Nieuws

 • De bladkooien staan er weer

  (24-11-2017)

  U heeft ze misschien al zien staan. Drie weken terug zijn weer de 15 bladkooien geplaatst. De gemeente leegt de bladkooien in principe 1 keer per week tot het einde van het jaar. Is er veel blad dan komen we vaker. Vorig jaar hebben we meer dan 45.000 kilo blad via de bladkooien ingezameld.

 • Eerste 18 sociale koopwoningen Offem Zuid beschikbaar

  (18-11-2017)

  De ontwikkelaar heeft de prijzen van de eerste 113 woningen op Offem Zuid bekend gemaakt. Onder deze 113 woningen zijn 18 sociale koopwoningen met een vrij op naam prijs van maximaal € 200.000,-. Aan de verkoop van deze sociale koopwoningen zijn door de gemeente Noordwijk voorwaarden verbonden. Logisch, want die woningen moeten natuurlijk in handen komen van de mensen waarvoor ze bedoeld zijn.

 • Noordwijk doet mee aan Operatie Steenbreek

  (17-11-2017)

  Gemeente Noordwijk sluit zich aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek. De campagne start in 2018.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk over verloren gegane hotelkamers en compensatie in nieuwbouwplannen beantwoord.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over thema’s 2018 en 2019

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van PUUR Noordwijk beantwoord over de thema's voor de jaren 2018 en 2019 respectievelijk Ruimtevaart en Fusie.

 • College beantwoordt vragen D66 Noordwijk over ontwikkeling Jan Kroonsplein

  (06-11-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Hoe pakt de gemeente dat op? Hoe zijn de bewoners betrokken?

 • Geen verkiezingen. Wel referendum

  (02-11-2017)

  Op woensdag 21 maart 2018 zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk vanwege de fusie. Wel bereidt de gemeente het raadgevend referendum over de sleepwet voor.

 • Burgemeester reikt eerste Noordwijkse Ruimtevaartprijs uit

  (30-10-2017)

  Goed gedaan. Slim denkwerk. Prachtige oplossing. Vrijdag 27 oktober heeft burgemeester Jan Rijpstra de eerste Noordwijkse Ruimtevaart Prijs uitgereikt.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over herindelingskosten

  (26-10-2017)

  Gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout fuseren tot de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat brengt onherroepelijk kosten met zich mee. De fractie PUUR Noordwijk heeft er vragen over gesteld.

 • Partnerschap Noordwijk met Alert Online

  (26-10-2017)

  Hoe alert ben jij online? Krijg jij weleens een valse e-mail? Ben je zelfs al eens gehackt? Digitale criminelen slaan zonder waarschuwing toe.

 • Ter inzage. Regionale Woonagenda 2017

  (26-10-2017)

  De Regionale Woonagenda 2017 ligt van maandag 30 oktober 2017 tot en met vrijdag 22 december 2017 voor iedereen ter inzage en kan worden gedownload op de website van Holland Rijnland. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014.

 • College beantwoordt vragen PUUR Noordwijk over website

  (26-10-2017)

  “Ziet u mogelijkheden om de website van de gemeente of een gedeelte daarvan toegankelijk te maken voor niet-Nederlandse bezoekers door middel van een verwijzing naar een of meerdere versies in een buitenlandse taal?”

 • Programmabegroting 2018

  (23-10-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2018. Een helder en toegankelijk verhaal over wat de plannen zijn voor het komend jaar en hun financiële onderbouwing. Het beeld. Het college blijft veel investeren in de kwaliteit van de gemeente en houdt al volop rekening met de fusie.

 • Gemeente nodigt organisaties uit voor bijdrage aan wijkavonden

  (19-10-2017)

  Gemeente Noordwijk nodigt organisaties die actief zijn in het Oude Zeedorp of in het Buitengebied uit voor een eigen bijdrage aan de wijkavonden die de gemeente organiseert.

 • Fietsverlichtingsactie 2017

  (19-10-2017)

  Met de fiets op pad? Doen je voor- en achterlicht het? Laat het zaterdag 28 oktober 2017 gratis controleren. Gratis, want dan is de Fietsverlichtingsactie 2017.

 • College beantwoordt vragen CDA Noordwijk over Minima Effect Rapportage

  (18-10-2017)

  Gaat u de Minima Effect Rapportage van het Nibud inzetten? In de regio? Het CDA Noordwijk heeft het gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. De rapportage kan nuttig zijn als de gemeenten hun gezamenlijke armoedebeleid evalueren.

 • College beantwoordt vragen over topinkomens

  (17-10-2017)

  Er werken bij de gemeente Noordwijk geen mensen die meer verdienen dan de norm. Dat geldt ook voor de inhuurkrachten. En dan met name specialisten. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de fractie PvdA-Groenlinks Noordwijk.

 • Beleid Bodembeheer Offem Zuid

  (17-10-2017)

  Weg aanleggen? Uitbaggeren van watergangen? Huizen bouwen? Gemeente Noordwijk wil dan op een duurzame manier omgaan met de bodem en de grond. Daarvoor stelt de gemeente regels op.

 • Ruimtevaart. Thema voor 2018

  (12-10-2017)

  Voor 2018 zet Noordwijk het thema ruimtevaart op de agenda. De gemeente stelt er geld voor beschikbaar. € 150.000,- . Met een brief heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad er over geïnformeerd.

 • Statenontmoeting in Noordwijks ESA ESTEC

  (04-10-2017)

  Esa Estec in Noordwijk is een belangrijke Europese ruimtevaart locatie. Een bijzondere locatie voor bijzondere ontmoetingen en gelegenheden. Op vrijdag 29 september 2017 vond er de jaarlijkse Zuid-Hollandse Statenontmoeting plaats. Noordwijk. Ruimtevaart. Nederland. De vele kansen. Ze werden goed op de kaart gezet.

 • Bestaande woningvoorraad verduurzamen

  (04-10-2017)

  Deze maand zet gemeente Noordwijk duurzaamheidsleningen en duurzaamheidssubsidies op de agenda. Op donderdag 12 oktober bespreekt de raad het voorstel om een regeling duurzaamheidsleningen en -subsidies in te stellen.

 • Reparatie bestemmingsplan Zeewaardig

  (29-09-2017)

  De gemeenteraad besloot op 21 september 2017 het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan, weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie voor te bereiden.

 • Wisseling in gemeenteraad Noordwijk

  (18-09-2017)

  Henk Hoogervorst volgt Stephanie van den Bergh-Lemain op in de gemeenteraad van Noordwijk. Hoogervorst is de eerstvolgende op de kieslijst van Noordwijk Zelfstandig, waar Van den Bergh-Lemain uit voortkomt.

 • Proef met plekken voor campers

  (15-09-2017)

  Voor een proef komen er 3 vrije camperplaatsen zonder voorzieningen met een maximale parkeerduur van 48 uur op het parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard. Deze komen aan landzijde. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de vergadering van 7 juli 2016. Het gaat om een proef van 1 jaar.

 • College beantwoordt vragen over gemeentelijke website

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie VVD Noordwijk over de informatievoorziening van de gemeentelijke website.

 • College beantwoordt vragen over zak- en kleedgeld jeugdzorg

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA over zak- en kleedgeld voor jongeren in een instelling. 

 • Nieuwe kabels en leidingen in omgeving Grent en Parallel Boulevard

  (08-09-2017)

  Er komen nieuwe kabels (elektra) en leidingen (gas en water) onder het trottoir aan de Grent en de Parallel Boulevard. De nutsbedrijven starten met nieuwe kabels en een gasleiding aan de Grent. Hiervoor wordt tijdelijk 1 rijstrook afgezet. Daarna gaan ze verder aan de Parallel Boulevard. Alle werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2018.

 • Aanbesteding leerlingenvervoer

  (06-09-2017)

  Met ingang van dit schooljaar rijdt Willemsen de Koning voor 6 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk). Vanaf het begin van het schooljaar hebben deze gemeenten een gezamenlijk contract voor het leerlingenvervoer.

 • Help mee kinderen te bereiken die opgroeien in armoede

  (04-09-2017)

  Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Periodieke ruiming van graven

  (04-09-2017)

  Op deze gemeentelijke Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Oude Zeeweg 32 2202 CG Noordwijk, worden de komende periode ruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Plan voor palen op Jeroensplein

  (24-08-2017)

  Dinsdagavond 5 september 2017 organiseert gemeente Noordwijk een inloopavond over de paaltjes op het Jeroensplein en hoe op dat punt het plein opnieuw kan worden ingericht. Met het plan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de bezwaren die er tegen de granieten palen zijn.

 • Integriteitsonderzoek

  (22-08-2017)

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voert de komende weken een intern integriteitsonderzoek uit in de Noordwijkse ambtelijke organisatie. De aanleiding: de vele fouten die gemaakt zijn bij de actualisatie van het bestemmingsplan Zeewaardig.

 • Breng gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen naar de apotheek

  (21-08-2017)

  Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Niet veilig. En ook niet vriendelijk voor ons milieu. Lever daarom gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen in bij de apotheek. De gemeenten Noordwijk en Katwijk en de apothekers ondertekenen een convenant voor de inzameling van naalden en medicijnen.

 • 10 gemeenten 1 agenda voor de toekomst

  (15-08-2017)

  10 gemeenten bouwen aan de toekomst aan de hand van 1 gezamenlijkheid agenda. Op die agenda staan de grote thema’s. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met deze gezamenlijke agenda betere resultaten boeken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin

  (10-08-2017)

  Het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin is vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk bekend gemaakt. Sowieso bereidt de gemeente het bestemmingsplan Noordwijkerduin voor.

 • Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

  (08-08-2017)

  Deze maand krijgen 1450 inwoners van Noordwijk het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor 2017.

 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied

  (02-08-2017)

  Op donderdag 13 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De procedure is nu doorlopen. Vanaf zaterdag 22 juli 2017 kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen ook aan dit bestemmingsplan getoetst worden.

 • Werkzaamheden tijdens en na de zomer op Offem Zuid

  (28-07-2017)

  Begin deze maand waren we klaar. Het gebied in Offem Zuid dat we verder gaan ontwikkelen is helemaal gesaneerd. De grond is afgegraven. Het puin en asbest dat er lag is opgeruimd. Al deze werkzaamheden zijn keurig uitgevoerd. We moeten nog 1 ding doen deze zomer. We gaan kijken wat het draagvermogen is van de grond. Na de zomer komt de bouw van de woonwijk echt in zicht. De grond wordt vanaf oktober tot het einde van het jaar helemaal klaar gemaakt voor de bouw. Het gaat opschieten in Offem Zuid. 

 • Fietspad Noordzijderpolder Noord opengesteld

  (26-07-2017)

  Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het nieuwe fietspad Noordzijderpolder Noord (F287) opengesteld. Dat hebben burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk, wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout en directeur Peter Klink van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V. afgesproken. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars van een nieuwe en aantrekkelijke route gebruikmaken.

 • Extra parkeerverboden in De Zuid

  (25-07-2017)

  Vanaf donderdag 27 juli 2017 stelt de gemeente op de wegen in De Zuid aan één zijde extra parkeerverboden in. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

 • Hebt u de Verbeterdebuurt-app al?

  (20-07-2017)

  Het doorgeven van een melding openbare ruimte aan de gemeente Noordwijk gaat tegenwoordig via Verbeterdebuurt.

 • Is uw parkeervergunning nog geldig?

  (13-07-2017)

  Heel veel Noordwijkers en bedrijven hebben een parkeervergunning. In april 2017 heeft de gemeente u geattendeerd op de geldigheidsduur van deze vergunning. Inmiddels zijn er veel vergunningen verlengd. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.

 • Geld voor haalbaarheidsstudie geen ongeoorloofde staatssteun

  (11-07-2017)

  Noordwijk heeft veel plannen voor de kustzone. Een prominente plek in de plannen voor Noordwijk aan Zee nemen de parkeeroplossingen in. 

 • Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout. Burgemeesters spreken van een 'historische beslissing'

  (07-07-2017)

  De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017 groen licht gegeven. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

 • College beantwoordt vragen over WiFi4EU

  (06-07-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

 • Raad kiest voor fusie met Noordwijkerhout

  (06-07-2017)

  Op donderdag 6 juli 2017, tijdens een extra vergadering, heeft de gemeenteraad van Noordwijk het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout vastgesteld.

 • Commissie Bezwaarschriften 11 juli 2017

  (04-07-2017)

  Op dinsdag 11 juli  2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Naamgeving nieuwe fusiegemeente: gemeente Noordwijk

  (28-06-2017)

  Persbericht Gemeente Noordwijkerhout. Een delegatie van de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft met een delegatie van Noordwijk overleg gehad over een naam van de nieuwe fusiegemeente. Deze naam is opgenomen in het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’.

 • Dierenwelzijn

  (22-06-2017)

  Meer dierenwelzijn. Wethouder Dennis Salman ondersteunt de landelijke gemeenteactie die daarop is gericht.

 • Risico op duinbranden. Code Rood

  (21-06-2017)

  De brandweer heeft Code Rood afgekondigd. Wat betekent dat? Waarmee moet je vanaf nu rekening houden? Wat doe je niet meer?

 • Inventarisatie ‘hondenborden’

  (20-06-2017)

  Alle borden in Noordwijk die met honden te maken hebben zijn geïnventariseerd. Waar staan ze? Hoe zien ze eruit? Klopt het met de regels? Het overzicht laat het zien.

 • Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel

  (16-06-2017)

  Het onderzoek naar het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond. De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd nadat bleek dat er bij het omzetten van de oude bestemmingsplannen naar een nieuw, actueel bestemmingsplan, fouten zijn gemaakt.

 • Kap kastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

  (13-06-2017)

  De gemeente bereidt de kap voor van enkele grote paardenkastanjes aan de Gooweg. Noordwijk Binnen. Voor de katholieke begraafplaats. De gemeente is van plan nieuwe bomen terug te planten.

 • Zorgpact Noordwijk

  (31-05-2017)

  Zorgwethouder Marie José Fles heeft woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk ondertekend. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.

 • Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen te Noordwijk

  (31-05-2017)

  Bouwen voor Noordwijkers die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Opnieuw is er een belangrijk stuk aangenomen dat dat stimuleert.

 • Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

  (29-05-2017)

  Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  (14-03-2017)

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

 • Aanslag gemeentelijke belastingen voor 2017 digitaal

  (06-01-2017)

  Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid

 • Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

  (23-12-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

 • Noordwijkse vondsten te zien in Rijksmuseum van Oudheden

  (24-11-2016)

  Vanaf nu zijn er 3 Noordwijkse archeologische vondsten te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Een heiligenbeeldje, leren bakje en vuurstenen pijlpunt. Nieuwsgierig? Neem snel een keer een kijkje in het museum of bekijk ze online op de website Archeologieuitjeachtertuin.nl 

Archief