Crisisbeheersing

De overheid is stevig bezig om zich goed voor te bereiden op rampen, zodat u als inwoner goed en snel geholpen kan worden in het onverhoopte geval, dat zich een ramp voordoet. U kunt er ook iets aan doen en dat iets is heel belangrijk. Zie voor meer informatie de onderstaande folder en links.

Goed voorbereiden van levensbelang

Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn. Zeker wanneer u zichzelf in het dagelijks leven minder goed kunt redden. Kunt u zich minder snel verplaatsen, of neemt u moeilijker informatie tot u? Zorg dan dat u extra waakzaam en voorbereid bent, zodat u bij een crisis precies weet wat u moet doen. In de folder Niet bang maar voorbereid kunt u lezen wat de overheid doet, maar vooral: wat u zelf kunt doen. Geen persoon of situatie is hetzelfde. Bekijk daarom welke tips en informatie in deze folder voor uw situatie van toepassing zijn.

Als het toch is misgegaan

Ondanks de inspanningen van overheid en bedrijfsleven is er altijd de kans, ook al is deze klein, dat zich in de omgeving een ramp of zwaar ongeval voordoet. De gemeente beschikt over sirenes waarmee inwoners worden gewaarschuwd voor dreigend gevaar. Elke eerste maandag van de maand worden ook in Noordwijk om 12:00 uur de sirenes getest. Als de sirene gaat (op een ander tijdstip), dan dreigt er gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht.

  1. Ga naar binnen.
  2. Sluit deuren en ramen.
  3. Luister naar de rampenzender Radio West.

Radio West ontvangt u via de ether op FM 89.3 of via de kabel op FM 97.4. U kunt ook kijken naar RTV West of op tekstpagina 112 van RTV West. U kunt ook gewaarschuwd worden via geluidswagens. Doe dan precies wat er van u gevraagd wordt. Houd ook de gemeentelijke website en twitteraccount in de gaten.

Links