Nieuws

 • Commissie Bezwaarschriften 28 september 2017

  (20-09-2017)

  Op donderdag 28 september 2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Wisseling in gemeenteraad Noordwijk

  (18-09-2017)

  Henk Hoogervorst volgt Stephanie van den Bergh-Lemain op in de gemeenteraad van Noordwijk. Hoogervorst is de eerstvolgende op de kieslijst van Noordwijk Zelfstandig, waar Van den Bergh-Lemain uit voortkomt.

 • Project Snippergroen van start in Boerenburg en Grashoek

  (15-09-2017)

  Na Duinpark en omgeving Noordwijk Binnen zijn de wijken Boerenburg en Grashoek aan de beurt. Op maandag 25 september 2017 vindt de informatieavond voor deze wijken plaats. De avond wordt gehouden op Sportpark Duinwetering in de kantine van v.v. Noordwijk. 

 • Proef met plekken voor campers

  (15-09-2017)

  Voor een proef komen er 3 vrije camperplaatsen zonder voorzieningen met een maximale parkeerduur van 48 uur op het parkeerterrein aan de Koningin Astrid Boulevard. Deze komen aan landzijde. Dit heeft de gemeenteraad besloten in de vergadering van 7 juli 2016. Het gaat om een proef van 1 jaar.

 • College beantwoordt vragen over gemeentelijke website

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de fractie VVD Noordwijk over de informatievoorziening van de gemeentelijke website.

 • College beantwoordt vragen over zak- en kleedgeld jeugdzorg

  (14-09-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van het CDA over zak- en kleedgeld voor jongeren in een instelling. 

 • Bijeenkomst over toegang tot hulp en ondersteuning

  (11-09-2017)

  Praat u mee over toegang tot hulp en ondersteuning? Op dinsdag 26 september van 18:00 - 21:30 uur in De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk. Vriendelijk verzoek om u vooraf aan te melden.

 • Nieuwe kabels en leidingen in omgeving Grent en Parallel Boulevard

  (08-09-2017)

  Er komen nieuwe kabels (elektra) en leidingen (gas en water) onder het trottoir aan de Grent en de Parallel Boulevard. De nutsbedrijven starten met nieuwe kabels en een gasleiding aan de Grent. Hiervoor wordt tijdelijk 1 rijstrook afgezet. Daarna gaan ze verder aan de Parallel Boulevard. Alle werkzaamheden duren tot en met voorjaar 2018.

 • Aanbesteding leerlingenvervoer

  (06-09-2017)

  Met ingang van dit schooljaar rijdt Willemsen de Koning voor 6 gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk). Vanaf het begin van het schooljaar hebben deze gemeenten een gezamenlijk contract voor het leerlingenvervoer.

 • Oplossingen en ideeën gezocht voor stallen fietsen

  (05-09-2017)

  We zitten massaal op de fiets. Dat is een mooie en positieve ontwikkeling. Gezond en goed voor het milieu. Maar die fiets kunnen we in ons dorp niet altijd goed kwijt. Dit willen we verbeteren. Geef via het online formulier uw idee of oplossing door. 

 • Help mee kinderen te bereiken die opgroeien in armoede

  (04-09-2017)

  Toeslagen en regelingen genoeg. Maar ze komen niet bij de groepen waarvoor ze bestemd zijn. Daarom deze vraag: helpt u mee kinderen die opgroeien in armoede te bereiken? En dan met name die kinderen waarvan de ouders een inkomen verdienen tot 120% van de bijstandsnorm.

 • Periodieke ruiming van graven

  (04-09-2017)

  Op deze gemeentelijke Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Oude Zeeweg 32 2202 CG Noordwijk, worden de komende periode ruimingswerkzaamheden uitgevoerd.

 • Plan voor palen op Jeroensplein

  (24-08-2017)

  Dinsdagavond 5 september 2017 organiseert gemeente Noordwijk een inloopavond over de paaltjes op het Jeroensplein en hoe op dat punt het plein opnieuw kan worden ingericht. Met het plan hoopt de gemeente tegemoet te komen aan de bezwaren die er tegen de granieten palen zijn.

 • Denk mee over ruimtes om buiten te spelen

  (22-08-2017)

  De gemeente stelt een nieuw plan op voor het speelruimtebeleid in Noordwijk. Welke soorten speelruimtes willen we in Noordwijk? Hoeveel? En hoe verdelen we deze over onze gemeente? Bij het maken van dit plan betrekken we u graag. Want wat vinden (groot)ouders, jongeren, kinderen en omwonenden in onze gemeente van de speelvoorzieningen? Om hier een beeld van te krijgen is een vragenlijst opgesteld. Invullen kan tot eind september 2017.

 • Integriteitsonderzoek

  (22-08-2017)

  Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voert de komende weken een intern integriteitsonderzoek uit in de Noordwijkse ambtelijke organisatie. De aanleiding: de vele fouten die gemaakt zijn bij de actualisatie van het bestemmingsplan Zeewaardig.

 • Breng gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen naar de apotheek

  (21-08-2017)

  Veel medicijnen die we niet gebruiken, gooien we weg. Ook komen veel gebuikte injectiespuiten of naalden in de afvalbak terecht. Niet veilig. En ook niet vriendelijk voor ons milieu. Lever daarom gebruikte naalden en ongebruikte medicijnen in bij de apotheek. De gemeenten Noordwijk en Katwijk en de apothekers ondertekenen een convenant voor de inzameling van naalden en medicijnen.

 • 10 gemeenten 1 agenda voor de toekomst

  (15-08-2017)

  10 gemeenten bouwen aan de toekomst aan de hand van 1 gezamenlijkheid agenda. Op die agenda staan de grote thema’s. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met deze gezamenlijke agenda betere resultaten boeken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Rondjes groen

  (14-08-2017)

  De gemeente Noordwijk nodigt buurtbewoners uit om samen door de groenvoorziening in de wijken Duinpark en Prinsessenbuurt te trekken. Tijdens de rondgang nemen ze de plannen voor een grondige groenvernieuwing door. Hoe dat ter plaatse uitpakt.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Noordwijkerduin

  (10-08-2017)

  Het voorontwerp van het bestemmingsplan Noordwijkerduin is vrijgegeven voor inspraak. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk bekend gemaakt. Sowieso bereidt de gemeente het bestemmingsplan Noordwijkerduin voor.

 • Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start

  (08-08-2017)

  Deze maand krijgen 1450 inwoners van Noordwijk het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor 2017.

 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied

  (02-08-2017)

  Op donderdag 13 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het bestemmingsplan Landelijk Gebied vastgesteld. De procedure is nu doorlopen. Vanaf zaterdag 22 juli 2017 kunnen aanvragen om omgevingsvergunningen ook aan dit bestemmingsplan getoetst worden.

 • Werkzaamheden tijdens en na de zomer op Offem Zuid

  (28-07-2017)

  Begin deze maand waren we klaar. Het gebied in Offem Zuid dat we verder gaan ontwikkelen is helemaal gesaneerd. De grond is afgegraven. Het puin en asbest dat er lag is opgeruimd. Al deze werkzaamheden zijn keurig uitgevoerd. We moeten nog 1 ding doen deze zomer. We gaan kijken wat het draagvermogen is van de grond. Na de zomer komt de bouw van de woonwijk echt in zicht. De grond wordt vanaf oktober tot het einde van het jaar helemaal klaar gemaakt voor de bouw. Het gaat opschieten in Offem Zuid. 

 • Fietspad Noordzijderpolder Noord opengesteld

  (26-07-2017)

  Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het nieuwe fietspad Noordzijderpolder Noord (F287) opengesteld. Dat hebben burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk, wethouder Martijn Bilars van de gemeente Noordwijkerhout en directeur Peter Klink van Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V. afgesproken. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars van een nieuwe en aantrekkelijke route gebruikmaken.

 • Extra parkeerverboden in De Zuid

  (25-07-2017)

  Vanaf donderdag 27 juli 2017 stelt de gemeente op de wegen in De Zuid aan één zijde extra parkeerverboden in. Het gaat om een tijdelijke maatregel.

 • Hebt u de Verbeter de buurt-app al?

  (20-07-2017)

  Het doorgeven van een melding openbare ruimte aan de gemeente Noordwijk gaat tegenwoordig via Verbeter de buurt.

 • Is uw parkeervergunning nog geldig?

  (13-07-2017)

  Heel veel Noordwijkers en bedrijven hebben een parkeervergunning. In april 2017 heeft de gemeente u geattendeerd op de geldigheidsduur van deze vergunning. Inmiddels zijn er veel vergunningen verlengd. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.

 • Geld voor haalbaarheidsstudie geen ongeoorloofde staatssteun

  (11-07-2017)

  Noordwijk heeft veel plannen voor de kustzone. Een prominente plek in de plannen voor Noordwijk aan Zee nemen de parkeeroplossingen in. 

 • Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout. Burgemeesters spreken van een 'historische beslissing'

  (07-07-2017)

  De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017 groen licht gegeven. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

 • College beantwoordt vragen over WiFi4EU

  (06-07-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

 • Raad kiest voor fusie met Noordwijkerhout

  (06-07-2017)

  Op donderdag 6 juli 2017, tijdens een extra vergadering, heeft de gemeenteraad van Noordwijk het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout vastgesteld.

 • Commissie Bezwaarschriften 11 juli 2017

  (04-07-2017)

  Op dinsdag 11 juli  2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Naamgeving nieuwe fusiegemeente: gemeente Noordwijk

  (28-06-2017)

  Persbericht Gemeente Noordwijkerhout. Een delegatie van de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft met een delegatie van Noordwijk overleg gehad over een naam van de nieuwe fusiegemeente. Deze naam is opgenomen in het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’.

 • Dierenwelzijn

  (22-06-2017)

  Meer dierenwelzijn. Wethouder Dennis Salman ondersteunt de landelijke gemeenteactie die daarop is gericht.

 • Risico op duinbranden. Code Rood

  (21-06-2017)

  De brandweer heeft Code Rood afgekondigd. Wat betekent dat? Waarmee moet je vanaf nu rekening houden? Wat doe je niet meer?

 • Inventarisatie ‘hondenborden’

  (20-06-2017)

  Alle borden in Noordwijk die met honden te maken hebben zijn geïnventariseerd. Waar staan ze? Hoe zien ze eruit? Klopt het met de regels? Het overzicht laat het zien.

 • Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel

  (16-06-2017)

  Het onderzoek naar het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond. De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd nadat bleek dat er bij het omzetten van de oude bestemmingsplannen naar een nieuw, actueel bestemmingsplan, fouten zijn gemaakt.

 • Kap kastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

  (13-06-2017)

  De gemeente bereidt de kap voor van enkele grote paardenkastanjes aan de Gooweg. Noordwijk Binnen. Voor de katholieke begraafplaats. De gemeente is van plan nieuwe bomen terug te planten.

 • Zorgpact Noordwijk

  (31-05-2017)

  Zorgwethouder Marie José Fles heeft woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk ondertekend. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.

 • Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen te Noordwijk

  (31-05-2017)

  Bouwen voor Noordwijkers die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Opnieuw is er een belangrijk stuk aangenomen dat dat stimuleert.

 • Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

  (29-05-2017)

  Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

 • Kunnen we het betaalafschrift zien?

  (16-05-2017)

  De gemeente en de NV Bever Holding en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV hebben een lastige zaak afgerond. De afhandeling van de dwangsommen en de dossierbehandeling riepen vragen op. In Noordwijk. In de gemeenteraad.

 • Lichte verkeershinder Hogeweg

  (11-05-2017)

  Weekje lichte verkeershinder bij de Hogeweg. Een bedrijf voert van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei een onderzoek uit. Ze werken van 7:00 uur tot 16:00 uur. Het onderzoek is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen in Offem Zuid.

 • Bestrijden Olijfwilgbladvlo

  (02-05-2017)

  De gemeente bestrijdt dit voorjaar de Olijfwilgbladvlo. Op een natuurlijke manier. Gaasvlieglarven pakken de niet-mobiele larven aan nog voordat ze zich ontwikkelen tot de volwassen bladvlo.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

  (02-05-2017)

  De voorbereidingen op de bouw van de wijk Duineveld zijn in volle gang. Maar er is meer dat in het Middengebied in het verschiet ligt. Een landschapspark met een speeleiland. Hoe staat het ermee?

 • Noordwijk aan Zee laten stralen

  (26-04-2017)

  Hoe maken we de kust en de boulevard weer aantrekkelijk? Sfeervol. Mondain. Modern. Met een internationale uitstraling. Daar zijn inmiddels veel dingen voor in stelling gebracht. Bouwplannen, projecten, ideeën en initiatieven voor Noordwijk aan Zee.

 • Lintjesregen 2017

  (26-04-2017)

  Altijd weer een feestelijk moment. En wat regende het lintjes dit jaar! Wie kregen er woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding? Hieronder staan ze vermeld. Waarin ze benoemd zijn. En waarom.

 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en ontwerpaanpassing Welstandsnota Noordwijk 2014 Duineveld ter inzage

  (25-04-2017)

  Voor het plan Bloemenzee (bij het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg) is een alternatief plan ontwikkeld; Duineveld. Dit alternatieve plan heeft een andere stedenbouwkundige structuur, andere woningtypologieën en andere architectuur dan het oude plan Bloemenzee. Daarom is voor het plan Duineveld een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft de stedenbouwkundige opzet en de gewenste uitstraling van gebouwen, architectuur en openbare ruimte.

 • Noordwijk staat stil bij overlijden Chriet Titulaer

  (24-04-2017)

  Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. E.M.A.Ponjee, oud-gemeentesecretaris van de kustgemeente, maakte hem mee. Klom in de pen om de plek die de bekende Nederlander in de Noordwijkse geschiedenis in herinnering te brengen. Eerbetoon aan de man die weigerde zijn accent aan te passen voor zijn televisie optredens en boordevol goede ideeën zat.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  (21-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

 • Nieuw onderkomen Parkeerservicebureau Noordwijk

  (14-04-2017)

  Van een klein kantoor is het Parkeerservicebureau Noordwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen.

 • Taskforce Dienstverlening

  (14-04-2017)

  Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

 • Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

  (12-04-2017)

  De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak. Het Wantveld. Ze liggen Noordwijk na aan het hart.

 • Presentatie verkenningsstudie intensievere samenwerking Noordwijkerhout/Noordwijk

  (04-04-2017)

  De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten. 

 • Gemeentelijke monumentenlijst

  (03-04-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. 38 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst. Voor het college een startpunt. De gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

 • Creatieve visie op vernieuwing SJC-terrein

  (28-03-2017)

  Wat architectenbureau Grosfeld en van der Velde Architecten voor ogen staat met de nieuwbouw op het terrein van voetbalvereniging S.J.C. Noordwijk (SJC) is perfect. Dit is de visie waarmee de gemeente en de voetbalvereniging dan ook verder gaan.

 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  (14-03-2017)

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

 • Aanslag gemeentelijke belastingen voor 2017 digitaal

  (06-01-2017)

  Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid

 • Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

  (23-12-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

 • Noordwijkse vondsten te zien in Rijksmuseum van Oudheden

  (24-11-2016)

  Vanaf nu zijn er 3 Noordwijkse archeologische vondsten te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Een heiligenbeeldje, leren bakje en vuurstenen pijlpunt. Nieuwsgierig? Neem snel een keer een kijkje in het museum of bekijk ze online op de website Archeologieuitjeachtertuin.nl 

Archief