Steun Dierenambulance en Vogelasiel

9 november 2023, 13:41

Gemeente Noordwijk steunt de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden. Het college heeft daarmee gehoor gegeven aan een motie van de gemeenteraad. De steun is vooralsnog geregeld via een tijdelijke overeenkomst. In 2024 wordt een nieuwe verordening Dierenwelzijn opgesteld. Zo kan vanaf 2025 de financiële bijdrage in de vorm van een subsidie worden verleend.

Brief aan de gemeenteraad

In een brief aan de gemeenteraad vertelt het college hoe hij het regelt. “Binnen de gemeente Noordwijk valt dierenwelzijn niet onder de reikwijdte van de Algemene Subsidieverordening, waardoor de financiële bijdrage niet in de vorm van een subsidie kan worden verleend.”

Zoeken naar mogelijkheden

Het college heeft daarom gekeken naar alternatieven om op korte termijn de financiële bijdrage mogelijk te maken, zo blijkt uit de brief die begin november naar de gemeenteraad is uitgegaan. Er is zelfs contact opgenomen met andere gemeenten binnen het werkgebied van de stichting om te kijken hoe zij hun ondersteuning hadden geregeld.

Tijdelijke overeenkomst

Uiteindelijk is er een tijdelijke overeenkomst met de Stichting ter ondersteuning Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden opgesteld om de financiële bijdrage voor 2023 en 2024 mogelijk te maken. De bedragen opgenomen in de overeenkomst zijn gebaseerd op een bijdrage van circa € 0,25 per inwoner.

Op naar een verordening

In 2024 wordt een nieuwe verordening Dierenwelzijn opgesteld. Zo kan vanaf 2025 de financiële bijdrage in de vorm van een subsidie worden verleend.

Lees ook

Lees ook de brief aan de gemeenteraad ‘Motie inzake financiële bijdrage dierenambulance’.