Samen met de buren?

Eerste stap naar bestuurlijke fusie gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout gezet. Het herindelingsontwerp is vastgesteld. De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Het  herindelingsontwerp is vastgesteld. Dit ligt voor een periode van 8 weken ter inzage. Meer informatie hierover leest u in het nieuwsbericht

Inspraak. Geef uw mening over het herindelingsontwerp

De procedure om een zienswijze in te dienen loopt van woensdag 26 april 2017 tot en met dinsdag 20 juni 2017. In deze periode kunt u een reactie geven op de voorgenomen gemeentelijke herindeling. Meer informatie en de bekendmaking volgen.

Voorgeschiedenis: onderzoek Twynstra en Gudde

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben de afgelopen maanden laten onderzoeken of er intensievere samenwerkingsmogelijkheden zijn. Onderzoeksbureau Twynstra Gudde voerde het onderzoek uit. Gefaseerd. Beide gemeenten hebben hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties er bij betrokken. Begin april is het eindrapport klaar. Kort en goed. De adviseurs bepleiten een fusie. Op donderdag 20 april 2017 spreken beide gemeenteraden zich er over uit.

Actueel

Links

U bevindt zich hier : Home > Bestuur en organisatie > Samen met de buren?
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk