Samen met de buren?

Samen met de buren? Denk mee, verken mee

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout onderzoeken of er intensievere samenwerkingsmogelijkheden zijn. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben hier opdracht voor gegeven. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde voert het onderzoek uit. Beide gemeenten hebben hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties er bij betrokken. Maart 2017 verwachten de gemeenten de uitkomsten van de verkenning te kunnen presenteren.  

Zichtbaar werken aan oplossingen

Intensievere samenwerking gaat over de dienstverlening van de gemeenten aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en hoe de gemeenten sturen in de samenleving. Voor Noordwijk en Noordwijkerhout is het dus belangrijk om hen te betrekken bij de verkenningsstudie. Want vandaag de dag staat de overheid niet meer op afstand. Thema’s als Sociaal Domein, Veiligheid, Bouwen en Sociale Woningbouw en de ontwikkeling van de Winkelstraten veronderstellen een gemeente die het voortouw neemt en goede oplossingen kan aandragen. 

Resultaten van de eerste verkenningsronde

Op dinsdag 14 februari 2017 presenteerden de onderzoekers de uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek Samen met de buren? De gemeenteraadsleden van Noordwijk en Noordwijkerhout werden meegenomen in de eerste resultaten van de verkenning. Waar zitten er mogelijkheden tot het aangaan van intensievere samenwerkingen? Er werd diep in de organisaties gedoken. U vindt de resultaten hier onder 'Links': Factsheets Noordwijk en Factsheets Noordwijkerhout. Maar ook natuurlijk het stuk waar het om gaat: de presentatie van de uitkomsten fase 1.

Links

U bevindt zich hier : Home > Bestuur en organisatie > Samen met de buren?
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk