Samen met de buren?

Eerste stap naar bestuurlijke fusie gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gezet. Het herindelingsontwerp is vastgesteld. De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Het  herindelingsontwerp is vastgesteld. Dit ligt voor een periode van 8 weken ter inzage. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht

Inspraak. Geef uw mening over het herindelingsontwerp

De procedure om een zienswijze in te dienen loopt van woensdag 26 april 2017 tot en met dinsdag 20 juni 2017. In deze periode kunt u een reactie geven op de voorgenomen gemeentelijke herindeling. Voor meer informatie over de procedure leest u het nieuwsbericht hierover.

Voorgeschiedenis: onderzoek Twynstra en Gudde

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben de afgelopen maanden laten onderzoeken of er intensievere samenwerkingsmogelijkheden zijn. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde voerde het onderzoek uit. Gefaseerd. Beide gemeenten hebben hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties er bij betrokken. Er bleek niet veel belangstelling onder de inwoners van Noordwijk om over dit onderwerp mee te denken en mee te doen.

Vervolgtraject

In de aanloop naar het definitieve besluit wenst de gemeenteraad de inwoners opnieuw te betrekken. Het is niet niks wat op stapel staat. De raad hoort graag wat de inwoners de beoogde fusiepartners mee willen geven. Hoe kunnen beide gemeenten volgens de inwoners succesvol de volgende stap in dit traject zetten? 

Actueel

Links

U bevindt zich hier : Home > Bestuur en organisatie > Samen met de buren?
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk