Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de commissies bij de uitoefening in haar functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

De griffie bestaat uit:

Mevrouw G.C.I. (Guda) Kager (interim-griffier)

T (071) 36 60 280
E g.kager@noordwijk.nl
E griffie@noordwijk.nl

Mevrouw E.C.C. (Esther) Vegt (raadsadviseur/plv. griffier)

T (071) 36 60 283
E griffie@noordwijk.nl

Mevrouw W. (Wieke) Barends (griffiemedewerker)

T (071) 36 60 429
E griffie@noordwijk.nl

Postadres

Postbus 298
2200 AG  Noordwijk

E-mailadres

griffie@noordwijk.nl