Schriftelijke vragen

Elk raadslid kan aan de burgemeester of aan het college schriftelijk vragen stellen over het door hen gevoerde bestuur. Het college of de burgemeester kan de vraag schriftelijk of mondeling beantwoorden, afhankelijk van de wens van de vragensteller. Schriftelijke beantwoording gebeurt zo spoedig mogelijk en in ieder  geval binnen 28 dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.

Het overzicht van de schriftelijke vragen vanaf 2014.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk