw inrichten. Zij geeft de Noordwijkse Woningstichting zes maanden de tijd om met een plan te komen. Beide gaan voor 100% sociale huurwoningen op deze plek. Als het even kan alleen voor Noordwijkse woningzoekenden.

 • 2017. Meer ruimte voor ontwikkeling Noordwijk

  Op woensdag 2 november 2016 bespreekt de gemeenteraad van Noordwijk de programmabegroting 2017 en het daarbij  horende investeringsplan 2017-2020. De raad zal tevens kennis nemen van het meerjarenperspectief 2017-2020.

 • Vanaf 17-10: Oude Zeeweg afgesloten

  Alle voorbereidende werkzaamheden voor het opknappen van de Oude Zeeweg zijn uitgevoerd. De daadwerkelijke reconstructie gaat van start. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren sluiten we de Oude Zeeweg in 3 fasen af vanaf de Beeklaan, rotonde Gladiolusstraat - Lijnbaanweg. De verschillende afsluitingen duren naar verwachting tot half april 2017.

 • Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2016 vastgesteld

  De raad van de gemeente Noordwijk maakt ingevolge het bepaalde in artikel 139 en verder van de Gemeentewet bekend tijdens de vergadering van 25 augustus 2016 besloten te hebben tot het vaststellen van de Verordening beheer woonruimtevoorraad Noordwijk 2016.

 • Noordwijkse Woonagenda vastgesteld

  De gemeenteraad heeft op donderdag 25 augustus 2016 De Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020, 'De toekomst van het wonen in Noordwijk' vastgesteld.

 • Aan de slag met de Grent

  De Grent nieuw leven in blazen. Aantrekkelijk maken voor inwoners, bezoekers en onze gasten. Revitaliseren, zoals dat in bestuur termen heet. Het college van burgemeester en wethouders heeft de handen ineen geslagen en een start gemaakt om het uitgaansgebied aan te pakken, waar zo veel mensen van binnen en buiten Noordwijk goede stapherinneringen aan hebben.

 • Zomerse avond over ‘Verkenning Samenwerking’

  “Hoe zorg je ervoor dat de bureaucratie kleiner wordt?” Zo maar één van de vragen die ter tafel kwam tijdens de bijeenkomst van woensdagavond 24 augustus in Congrescentrum NH Leeuwenhorst waarop de verkenning naar intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout centraal stond.

 • College beantwoordt CDA-vragen De Branding

  Het college heeft de CDA-vragen beantwoord over De Branding. De fractie stelt dat de mensen die daar wonen 'gewone Hollanders' zijn die door een combinatie van tegenslagen hun huisvesting kwijtraakten. Die situatie kun je zien als acute, tijdelijke niet-zelfredzaamheid. Ze hebben volgens het CDA derhalve recht op 'opvang' op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • College beantwoordt vragen over niet-verzilverde zorg

  Een hogere eigen bijdrage. Een lagere bijdrage vanuit de gemeente. Het college heeft de CDA vragen beantwoord over wat genoemd wordt niet-verzilverde zorg. De beantwoording van de vragen gebeurt naar aanleiding van een specifiek geval. Geanonimiseerd.

 • Verwaarlozen van panden kost eigenaar geld

  Op 27 juli 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee definitieve uitspraken gedaan in een langlopend juridisch traject met de Muntendamsche Investeringsmaatschappij en N.V. Bever. De Raad van State oordeelt dat de dwangsommen van € 200.000,- terecht zijn opgelegd en dat ook de invordering op een juiste manier door de gemeente is opgepakt.

 • Snoeihout laten ophalen

  Vanaf maandag 15 augustus kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Tot en met maandag 5 december 2016 wordt het snoeihout opgehaald, elke 2 weken, steeds op maandag, in de oneven weken.  

 • Regeling Ruimte voor ruimte komt te vervallen

  Burgemeester en wethouders van de greenportgemeenten, Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout maken het volgende bekend.
  Sinds 2003 voorzag het provinciaal ruimtelijk beleid in Zuid-Holland in de mogelijkheid voor gemeenten in de genoemde provincie om, onder bepaalde voorwaarden, in planologische zin medewerking te verlenen aan de bouw van burgerwoningen in het landelijk gebied in ruil voor het slopen van al dan niet verouderde bedrijfsgebouwen. Het betreft de zogenaamde regeling Ruimte voor ruimte.

 • Baarden om in te broeden

  Gemeente Noordwijk doet er alles aan om vogels veilig te laten broeden. Tijdens het broedseizoen neemt de gemeente een paar maatregelen. Vooral langs de Noordwijkse waterpartijen.

 • Ontwerp Standplaatsenbeleid 2017 ter inzage

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2016 het ontwerp van Standplaatsenbeleid 2017 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Deze ligt met ingang van 26 april 2016 tot en met 7 juni 2016 ter inzage.