Wat doet de gemeenteraad?

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen burgers. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om bouwen van een nieuwe sporthal, de gemeentelijke belastingen of het vaststellen van een bestemmingsplan, de gemeenteraad moet hier eerst een besluit over nemen.

De gemeenteraad van Noordwijk bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over 6 fracties. 

Samenstelling gemeenteraad
Partij Zetels Website politieke partij
PUUR NOORDWIJK 8 PUUR NOORDWIJK
CDA 4 CDA
VVD 2 VVD
Democraten 66 (D66) 1 Democraten 66 (D66)
PvdA-GroenLinks 2 PvdA-GroenLinks
Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig 4 Lijst Salman Noordwijk
Totaal 21

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het college van burgemeester en wethouders, en vertegenwoordigt de inwoners van Noordwijk. Om deze rollen goed uit te voeren heeft de raad een aantal middelen die hij kan inzetten. De bekendste hiervan zijn moties en amendementen. In het Reglement van Orde vindt u een volledig overzicht van alle instrumenten.

De raad vertegenwoordigt u als inwoner van Noordwijk

De raadsleden zorgen ervoor dat uw stem doorklinkt in het gemeentehuis. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. De raadsleden zoeken daarom actief contact met de inwoners van de gemeente Noordwijk. Ook tijdens de commissie- en raadsvergaderingen kunt u meepraten of inspreken.

Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

De raad bepaalt het beleid

De raad stelt kaders en controleert het college. Kaders stellen betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt en via de begroting aangeeft wat het mag kosten. De raad kan het college richtlijnen meegeven, voordat het college ergens mee aan de slag gaat.

De raad controleert het college

De raad heeft ook een belangrijke controlerende taak. Het college voert het beleid uit, maar de raad houdt de vinger aan de pols. Wat betreft de controlerende taak op het gebied van financiën wordt de gemeenteraad inhoudelijk ondersteund door de auditcommissie. Deze bestaat uit 5 raads- en commissieleden.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk