Samenstelling college

Samenstelling college icoon

Het college van Noordwijk bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De schakel tussen het college en de gemeentelijke organisatie is de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris woont de collegevergaderingen bij.

J. (Jan) Rijpstra

J. Rijpstra
contactgegevens en taken J. (Jan) Rijpstra
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(071) 36 60 221
E-mailadresj.rijpstra@noordwijk.nl
Taken

Taken

 • Voorzitter Gemeenteraad
 • Voorzitter College van Burgemeester en Wethouders
 • Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden
 • Openbare Orde en Rampenbestrijding
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio
 • Regionale Brandweer Rijnland
 • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
 • Handhaving Openbare Orde
 • Juridische Zaken
 • Vergunningen
 • Kabinetszaken
 • Representatie
 • Terugdringen bureaucratie
 • Adviesraden
 • Dienstverlening
 • Hotels van Oranje (samen met wethouder Bakker)
 • ICT (informatisering en automatisering)
 • Bestuurlijke toekomst (samen met wethouder Van Duin)
 • Coördinator voorbereiding overleggen Holland Rijnland

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
 • lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West Holland
 • vicevoorzitter KIMO Nederland-België
 • vicevoorzitter Holland Space Cluster
 • lid ESA-ESTEC Joint Consultative Committee 
 • voorzitter plaatselijke commissie Noordwijk van de KNRM

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • voorzitter Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)
 • voorzitter Stichting Hephaïstos   
 • voorzitter Dutch Don’t Drown Foundation   
 • voorzitter Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
 • voorzitter Koninklijke Reddingsbrigade Nederland 
 • buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • voorzitter Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding
 • (KVLO) (vacatiegeld)

G. (Gerben) van Duin

G. van Duin
contactgegevens en taken G. (Gerben) van Duin
FunctieWethouder
Telefoonnummer(071) 36 60 264
Mobiel nummer06 10 51 34 82
E-mailadresg.vanduin@noordwijk.nl
Taken
 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondbedrijf
 • Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM)
 • Sport
 • Exploitatie zwembad
 • Integraal huisvestingsplan sport- en welzijnsvoorzieningen
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Personeel en Organisatie, waaronder huisvesting
 • Aandeelhouderschappen MAN, NUON e.d.
 • Centrale inkoop
 • Subsidiebeleid (algemene subsidieverordening)
 • Bestuurlijke toekomst (samen met burgemeester Rijpstra)
 • ISG (samen met wethouder Bakker)
 • Offem Zuid (samen met wethouder Bakker)
 • Bronsgeest (samen met wethouders Salman en Bakker)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Nuon
 • lid algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • lid algemene vergadering van aandeelhouders Samenwerkingsovereenkomst N.V. MAN/AVR
 • lid raad van aandeelhouders Greenport Ontwikkelings Maatschappij
 • lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling  werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
 • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)
 • lid Algemeen Bestuur Meerlanden (voormalige GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)
 • lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling inzake Subsidiëring stichting Onderwijs Begeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek
 • lid Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden
 • lid Algemeen Bestuur van het Regionaal Bureau Leerplicht
 • voorzitter Stichting Sportbedrijf Noordwijk
   

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • lid van Gilde Sint Joris Doelen
BeleidsterreinenFinanciën, Grondzaken, Sport, Personeel & Organisatie, Bestuurlijke toekomst, Maatschappelijk vastgoed, Subsidiebeleid, Loco burgemeester
Politieke partijPUUR NOORDWIJK

D.T.C. (Dennis) Salman

D.T.C. Salman
contactgegevens en taken D.T.C. (Dennis) Salman
FunctieWethouder
Telefoonnummer(071) 36 60 264
Mobiel nummer06 83 21 80 21
E-mailadresd.salman@noordwijk.nl
Taken
 • Werkgelegenheid en decentralisatie Participatiewet
 • Sociale zaken
 • Integratie
 • Verkeer
 • Parkeren (inclusief vergunningen)
 • Parkeerbeheer
 • Volkshuisvesting
 • Preventief jongerenbeleid (in afstemming met wethouder Fles)
 • De Grent
 • Beheer openbare ruimte
 • Openbare werken
 • Dierenwelzijn
 • Waterhuishouding
 • Bronsgeest (samen met wethouders Van Duin en Bakker)
   

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)
 • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
 • lid Algemeen Bestuur Meerlanden (voormalige GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek)
 • lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Kust- Duin en Bollenstreek
 • lid Algemene vergadering van aandeelhouders Samenwerkingsovereenkomst N.V. Man/AVR
BeleidsterreinenWerken, Bereikbaarheid, Wonen, Openbare ruimte
Politieke partijLijst Salman Noordwijk Zelfstandig

M.J.C. (Marie José) Fles

M.J.C. Fles
contactgegevens en taken M.J.C. (Marie José) Fles
FunctieWethouder
Telefoonnummer(071) 36 60 264
Mobiel nummer06 49 89 85 54
E-mailadresm.fles@noordwijk.nl
Taken
 • Decentralisaties: jeugdzorg en Wmo
 • Seniorenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Zorg
 • Lokaal loket
 • Mantelzorg
 • Volksgezondheid
 • Vluchtelingenbeleid
 • Natuur
 • Milieu
 • Wateroverlast Hoofdstraat en nadeelcompensatie
 • Cultuur
 • Monumenten
 • Preventief jongerenbeleid (in afstemming met wethouder Salman)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek)
 • lid Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare
 • Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Kust- Duin- en Bollenstreek
 • plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West Holland
 • lid Stuurgroep 3D
 • lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Holland Rijnland
 • lid Raad van advies Zorgkantoor
 • lid Bestuurlijk overleg Zorg en Zekerheid 

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • bestuurslid Groen-Links Noordwijk

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • ambtenaar bij provincie Zuid-Holland
BeleidsterreinenZorg, Duurzaamheid, Cultuur
Politieke partijPvdA-GroenLinks

P.J. (Pieter-Jan) Barnhoorn

P.J. Barnhoorn
contactgegevens en taken P.J. (Pieter-Jan) Barnhoorn
FunctieWethouder
Telefoonnummer(071) 36 60 442
Mobiel nummer06 83 21 81 32
E-mailadresp.barnhoorn@noordwijk.nl
Taken
 • Onderwijs (inclusief passend onderwijs)
 • Economische zaken
 • Space
 • Toerisme
 • Noordwijk marketing
 • Strand
 • Evenementen
 • Reclamebeleid (samen met wethouder Bakker)
 • Deltaprogramma
 • Zeejachthaven Katwijk - Noordwijk
 • Windmolenparken 
 • Vergunningen strandpaviljoens
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Bakker)
 • Project Maarten Kruijtstraat/Jan Kroonsplein (samen met wethouder Bakker)
 • Project Kerkstraat/Kloosterplein (samen met wethouder Bakker)

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling inzake de subsidiëring stichting Onderwijs Begeleidingsdienst Duin en Bollenstreek
 • lid Algemene Vergadering van aandeelhouders N.V. Nuon
 • lid Algemeen Bestuur van het Regionaal Bureau Leerplicht
 • lid Algemene Vergadering van aandeelhouders N.B. Bank Nederlandse Gemeenten
 • lid Bestuur stichting Noordwijk Marketing

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • Coördinator Centrum voor Consultatie en Expertise West Nederland
BeleidsterreinenOnderwijs, Economie, Toerisme, Strand, Evenementen
Politieke partijDemocraten 66 (D66)

J.M.N. (Hans) Bakker

J.M.N. Bakker
contactgegevens en taken J.M.N. (Hans) Bakker
FunctieWethouder
Telefoonnummer(071) 36 60 221
Mobiel nummer06 51 78 95 28
E-mailadresh.bakker@noordwijk.nl
Websitehttp://www.puurnoordwijk.nl/
Taken
 • Ruimtelijke ordening, inclusief Omgevingsvisie (samen met wethouder Barnhoorn)
 • Ruimtelijke projecten, waaronder Offem Zuid, Bronsgeest, Hotels van Oranje, Maarten Kruijtstraat/Jan Kroonsplein, Kerkstraat/Kloosterplein (in samenwerking met collega-wethouders)
 • ODWH: Wabo-vergunningen
 • In- en externe communicatie
 • Klantcontactcentrum (KCC)
 • Reclamebeleid (samen met wethouder Barnhoorn)
 • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) (samen met wethouder Van Duin)

Nevenfuncties

Op persoonlijke titel onbezoldigd:

 • directeur Frapper B.V.

Op persoonlijke titel bezoldigd:

 • directeur/eigenaar Volmerk

BeleidsterreinenRuimte, inclusief ruimtelijke projecten, Wabo-vergunningen, Communicatie, Dienstverlening
Politieke partijPUUR NOORDWIJK

A.J.C. (Lia) van der Pol

A.J.C. van der Pol
contactgegevens en taken A.J.C. (Lia) van der Pol
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(071) 36 60 398
E-mailadresl.vanderpol@noordwijk.nl
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk