Gemeentelijk referendum

Een referendum is een stemming onder de inwoners van Noordwijk over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de referendumverordening gemeente Noordwijk 2014 vastgesteld. Hierin zijn de voorwaarden voor het houden van een referendum opgenomen. In Noordwijk bestaan twee soorten referenda.

 • Raadgevend referendum

  Bij een raadgevend referendum ligt het initiatief bij de inwoners. Het referendum gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit wil gaan nemen. Inwoners kunnen dan voor of tegen dit besluit stemmen.

  Inleidend verzoek raadgevend referendum indienen

 • Raadplegend referendum

  De gemeenteraad van van Noordwijk kan haar inwoners bij de besluitvorming betrekken. Het raadplegend referendum is ingesteld om inwoners van Noordwijk in een vroeg stadium naar hun mening te kunnen vragen over een bepaald onderwerp. Bij een raadplegend referendum ligt het initiatief bij de gemeenteraad. Inwoners kunnen dan voor of tegen dit besluit stemmen.

 • Referendumcommissie Noordwijk

  De referendumcommissie heeft als belangrijkste taken het toezicht op de organisatie en communicatie rondom een referendum. Daarnaast zorgt de commissie voor subsidieverstrekking aan burgers die rondom een referendum een (voorlichtings-)campagne willen houden.

  De referendumcommissie heeft haar eigen Reglement van orde voor zijn vergaderingen vastgesteld. De vergadering van de commissie zijn openbaar. Er kan echter niet worden ingesproken.

  Lees verder