Klachten en inspraak

Bezwaar maken

niet eens met een besluit, bezwaarschrift

Bezwaar maken

Zienswijze indienen

mening over voorgenomen besluit, schriftelijk, per e-mail of mondeling

Zienswijze indienen

Klacht indienen

niet goed geïnformeerd, schriftelijk

Klacht indienen

WOB verzoek indienen

verzoek tot openbaarmaking overheidsinformatie, schriftelijk

WOB verzoek indienen

Gemeente aansprakelijk stellen

schade door gemeente, schadeclaim indienen

Gemeente aansprakelijk stellen