Wat doet het college?

Het gemeentebestuur bestaat uit 3 zogenaamde bestuursorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Iedere 4 jaar bepaalt de stemgerechtigde bevolking van de gemeente Noordwijk bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad. Na het aantreden van de nieuwe gemeenteraad benoemt deze de wethouders in het college van burgemeester en wethouders. Een wethouder is geen raadslid.

College van burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd door de Kroon, de wethouders door de gemeenteraad en wel voor 4 jaar. Noordwijk heeft 5 wethouders. Het college neemt besluiten die vooral uitvoerend van aard zijn. Verder bereidt het de besluiten van de gemeenteraad voor. De collegeleden (burgemeester en wethouders) hebben de bestuurstaken onderling verdeeld in zogenaamde portefeuilles.

Taken en verantwoordelijkheden

Elke bestuurder beheert één portefeuille, waarin een aantal verschillende, vaak met elkaar samenhangende aandachtsvelden zijn ondergebracht. De burgemeester heeft nog een aantal bijzondere taken. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. In die laatste functie coördineert en stimuleert hij de eenheid van het collegebeleid. Verder heeft de burgemeester het gezag over de politie bij de handhaving van de openbare orde in de gemeente en voert het opperbevel bij brand of in het geval van een ramp.

Vergaderingen college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. In de besluitenlijsten is terug te vinden wat het college over welk onderwerp tijdens de vergadering heeft besloten.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk