Landelijk referendum

Op 21 maart is een referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Opkomst referendum 2018
Onderwerp Aantal Percentage
Kiesgerechtigden (opgeroepen) 19.914
Geldige stemmen 6.216
Ongeldige stemmen 16
Blanco stemmen 44
Opkomst 6.232 31,3%
Uitslag referendum 2016
Stem Aantal stemmen Percentage
Voor 3.067 49,3%
Tegen 3,105 50,0%
Blanco 44 0,7%

Processen verbaal ter inzage

De processen-verbaal N 10 (Wrr 66) en de opgave N 11 (Wrr 67) liggen totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum bekend heeft gemaakt ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis. Naar verwachting zal de Kiesraad de uitslag bekend maken op 29 maart 2018.

Uitslaggegevens

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stellen gemeenten de bestanden die in de verkiezingssoftware ontstaan door invoer van de gegevens uit de processen-verbaal van de stembureaus beschikbaar. Dit bevordert de transparantie en controleerbaarheid van het proces dat leidt tot de vaststelling van de uitslag.