Cultureel erfgoed

Noordwijk is rijk aan sporen en verhalen over de geschiedenis van de gemeente. De sporen zijn te zien in de kerken, huizen, straatpatronen en graven. Ook de bodem bevat sporen over oude bewoning en hoe het Noordwijkse grondgebied gebruikt werd. Musea tonen klederdracht, foto's en schilderijen. Verhalen worden verteld tijdens rondleidingen en in vele boeken over Noordwijk en zijn verleden. Deze sporen en verhalen samen vormen het Noordwijks erfgoed. De gemeente beschikt over een erfgoednota 'Erfgoed op de kaart', erfgoedverordening en een cultureel erfgoedfonds.