Gemeenteraad

Samenstelling

Icon

leden gemeenteraad, leden raadscommissies, contact met griffie

Samenstelling

Commissies

Icon

agendacommissie, auditcommissie, vertrouwenscommissie, werkgeverscommissie

Commissies

Reglement van Orde

Icon

spelregels, werkwijze rondom vergaderingen

Reglement van Orde

Vergaderingen en stukken

Icon

kalender, schriftelijke vragen, moties, amendementen

Vergaderingen en stukken

Rekenkamer

Icon

samenstelling, leden, contact, rapporten

Rekenkamer

Moties en amendementen

Icon

uitspraak of verzoek van gemeenteraadslid

Moties en amendementen

Raadsavond live luisteren

Icon

raadsvergaderingen, luisteren via website van Bo

Raadsavond live luisteren

Vergadering terugluisteren

Icon

achteraf bekijken, audio- en videoverslagen

Vergadering terugluisteren

Schriftelijke vragen

Icon

vragen gesteld aan burgemeester of college

Schriftelijke vragen