Adviesraad Natuur, Milieu en Natuurlijke hulpbronnen

Contactgegevens ambtelijke ondersteuning

De heer Alex J. Bakker
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
Postbus 159
2300 AD LEIDEN
Telefoon: (06) 81 82 74 87
E-mailadres: A.bakker@odwh.nl