Kinder- en peuteropvang

In Noordwijk zijn verschillende instellingen die kinder- en peuteropvang voor u kunnen regelen: kindcentra, gastouderbureaus, peuterscholen en naschoolse opvang. Zij dienen zich aan bepaalde wetten en regels te houden. Deze staan in de Wet kinderopvangKinderopvangtoeslag voor inwoners van kinderopvang lopen via de Belastingdienst. Hiervoor kunt u dus niet bij de gemeente of het Lokaal Loket Noordwijk terecht.

Peuteropvang

Bent u op zoek naar een peuterschool of peuterspeelzaal. Dan heeft u in Noordwijk ruime keus. De opvang voor peuters wordt geregeld door diverse organisaties. Voor meer informatie over de mogelijkheden die deze organisaties bieden, verwijst de gemeente u naar de website Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Hier staan de gegevens op van opvanglocaties.