Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen wordt ook vaak maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) genoemd. De gemeente let bij duurzaam inkopen niet alleen op de prijs van producten, diensten en werken. Maar juist ook op de effecten op milieu en sociale onderdelen. Op de website van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische zaken, vindt u meer informatie over duurzaam inkopen.