Moties en amendementen

In de raadsvergadering kunnen moties en amendementen worden ingediend. Maar wat zijn dat eigenlijk?

Wat is een motie?

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Deze motie kan worden ingediend over een onderwerp dat op de agenda staat of over een niet geagendeerd onderwerp. In het laatste geval is dit een motie vreemd aan de orde van de dag.

De indiener van de motie kan zijn motie mondeling toelichten, daarna komen de andere fracties aan het woord als ze dat willen. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na het debat over het onderwerp, wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad voor de motie stemt, dan wordt deze aangenomen. In de regel voort het college van burgemeester en wethouders de motie uit. Het college kan echter de motie ook naast zich neerleggen. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een besluit dat in de gemeenteraad aan de orde is. Over een amendement wordt ook gestemd net als bij een motie. Zo’n tekstuele wijziging in de oorspronkelijke besluit kan vergaande consequenties hebben. Zo kan er bijvoorbeeld in plaats van 1 miljoen, 3 miljoen uitgegeven worden aan een nieuwe sporthal, omdat de gemeenteraad het amendement heeft aangenomen. Soms wordt er een amendement op een amendement ingediend, dat heet dan officieel een subamendement.

De aangenomen amendementen worden in het besluit verwerkt en worden niet apart op deze website vermeld.

Het overzicht van de moties vanaf 2014. Zoekt u een motie van voor deze datum dan kunt u deze bij de Griffie opvragen.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Extra informatie

  • Archief

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk