Tijdelijke woningen arbeidsmigranten en spoedzoekers

7 november 2023, 17:55

Het college werkt mee aan de komst van tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten en spoedzoekers op het perceel Gerleeweg.

Positieve grondhouding

“Wij nemen ten aanzien van het verzoek voor het realiseren van tijdelijke woningen voor
arbeidsmigranten en andere doelgroepen, voor een periode van 10 jaar, op het perceel Gerleeweg
naast nr. 10 te Noordwijk, een positieve grondhouding aan. Hierbij zal het naast arbeidsmigranten gaan om 20% andere doelgroepen/spoedzoekers.”, zo laat het college aan de indieners van het verzoek weten.

Voldoende huisvesting

Het streven is om voor internationale werkers 500 bedden in reguliere huisvesting mogelijk te maken, onder de voorwaarde van bed-voor-bed. Hierbij zijn 3 pilots voor het mogelijk maken van huisvestinglocaties, waaronder het perceel aan de Gerleeweg. Op deze locatie kunnen 160 mensen terecht. De gemeente stelt echter wel voorwaarden voor voldoende huisvesting van internationale werkers die werkzaam zijn binnen Noordwijk dan wel de Greenportregio Duin- en Bollenstreek.

Puntsgewijs afwegen

Verkeer, parkeren, deelmobiliteit, riool en geluid. In de brief behandelt het college puntsgewijs alle belangrijke zaken. Het geeft een goed inzicht van wat er allemaal komt kijken alvorens een bestuur weloverwogen medewerking kan toezeggen aan de komst van de nieuwe voorziening.

Meer informatie

  • Wie bedacht ‘Positieve grondhouding’ – Je leest het in deze publicatie.