Nieuwe woonwijk Offem Zuid

Artist impressie Offem Zuid fase 1 – verkoop gestart in december 2017

Offem Zuid is een gebied aan de oostelijke kant van Noordwijk. Het gebied wordt gebruikt voor het bouwen van woningen. Op dit moment worden alle voorbereidingen hiervoor getroffen. In verschillende fasen wordt het gebied bebouwd.

Ligging Offem Zuid

Offem Zuid wordt begrensd door de provinciale weg N206, de Beeklaan (N451), de Herenweg en watergang de Woensdagse Watering. De naam Offem Zuid verwijst naar het lommerrijke landgoed Offem dat aan het plangebied grenst. Het plangebied omvat een oppervlakte van circa 27 hectare.

Plangebied Offem Zuid kent 3 eigenaren

Het gebied Offem Zuid kent 3 verschillende eigenaren. Het deel in eigendom van de gemeente wordt door Ontwikkelcombinatie Nieuw Offem Zuid ontwikkeld. Medio 2018 start daar de bouw van de eerste woningen. Ontwikkelcombinatie Nieuw Offem Zuid is een samenwerking tussen BPD en aannemer Van Rhijn Bouw uit Katwijk. Van Rhijn Bouw gaat de woningen bouwen.

Voor de ontwikkeling van de andere twee delen is de gemeente in gesprek met de desbetreffende eigenaren. Deze twee delen van Offem Zuid zijn tevens bestemd voor woningbouw. Dat is vastgelegd in het bestemmingsplan Offem Zuid. In heel Offem Zuid komen maximaal 750 woningen.

Aanmelden gemeentelijke nieuwsbrief

Wilt u graag tijdens het hele proces op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Offem Zuid? Dat kan! Meld u aan voor de nieuwsbrief. Let op. U ontvangt ter bevestiging een e-mail. Vergeet niet te bevestigen. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per kwartaal.

Aanmelden nieuwsbrief Offem Zuid

Laatste editie nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws en leuke weetjes over deze toekomstige nieuwe woonwijk in de laatste nieuwsbrief over Offem Zuid.

Speciaal beleid voor verplaatsen grond Offem Zuid

De gemeenteraad stelde op donderdag 25 januari 2018 de nota over het beheer van de bodem in het plangebied Offem Zuid ongewijzigd vast. Deze nota bestaat uit 2 delen: A en B. In deel A staat algemeen beleid. Deel B gaat over specifiek beleid voor Offem Zuid. Alle 2 de delen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Speciaal beleid voor deze grond

De gemeente Noordwijk volgt als het mogelijk is het landelijke beleid. Dit beleid is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Er is speciaal beleid opgesteld voor het gebied waar de eerste fase van nieuwe woonwijk Offem Zuid komt. Hierdoor is het makkelijker om grond te verplaatsen. Hier zijn namelijk zeer strenge regels op van toepassing.

Grond eenvoudig en goedkoper verplaatsen

Het doel van dit speciale grondbeleid voor Offem Zuid is om het verplaatsen van grond binnen het plangebied eenvoudiger en goedkoper te maken. Grond mag hergebruikt worden. Op deze manier hoeven we minder grond af te voeren, minder grond nieuw te kopen en hoeven we minder transport te organiseren en betalen.

Ter inzage van 7 februari tot en 21 maart 2018

De vastgestelde bodembeheernota’s (deel A en B), met de bijbehorende stukken, liggen vanaf woensdag 7 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage. U kunt de stukken hier bekijken, via de website van Rijkswaterstaat of bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Beroep indienen

Beroep kan alleen nog worden ingediend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit. Zij kunnen tijdens bovengenoemde beroep instellen tegen de vastgestelde bodembeheernota’s (deel A en B) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor meer informatie zie ook Bezwaar maken.

Aanvragen voorlopige voorziening

Ook kan er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van genoemde afdeling. Zonder dit verzoek treden de bodembeheernota’s (deel A en B) in werking na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden deze nota’s niet in werking voordat er op dat verzoek is besloten. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project dan kunt u terecht bij de projectleider M. (Mathy) van Schie of de projectassistent Y. (Yvonne) Wullink. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum of een e-mail sturen naar het projectteam.