Besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college neemt tijdens deze vergadering besluiten. Van de openbare besluiten wordt een openbare besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt vastgesteld in de volgende vergadering.

Archief