Meldingen en klachten

Melding openbare ruimte

Icon

groenonderhoud, stoeptegel los, storing straatverlichting, fietswrak, Verbeterdebuurt

Melding openbare ruimte

Bezorgklacht De Noordwijker

Icon

krant niet ontvangen, Uitgeverij Verhagen, gemeenteberichten

Bezorgklacht De Noordwijker

Milieumelding

Icon

milieutelefoon, bodem- of luchtverontreiniging, Omgevingsdienst West-Holland

Milieumelding

Gevonden en verloren voorwerpen

Icon

direct digitaal voorwerpen registreren, gevonden voorwerpen bekijken

Gevonden en verloren voorwerpen

Ongedierte

Icon

ratten, wespennest, muizen, Omgevingsdienst West-Holland

Ongedierte

Klacht indienen

Icon

klacht tegen ambtelijk optreden, commissie bezwaar- en klaagschriften

Klacht indienen

Vliegtuiglawaai

Icon

geluidshinder rondom Schiphol, meetpunten Noordwijk, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Vliegtuiglawaai