In contact komen met de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Noordwijk. De raadsleden zijn daarom erg ge├»nteresseerd in uw mening en komen graag met u in contact. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad, een raadslid of de fractie van een politieke partij.

Zaken waar u contact over kunt opnemen

Er zijn verschillende zaken waar u contact over op kunt opnemen:

  • Als u wilt weten hoe politieke partijen denken over een bepaald onderwerp.
  • Als u iets onder de aandacht wilt brengen bij een raadslid, een fractie of de gemeenteraad.
  • Als u iets op de politieke agenda wilt krijgen.

In contact met de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met de Noordwijkse gemeenteraad.

In contact met een individueel raadslid

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met een individueel raadslid. De contactgegevens van de individuele raadsleden staan in het overzicht op de pagina samenstelling gemeenteraad.  

In contact komen met een fractie of politieke partij

De leden van de gemeenteraad vormen verschillende groepen. Deze noemen we ook wel fracties. Het is voor de hand liggend dat deze fracties uit mensen van dezelfde politieke partij bestaan. Maar dat hoeft niet. U kunt de vergaderingen van de fracties bijwonen.

  • Deze vergaderingen van de fracties zijn openbaar.
  • De vergadering zijn op maandagavond in het gemeentehuis.
  • De vergaderingen beginnen om 20:00 uur.
  • De vergaderdata staat in het vergaderschema van de raad en fracties.

De contactgegevens van de politieke partijen staan in het overzicht op de pagina samenstelling gemeenteraad.