Kunst en cultuur

Bibliotheek

Icon

boeken, muziek, kranten, taalhuis, leeskringen

Bibliotheek

Kunstwerken

kunstwerken in openbare ruimte, overzicht, titels, plattegrond

Kunstwerken

Monumenten, aanwijzing

Icon

aanwijzing monument voor pand aanvragen

Monument, aanwijzing

Musea

Icon

museum Noordwijk, Atlantikwall, streekmuseum

Musea

Cultureel erfgoed

Icon

erfgoednota, erfgoedverordening, cultuurhistorische waardenkaart

Cultureel erfgoed

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Icon

aanpassingen monumenten, omgevingsvergunning

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Cultureel centrum

Icon

centrum voor culturele verenigingen, De Muze

Cultureel centrum

Monumenten en archeologie

Icon

monumentenlijst, beschermd dorpsgezicht, archeologische waarden- en verwachtingskaart

Monumenten en archeologie

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

Icon

tegemoetkoming onderhoudskosten, instandhoudingssubsidie, Nationaal Restauratiefonds

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten