Nota Volksgezondheidbeleid

  • Nota Volksgezondheidbeleid

    Vanaf 1 januari 2003 is in de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) opgenomen dat de er elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vastgesteld moet worden. De gemeente volgt de kaders van het ministerie. Vervolgens is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Belangrijke speerpunten zijn bewegen in Noordwijk, verminderen van alcohol, roken en drugsgebruik en zorg voor de jeugd. Voor verdere informatie verwijst de gemeente u naar de nota.