Herinrichting Schiestraat

De herinrichting van de Schiestraat is van start gegaan. Wij hebben veel suggesties mogen ontvangen naar aanleiding de presentatie van het eerste ontwerp tijdens de eerder dit jaar gehouden inloopavond. Er is ook een enquête door bewoners onder omwonenden uitgezet. De betrokkenheid was groot. 

Reacties

De reacties zijn samen met de resultaten uit de enquête beoordeeld. Wij hebben keuzes moeten maken. Niet alle suggesties hebben wij kunnen verwerken, maar in constructief overleg met een afvaardiging van bewoners zijn wij gekomen tot een compromis dat heeft geleid tot het definitieve ontwerp. Een ontwerp waar we allen tevreden over kunnen zijn.

Kleine wijzigingen

Ondanks het feit dat het ontwerp met de grootst mogelijke nauwkeurigheid is vervaardigd kan het in de praktijk zo zijn dat deze tijdens de werkzaamheden op detail moet worden aangepast. Het gaat dan natuurlijk wel over wijzigingen van ondergeschikt belang.

Aanvullend document