Feiten en cijfers

Aantal inwoners

Het officieel door het CBS vastgestelde aantal inwoners kunt u terugvinden in de onderstaande tabel.

Aantal inwoners per 1 januari (CBS)
Peildatum Aantal inwoners
1 januari 2018 26.056
1 januari 2017 25.867
1 januari 2016 25.760
1 januari 2015 25.604
1 januari 2014 25.691
1 januari 2013 25.678
1 januari 2012 25.517
1 januari 2010 25.407
1 januari 2005 24.561
1 januari 2000 24.879
1 januari 1995 25.502

Andere feiten en cijfers

Wat is de gemiddelde vraagprijs voor woningen? Wat is de afstand tot openbare voorzieningen zoals scholen? Wat is de waardering voor de dienstverlening? Er zijn meer feiten en cijfers die een beeld geven van onze gemeente. U kunt deze informatie terugvinden bij diverse externe instanties.

Waar staat je gemeente

Op waarstaatjegemeente.nl heeft u de mogelijkheid om een dashboard in te zien met lokale cijfers over gemeentes. Het dashboard onderverdeeld in 15 thema’s over diverse gemeentelijke onderwerpen. U kunt gegevens van één gemeente inzien maar ook gemeentes met elkaar vergelijken.

Statline

Statline is de elektronische databank van het CBS. U kunt zelf tabellen en grafieken samenstellen, aanpassen en downloaden. Als u gemeente Noordwijk selecteert op de kaart krijgt u de voor Noordwijk beschikbare tabellen.

Downloads

Onderstaande overzichten zijn gemaakt aan de hand van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) op de aangegeven peildatum, het inwoneraantal wijkt hierdoor ligt af van het officiële door het CBS vastgestelde aantal.