Raad voor het laatst in De Zilk, afscheid van Cynthia Maan

25 mei 2023, 14:24

De gemeenteraad van Noordwijk kwam op 23 mei voor het laatst bijeen in De Duinpan in De Zilk. De raad nam tijdens de vergadering afscheid van diverse mensen, deed een aantal benoemingen en discussieerde over 2 actuele moties.

De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.C.F. Knapp, sprak lovende woorden over de fantastische gastvrijheid van Kees Klein en Peter Pompe van De Duinpan. De gemeenteraad vergaderde sinds januari 2019 in De Duinpan. Oorspronkelijk dacht de raad na de fusie 2 jaar in De Zilk te vergaderen, het werden er bijna 4 jaar. Vanaf juni zijn alle raads- en de commissievergaderingen in het Atrium van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout.

Voortreffelijk raadslid

De raad nam afscheid van Cynthia Maan van GroenLinks. Zij kan het raadslidmaatschap lastig combineren met haar nieuwe baan en privéleven. De voorzitter prees mevrouw Maan als voortreffelijk raadslid. GroenLinks fractievoorzitter Louis Koppel sprak Cynthia Maan namens de raad toe. Hij benoemde haar tomeloze inzet voor een beter Noordwijk, voor verduurzaming en de energietransitie. Cynthia Maan leerde de raad dat duurzaamheid verder gaat dan zonnepanelen en windmolens, en dat we de rekening niet moet doorschuiven naar volgende generaties.

Nieuw raadslid

Op de plek van Cynthia Maan liet de raad Charlotte Meiland toe tot de gemeenteraad. Charlotte Meiland was dit voorjaar al tijdelijk raadslid en sinds januari 2021 commissielid voor GroenLinks.

Commissielid Hoek

Omdat John van der Klaauw heeft aangegeven zijn werkzaamheden als commissielid te willen beëindigen, benoemde de gemeenteraad Wim Hoek als nieuw commissielid namens de Partij voor de Inwoners.

Auditcommissie 

Kevin MacDonald trad voor Lijst Salman Noordwijk toe tot de Auditcommissie. Deze commissie bestaat uit raads- en commissieleden, ziet toe op de kwaliteit van de gemeentelijke (financiële) bedrijfsvoering en adviseert de gemeenteraad hierover. Er was een vacature omdat Eric Berg het lidmaatschap van de Auditcommissie heeft neergelegd. De waarnemend voorzitter dankte Eric Berg voor zijn enorme inzet voor de commissie.

Interim plaatsvervangend griffier

De raad wees Karen Meijers aan als interim plaatsvervangend griffier. Zij zal de komende maanden deze functie vervullen totdat er weer een vaste plaatsvervangend griffier is. Karen Meijers volgt Miranda Timmermans op die sinds begin maart op tijdelijke basis plaatsvervangend griffier was. Miranda Timmermans werd door de heer Knapp als voorzitter van de werkgeverscommissie geprezen om haar kwaliteiten, ze was ‘zeer to-the-point’.

Extra impuls uitstroom naar werk

De PvdA diende met GroenLinks en D66 een actuele motie in waarin de fracties het college oproepen tot een tweede extra impuls in de uitstroom naar werk voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Salman ontraadde deze motie en pleitte ervoor niet weer een tijdelijke pilot te doen maar de ervaringen en leerpunten uit de succesvolle eerste pilot mee te nemen in de meerjarenvisie van de uitvoeringsorganisatie Provalu. De raad verwierp de motie met 9 stemmen ‘voor’ en 18 ‘tegen’.

Oevers Haarlemmertrekvaart 

De tweede actuele motie van PvdA met D66, PUUR en GroenLinks richtte zich op de oevers van de Haarlemmertrekvaart. Wethouder Alkemade zei namens het college dat hij zich kon vinden in 4 van de 5 punten in de motie. Zo was het college het eens met de voorstellen om de ligplaatsen niet ter? verkoop aan te bieden, maar tegen gemiddeld gebruikelijke huurprijzen met een overgangsregeling waarbij de huur in 10 jaar met gelijke stappen stijgt, en in redelijkheid de gemaakte kosten van bewoners te compenseren. Het college steunde niet de oproep over de kwijtschelding van de huur omdat dit een privaatrechtelijke kwestie is. De fracties pasten daarop de actuele motie aan, waarna deze breed werd aangenomen met 25 stemmen en 1 tegen.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online terugkijken. 

Zoekt u de inbreng van een raadslid?

Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.