Contact met de raad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Noordwijk. De raadsleden zijn daarom erg geïnteresseerd in uw mening en komen graag met u in contact. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de gemeenteraad, een fractie, of een raadslid.

Wanneer neemt u contact op?

  • u wilt weten hoe fracties denken over een bepaald onderwerp
  • u wilt iets onder de aandacht brengen bij een raadslid, een fractie of de gemeenteraad
  • u wilt iets op de politieke agenda krijgen

Er zijn verschillende manieren om met de leden van de gemeenteraad (of de fracties) in contact te komen of onderwerpen onder de aandacht van de raad te brengen.  Hieronder vind u een overzicht.

Bezoeken fractieavonden

Zo kunt u de vergaderingen van de fracties bijwonen. De fracties bestaan uit raads- en commissieleden Zij vergaderen op  maandagavond voor de  commissie- en raadsvergadering in het gemeentehuis in Noordwijk. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De vergaderdata kunt u vinden in het vergaderschema van de raad en fracties.

Brief

Als u een brief aan de gemeenteraad schrijft, wordt deze geplaatst op de lijst van ‘ingekomen stukken’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende raadsvergadering. Deze lijst wordt besproken tijdens het algemene deel van de raadsvergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op te dragen om uw brief verder af te doen.

Let op: Indien in uw brief persoonsgegevens staan, zal deze niet op de openbare website van de gemeente worden geplaatst. Voor raads- en commissieleden is uw brief wel beschikbaar. Als u dit toch wenst, dan dient u hiervoor expliciet toestemming voor te geven.

U kunt uw brief afgeven bij het klantcontactcentrum van de gemeente of sturen naar:

Gemeenteraad Noordwijk
Postbus 298
2201 HW Noordwijk

Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Het college is immers het dagelijks bestuur van de gemeente. Een brief die direct aan de raad is gericht, moet eerst op de raadsagenda worden geplaatst en dat vertraagt natuurlijk de afhandeling. Weet u niet precies aan wie u de brief het beste kunt richten? Neemt u dan gerust contact op met de griffier telefoonnummer (071) 36 60 283.

E-mail

U kunt de individuele raadsleden een e-mail sturen. De contactgegevens van de individuele raadsleden staan in het overzicht samenstelling gemeenteraad.  

Wilt u de hele gemeenteraad een e-mail sturen? Mail dan naar griffie@noordwijk.nl. Uw e-mail wordt dan op dezelfde wijze afgehandeld als een brief.

De gemeenteraadsleden op bezoek

De leden van de gemeenteraad komen graag op bezoek bij bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen en scholen. Vindt u het leuk om de gemeenteraadsleden te ontvangen, heeft u een idee voor een thematisch bezoek of wilt u meer informatie. Neem dan contact op met de griffie via:

Telefoon: (071) 36 60 429 of e-mail: griffie@noordwijk.nl

Omdat gemeenteraadsleden naast hun werk als raadslid vaak ook een baan hebben, zijn de bezoeken over het algemeen ’s avonds.

Maak gebruik van uw spreekrecht

Tijdens de informatieve raadscommissie kunt u meepraten over onderwerpen (A-stukken) die op de agenda staan. De raadsfracties nemen deze informatie mee voor hun verdere standpuntbepaling. Tevens bestaat voor u de mogelijkheid aan het begin van de vergadering in te spreken.

Dit kunt u doen over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen die u onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht ? Neem dan ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering contact op met de griffie via

Telefoon: (071) 36 60 429 of e-mail: griffie@noordwijk.nl

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk