Referendumcommissie Noordwijk

De referendumcommissie heeft als belangrijkste taken het toezicht op de organisatie en communicatie rondom een referendum. Daarnaast zorgt de commissie voor subsidieverstrekking aan burgers die rondom een referendum een (voorlichtings-)campagne willen houden.

De referendumcommissie heeft haar eigen Reglement van orde voor zijn vergaderingen vastgesteld. De vergadering van de commissie zijn openbaar. Er kan echter niet worden ingesproken.

De leden zijn:

  • De heer J. van der Sman (voorzitter)
  • Mevrouw R. Lucas (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer R. Paymans
  • De heer W. Siemerink
  • De heer T. Kock

De raadsgriffier is de secretaris van de referendumcommissie.

De referendumcommissie heeft alleen taak op het moment dat de gemeenteraad besloten heeft een raadgevend of raadplegend referendum te houden. Als u contact wil opnemen met de referendumcommissie kan dat via de griffie.