Nieuws

 • Hebt u de Verbeter de buurt-app al?

  Het doorgeven van een melding aan de gemeente Noordwijk gaat tegenwoordig via Verbeter de buurt. Download de app. Gratis.

 • Is uw parkeervergunning nog geldig?

  Heel veel Noordwijkers en bedrijven hebben een parkeervergunning. In april 2017 heeft de gemeente u geattendeerd op de geldigheidsduur van deze vergunning. Inmiddels zijn er veel vergunningen verlengd. Maar nog niet iedereen heeft dit gedaan. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hiervoor moet u zelf actie ondernemen.

 • Meer waardering met Mantelzorgpas Noordwijk

  Nog meer waardering voor de Noordwijkse mantelzorgers. Dat is de uitkomst van een evaluatie van de Mantelzorgpas Noordwijk. De pas wordt beter. Er kan meer mee. En meer bedrijven doen straks mee want het aantal winkels en organisaties wordt uitgebreid.

 • Geld voor haalbaarheidsstudie geen ongeoorloofde staatssteun

  Noordwijk heeft veel plannen voor de kustzone. Een prominente plek in de plannen voor Noordwijk aan Zee nemen de parkeeroplossingen in. 

 • Fusie Noordwijk en Noordwijkerhout. Burgemeesters spreken van een 'historische beslissing'

  De Zuid-Hollandse gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gaan per 1 januari 2019 op in één nieuwe gemeente. De gemeenteraden hebben hiervoor met het vaststellen van het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’ op 6 juli 2017 groen licht gegeven. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout heeft 1 partij tegen het herindelingsadvies gestemd; de raden waren daardoor niet unaniem.

 • College beantwoordt vragen over WiFi4EU

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig over WiFi4EU. Een Europees plan voor gratis openbare wifi hotspots.

 • Raad kiest voor fusie met Noordwijkerhout

  Op donderdag 6 juli 2017, tijdens een extra vergadering, heeft de gemeenteraad van Noordwijk het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout vastgesteld.

 • Commissie Bezwaarschriften 11 juli 2017

  Op dinsdag 11 juli  2017 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Fusie of niet? Op naar een definitief besluit

  Gaan Noordwijk en Noordwijkerhout fuseren? Op donderdag 6 juli 2017 nemen beide gemeenteraden hierover een definitief besluit.

 • Naamgeving nieuwe fusiegemeente: gemeente Noordwijk

  Persbericht Gemeente Noordwijkerhout. Een delegatie van de gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft met een delegatie van Noordwijk overleg gehad over een naam van de nieuwe fusiegemeente. Deze naam is opgenomen in het ‘Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout’.

 • Dierenwelzijn

  Meer dierenwelzijn. Wethouder Dennis Salman ondersteunt de landelijke gemeenteactie die daarop is gericht.

 • Fusie? Derde bijeenkomst raden Noordwijk en Noordwijkerhout 

  Op dinsdag 20 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout elkaar voor de derde keer bijgepraat over de beoogde bestuurlijke fusie.

 • Risico op duinbranden. Code Rood

  De brandweer heeft Code Rood afgekondigd. Wat betekent dat? Waarmee moet je vanaf nu rekening houden? Wat doe je niet meer?

 • Inventarisatie ‘hondenborden’

  Alle borden in Noordwijk die met honden te maken hebben zijn geïnventariseerd. Waar staan ze? Hoe zien ze eruit? Klopt het met de regels? Het overzicht laat het zien.

 • Jaarstukken 2016 ter inzage

  De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016, liggen vanaf woensdag 21 juni 2017 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

 • Onderzoek Zeewaardig afgerond: verschillen boven tafel

  Het onderzoek naar het bestemmingsplan Zeewaardig is afgerond. De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd nadat bleek dat er bij het omzetten van de oude bestemmingsplannen naar een nieuw, actueel bestemmingsplan, fouten zijn gemaakt.

 • Kap kastanjes Gooweg-Van de Mortelstraat

  De gemeente bereidt de kap voor van enkele grote paardenkastanjes aan de Gooweg. Noordwijk Binnen. Voor de katholieke begraafplaats. De gemeente is van plan nieuwe bomen terug te planten.

 • Fusie? Gemeenteraden praten elkaar bij

  Op dinsdag 6 juni 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk voor de tweede keer informeel met elkaar gesproken over onderwerpen die verband houden met een mogelijke fusie tussen beide gemeenten. Er werd gesproken over bestuurskracht van Noordwijk en de ontwerp Omgevingsvisie. Daarna werden de resultaten van de financiële scan gepresenteerd. Dit keer werd er bijgepraat in de raadzaal van de gemeente Noordwijk. Een groot aantal raadsleden, commissieleden en burgerraadsleden (Noordwijkerhout, red.) was aanwezig. Ook een aantal leden van beide colleges.

 • Zorgpact Noordwijk

  Zorgwethouder Marie José Fles heeft woensdag 31 mei 2017 het Zorgpact Noordwijk ondertekend. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van bewoners en organisaties van wonen, zorg en welzijn.

 • Verordening bestemmingsreserve ter bevordering van sociale huurwoningen te Noordwijk

  Bouwen voor Noordwijkers die aangewezen zijn op sociale woningbouw. Opnieuw is er een belangrijk stuk aangenomen dat dat stimuleert.

 • Structureel geld voor armoedebestrijding kinderen

  Er is structureel geld beschikbaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Met de Kleijnsma-gelden komt het Rijk over de brug om hen te helpen. CDA Noordwijk stelt het college er vragen over.

 • Kunnen we het betaalafschrift zien?

  De gemeente en de NV Bever Holding en de Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV hebben een lastige zaak afgerond. De afhandeling van de dwangsommen en de dossierbehandeling riepen vragen op. In Noordwijk. In de gemeenteraad.

 • Lichte verkeershinder Hogeweg

  Weekje lichte verkeershinder bij de Hogeweg. Een bedrijf voert van maandag 15 mei tot en met vrijdag 19 mei een onderzoek uit. Ze werken van 7:00 uur tot 16:00 uur. Het onderzoek is nodig voor het aanleggen van kabels en leidingen in Offem Zuid.

 • Kapotte Straatverlichting. Lichtbron van ergernis

  “Lantaarnpaal na bijna 3 maanden nog niet gemaakt. Geen verlichting nu op kruispunt tussen sloot aan de Overbeek. #veiligheid” - Tweet Raymond Salman. 

 • Bestrijden Olijfwilgbladvlo

  De gemeente bestrijdt dit voorjaar de Olijfwilgbladvlo. Op een natuurlijke manier. Gaasvlieglarven pakken de niet-mobiele larven aan nog voordat ze zich ontwikkelen tot de volwassen bladvlo.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig

  De voorbereidingen op de bouw van de wijk Duineveld zijn in volle gang. Maar er is meer dat in het Middengebied in het verschiet ligt. Een landschapspark met een speeleiland. Hoe staat het ermee?

 • Noordwijk aan Zee laten stralen

  Hoe maken we de kust en de boulevard weer aantrekkelijk? Sfeervol. Mondain. Modern. Met een internationale uitstraling. Daar zijn inmiddels veel dingen voor in stelling gebracht. Bouwplannen, projecten, ideeën en initiatieven voor Noordwijk aan Zee.

 • Lintjesregen 2017

  Altijd weer een feestelijk moment. En wat regende het lintjes dit jaar! Wie kregen er woensdag 26 april 2017 een koninklijke onderscheiding? Hieronder staan ze vermeld. Waarin ze benoemd zijn. En waarom.

 • Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Duineveld en ontwerpaanpassing Welstandsnota Noordwijk 2014 Duineveld ter inzage

  Voor het plan Bloemenzee (bij het zwembad aan de Nieuwe Zeeweg) is een alternatief plan ontwikkeld; Duineveld. Dit alternatieve plan heeft een andere stedenbouwkundige structuur, andere woningtypologieën en andere architectuur dan het oude plan Bloemenzee. Daarom is voor het plan Duineveld een nieuw beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dat beeldkwaliteitsplan beschrijft de stedenbouwkundige opzet en de gewenste uitstraling van gebouwen, architectuur en openbare ruimte.

 • Noordwijk staat stil bij overlijden Chriet Titulaer

  Noordwijk staat stil bij het overlijden van Chriet Titulaer. E.M.A.Ponjee, oud-gemeentesecretaris van de kustgemeente, maakte hem mee. Klom in de pen om de plek die de bekende Nederlander in de Noordwijkse geschiedenis in herinnering te brengen. Eerbetoon aan de man die weigerde zijn accent aan te passen voor zijn televisie-optredens en boordevol goede ideeën zat.

 • Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet. Herindelingsontwerp vastgesteld

  De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

 • Nieuw onderkomen Parkeerservicebureau Noordwijk

  Van een klein kantoor is het Parkeerservicebureau Noordwijk verhuisd naar een nieuw onderkomen.

 • Taskforce Dienstverlening

  Gemeente Noordwijk en de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) hebben samen een Taskforce Dienstverlening opgericht.

 • Kijk mee naar alle plannen Aan Zee!

  De Grent. Het Palaceplein. De Koningin Wilhelmina Boulevard. Het Vuurtorenplein. Het Jan Kroonsplein. De Maartenkruytstraat. Groot Hoogwaak. Het Wantveld. Ze liggen Noordwijk na aan het hart.

 • College beantwoordt vragen over zorgen om zorg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van Lijst Salman Noordwijk over zorgen om zorg beantwoord. "In veel gemeenten is de klachtenregeling bij problemen in onder meer de zorg en de jeugdhulp niet op orde. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd, omdat de verschillende instanties moeilijke gevallen naar elkaar doorschuiven. In een rapport schrijft de Nationale Ombudsman dat burgers niet weten waar, wanneer en hoe ze hun problemen kunnen melden", aldus Lijst Salman Noordwijk.

 • Presentatie verkenningsstudie intensievere samenwerking Noordwijkerhout/Noordwijk

  De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben Twynstra en Gudde opdracht gegeven om een verkenningsstudie te verrichten naar een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in welke vorm dan ook. Het eindrapport ‘Verkenning intensievere samenwerking Gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk’ is op 3 april 2017 opgeleverd aan beide gemeenten. 

 • Gemeentelijke monumentenlijst

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. 38 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst.  Voor het college een startpunt. De  gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

 • Creatieve visie op vernieuwing SJC-terrein

  Wat architectenbureau Grosfeld en van der Velde Architecten voor ogen staat met de nieuwbouw op het terrein van voetbalvereniging S.J.C. Noordwijk (SJC) is perfect. Dit is de visie waarmee de gemeente en de voetbalvereniging dan ook verder gaan.

 • Hoge opkomst

  De Tweede Kamer-verkiezingen waren woensdag 15 maart 2017. De stembureauspullen staan al weer klaar voor de opslag. De definitieve uitslagen werden donderdag 16 maart 2017 bekendgemaakt. Hoe stemde Noordwijk? 

 • College beantwoordt VVD vragen over afwikkeling Bever dossier

  Het college heeft de vragen van VVD Noordwijk beantwoord over het Bever-dossier. De partij wil beter geïnformeerd worden over wat er gebeurt. Gaat er echt nu gebouwd worden? Wat is er aan de gemeente betaald?

 • Een 9 voor energiezuinige verlichting

  Gemeente Noordwijk is goed op weg met het toepassen van energiezuinige verlichting. Dat blijkt uit de verantwoording die de gemeente deze week binnenkreeg. De investeringen in het slimme systeem lonen.

 • College beantwoordt vragen over Maarten Kruytstraat en Jan Kroonsplein

  “Klopt het dat het onmogelijk wordt voor de huurders van drie garageboxen om op een fatsoenlijke manier hun auto in en uit te rijden?” 

 • Offem Zuid. Plan voor de financiële kanten

  De gemeente heeft een plan klaar voor de financiële kant van Offem Zuid. Het plan helpt de kosten van de grondexploitatie te verhalen. Ook kan de gemeente er eisen mee stellen aan de ontwikkeling van het hele plangebied. Dit plan hoort dan ook bij het plan voor eerste stuk bouwgrond in Offem Zuid.

 • Collegebrief over dumpen afval bij milieucontainers

  “De klachten zijn ons bekend. Er is al meerdere keren gezocht naar oplossingen”, aldus het college in een beantwoordingsbrief aan Puur Noordwijk. 

 • Offem Zuid. Plan voor eerste stuk bouwgrond

  Offem Zuid. Om er huizen te kunnen bouwen, moet de gemeente veel voorbereiden. De gemeente heeft nu een uitwerkingsplan Offem Zuid af.

 • College zet in op kwaliteitsoverleg

  “Wij hebben besloten de gewenste kwaliteit te bewaken door te werken met een kwaliteitsoverleg”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een beantwoordingsbrief aan de gemeenteraad.

 • Verklaring over dossier Bever Holding en MIM

  Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 • Verder met de resultaten van de eerste verkenning

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers van Twynstra Gudde de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren?

 • Test. Bamboebeschoeiing

  Innovatie aan de waterkant. Noordwijk gebruikt bamboe voor een flink stuk beschoeiing. Een praktijkproef die de productontwikkeling verder helpt.

 • Grens voor sociale koopwoning aangepast

  De gemeente heeft de grens voor de prijs voor de sociale koopwoning aangepast. Van € 201.000- naar € 200.000,- . De aanpassing is officieel vastgesteld in de Noordwijkse Woonagenda. Voluit: ‘De Noordwijkse Woonagenda De toekomst van het wonen in Noordwijk: 2016-2020’. Nu loopt de Noordwijkse grens in pas met landelijke regelgeving.

 • Presentatie verkenning

  Op dinsdag 14 februari 2017 presenteren gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout de uitkomsten van hun onderzoek ‘Samen met de Buren?’. Ze doen dat in Congrescentrum NH Leeuwenhorst. Het gaat om het eerste deel van het onderzoek.

 • Start werkzaamheden Parallel Boulevard uitgesteld

  De gemeente heeft besloten om de reconstructie van de Parallel Boulevard met 1 jaar uit te stellen. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in september 2018.

 • Transformatieagenda. Verandert U mee?

  De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout hebben al ingestemd met de Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving.

 • College beantwoordt vragen over De Branding

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van de fractie van CDA Noordwijk beantwoord over De Branding.

 • Samen met de buren?

  Samen met de buurgemeente Noordwijkerhout? Na verkenningen met de politieke partijen en het ambtenarenapparaat van Noordwijk en Noordwijkerhout, was het week 4 van 2017 de beurt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierover mee te laten denken. Hoe kijken zij aan tegen intensievere samenwerkingsmogelijkheden tussen Noordwijkerhout – Noordwijk?

 • Aanslag gemeentelijke belastingen voor 2017 digitaal

  Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting van Belastingen Bollenstreek digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid

 • Afval loont nu ook naar Noordwijk

  Gescheiden afval inleveren in ruil voor geld en zo samen sparen voor een goed doel, vereniging, maatschappelijke instelling of uw eigen gezin? Dat lijkt te mooi om waar te zijn, of niet? De gemeente Noordwijk heeft ingestemd met een aanpak, genaamd Afval loont, om meer afval gescheiden in te zamelen. Op zaterdag 21 januari 2017 openen we aan de Stakman Bossestraat 65 het eerste filiaal van Afval loont in Noordwijk.

 • Vaststelling Uitgiftebeleid openbaar groen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 29 november 2016 het Uitgiftebeleid openbaar groen vastgesteld. Vooruitlopend op de nog vast te stellen Nota Grondbeleid worden in het uitgiftebeleid openbaar groen, de kaders voor uitgifte vastgelegd.

 • Noordwijkse vondsten te zien in Rijksmuseum van Oudheden

  Vanaf nu zijn er 3 Noordwijkse archeologische vondsten te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Een heiligenbeeldje, leren bakje en vuurstenen pijlpunt. Nieuwsgierig? Neem snel een keer een kijkje in het museum of bekijk ze online op de website Archeologieuitjeachtertuin.nl 

 • Noordwijkse Woonagenda vastgesteld

  De gemeenteraad heeft op donderdag 25 augustus 2016 De Noordwijkse Woonagenda 2016 – 2020, 'De toekomst van het wonen in Noordwijk' vastgesteld.

Archief

Pagina opties